Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Για τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα :
 
1  Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης
2  Ψυχιατρικό Τμήμα Ναιάδων 117Α Παλαιό Φάληρο
3   Παν ΑΧΕΠΑ  Θεσσαλονίκη Κυριακίδη 1
4   Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αγία Τριάδα Πρέβεζα
5   Κέντρο Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Κεφαλληνίας
 
που ήταν στον πίνακα των εγκεκριμένων Ιατροπαιδαγωγικών που διαβιβάστηκε στο με αριθμ.πρωτ 4682/Γ6/ 15-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, οι γνωματεύσεις τους είναι σε ισχύ για το σχολικό έτος 2016-2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου