Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμημάτων Πληροφορικής στο Ι.Ε.Π.


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αναζητά   δ ύ ο   (2)   φ ο ι τ η τ έ ς   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς   για πρακτική άσκηση 3μηνης ή 6μηνης διάρκειας.
Οι θέσεις είναι για Web Developers και οι ασκούμενοι θα συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή εφαρμογών Διαδικτύου και ιστοσελίδων.
Τίτλος θέσεων: Web Developer
Αριθμός θέσεων: 2
Διάρκεια άσκησης: 3 ή 6 μήνες (κωδ ΑΤΛΑΣ 121939 για 24 εβδομάδες και 120157 για 12 εβδομάδες)
Επιθυμητές γνώσεις:
• HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL
• Joomla, WordPress
Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα (πλησίον στάσης Μετρό Αμπελοκήπων)
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 1335 307, 201 E-mail: gp@iep.edu.gr
Το ωράριο είναι ευέλικτο.
Δεν προβλέπεται κάποια αμοιβή ή ασφαλιστική κάλυψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου