Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ - Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.


Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
 2η Τροποποίηση της αριθμ. Φ.2.5/10394/17-10-2016 Απόφασης μας με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. Φ.2.5/9640/30-09-2016 Απόφαση Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020


Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου