Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Η συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17-07-2017 και ώρα 08:30 στο κτίριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Μαρούσι, θα έχει εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 Θέματα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: «Εξέταση αίτησης μέλους Ε.Ε.Π. για χορήγηση μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών».
Θέμα 2ο: «Εξέταση αιτήσεων μόνιμων υπαλλήλων Ε.Ε.Π. για μετάταξη σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)»
Θέμα 3ο: «Εξέταση αιτήσεων μελών Ε.Ε.Π. για διόρθωση προηγούμενων αποφάσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους».
Θέμα 4ο: «Εξέταση αίτησης της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής για διόρθωση μοριοδότησης μετάθεσης μέλους Ε.Ε.Π. από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ».
Θέμα 5ο: Εξέταση των αιτήσεων απόσπασης μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΔΕ1-ΕΒΠ) για το σχολικό έτος 2017-2018 και κατάταξη σε:
- Α. «κατά προτεραιότητα αποσπάσεις»,
- Β. «αμφισβητούμενες ως προς την τεκμηρίωση»
- Γ. αιτήσεις με αρνητική εισήγηση προϊσταμένου
Θέμα 6ο: «Εξέταση των αιτήσεων απόσπασης μελών του Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2017-2018»
Θέμα 7ο: «Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης»

Οι Αιρετοί του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Δημήτρης Παπαευθυμίου και Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου