Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ - ΙΑΤΡΟΙ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο...ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017


 
Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. 2432_10/7/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, ώρα 15:00)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου