Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε Σχολικούς Συνεταιρισμούς


Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/11 σε σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν. 1566/85

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου