Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Σχετικά με την κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για τη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών...ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Από το Υπουργείο Παιδείας εστάλη στις Π.Δ.Ε., Δ.Δ.Ε., Π.Δ.Ε. το παρακάτω έγγραφο που αφορά στην προσμέτρηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή διδακτορικών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Βασίλης Βούγιας

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με την κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για τη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

 ΣΧΕΤ. : 1. To με αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.42/1941/26853/15-1-2015 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
 2. Το με αρ.πρωτ.2/5233/ΔΕΠ/5-2-2015, σχετ.2/84356/ΔΕΠ/5-12-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σας κοινοποιούμε τα παραπάνω σχετικά έγγραφα των συναρμόδιων Υπουργείων, τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία μας, ύστερα από σχετικό ερώτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων.
 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω για την προσμέτρηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή διδακτορικών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω τίτλοι που αποτελούν εκτός από προσόν διορισμού ένα από τα κριτήρια για την πρόσληψή τους.
 Παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας να λάβετε γνώση όλων των σχετικών εγγράφων και να προβείτε στη σωστή εφαρμογή της αριθμ.2/24529/0022 (Φ.Ε.Κ.928/τ.Β΄/14-4-2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

"Απο τη γραμματειακή διατύπωση της εν λόγω ρύθμισης αλλά και από τη σχετική εγκύκλιο δεν προκύπτει κατά την άποψη της υπηρεσίας μας οτι προκειμένου να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή θα έπρεπε ο διδακτορικός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος να ήταν το μοναδικό τυπικό προσόν που ελήφθη υπόψη για την πρόσληψη τους αλλά αρκεί να ήταν έστω ένα απο αυτά που ελήφθησαν υπόψιν. "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου