Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

4.578 αιτήσεις για 135 θέσεις ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής για το Υπουργείο Δικαιοσύνης


Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες), υποβλήθηκαν συνολικά 4.578 αιτήσεις.  
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
  • 2.106    αιτήσεις για την κάλυψη 69 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 2.472    αιτήσεις για την κάλυψη 66 θέσεων κατηγορίας T.Ε. 
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 97.393 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ)
48.600
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
48.793
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου