Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Συνεντεύξεις Διευθυντών Εκπαίδευσης: Μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, για μαγνητοφώνηση-απομαγν/ση


 

Συνεντεύξεις Διευθυντών Εκπαίδευσης: Μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, για μαγνητοφώνηση-απομαγν/ση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου