Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Τι περιμένουμε μετά την Υ.Α. κατάργησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Σ.Ν./ΚΕ.ΣΥ.Π./ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και την έναρξη πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.Μετά την δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της Υπουργικής  Απόφασης Φ.351.1/53/206591/Ε3, ΦΕΚ B 5440 - 05.12.2018 -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/12/blog-post_94.html -,  του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, με την οποία διαπιστώνεται, από την 26η Νοεμβρίου 2018, ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας απόφασης Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, περί τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.):

Α. Η παύση της λειτουργίας των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) της παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018, των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) και των Κέντρων Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018, τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4547/2018.

Β. Η λήξη της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των ανωτέρω καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων.

Γ. Η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.

αναμένουμε:

1ον. - Την έκδοση τριών(3) Υπουργικών Αποφάσεων

·         Μια με την μεταφορά των Οργανικών Θέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα Κ.Ε.Σ.Υ.
·         Μια με τη μεταφορά των Οργανικών Θέσεων του Ε.Ε.Π. των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα Κ.Ε.Σ.Υ.
·         Μια με την κατανομή θέσεων των Διοικητικών Γραμματέων στα ΚΕ.Σ.Υ. και την μεταφορά των Οργανικών Θέσεών τους στα Κ.Ε.Σ.Υ..

2ον. - Την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. με τα ωράρια, λειτουργία θεσμού Χριστούγεννα, Πάσχα, Θέρος, κ.λ.π. και των Καθηκοντολογίων του εκπαιδευτικού προσωπικού και του Ε.Ε.Π..

3ον. - Την κατάρτιση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα επεξεργασθούν:
·         Την προτυποποίηση των Διαδικασιών των Κ.Ε.Σ.Υ..
·         Τα Πρωτόκολλα συνεργασιών του Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Σχολικές Μονάδες, τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. κ.α..

4ον. - Εξοπλισμό των Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίος θα περιλαμβάνει:
·         - Ηλεκτρονικό εξοπλισμό και
·         - Αξιολογικά εργαλεία, τα οποία θα έχουν να κάνουν με το WISC-V, το  VAIS-IV και το WPPSI-III και για τα οποία θα υπάρξει Επιμόρφωση.


5ον. - Κατευθύνσεις από το Υπουργείο αναφορικά με τις λεπτομέρειες της μετάβασης από τον ένα θεσμό στον άλλο.(Αλλαγή σφραγίδων, συνέχιση ύπαρξης Α.Φ.Μ. ή όχι, χειρισμός των μη διεκπεραιωθέντων αιτημάτων των γονέων, αλλαγή μορφής εντύπου Γνωμάτευσης, μεταφορά φακέλων προσωπικού στις Π.Δ.Ε. κ.α.)

Βασίλης ΒούγιαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου