Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

"Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση"...Το Φ.Ε.Κ.


Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ-258 Β) κ.υ.α. "Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση"
 Κ.Υ.Α. Φ.151/35408/Α5/17 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου