Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ

Τροποποίηση της κατανομής των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Επιστημονικά πεδία


ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑ Π.Δ.Ε.Ενημερώνουμε πως η άσκηση της ενστάσεως επί των Προσωρινών Πινάκων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για το 2016-17 γίνεται στο ΑΣΕΠ(Ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ ) μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (2106400241, 2106400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr) και (grapt.enstasi@asep.gr) αναγράφοντας το θέμα «Ένσταση για τους ΠΙΝΑΚΕΣ αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» και τον αντίστοιχο κλάδο.


ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ Π.Δ.Ε. ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΔΩ

Β.Β 

Νίκος Φίλης: Ενεργούς φοιτητές και όχι αιώνιους αφορά η ρύθμιση


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Νίκος Φίλης: Ενεργούς φοιτητές και όχι αιώνιους αφορά η ρύθμιση

Ενεργούς φοιτητές και όχι αιώνιους, όπως αναπαράγεται από τον τύπο, αφορά η ρύθμιση για την επανεγγραφή των φοιτητών που για δυο συνεχή εξάμηνα δεν πήγαν να εγγραφούν.
Για το θέμα τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης αναφέροντας: Tο θέμα της ρύθμισης για τους φοιτητές που θα έχουν τη δυνατότητα επανεγγραφής, αφορά ενεργούς φοιτητές. Είναι φοιτητές που για δυο συνεχή εξάμηνα, για οποιοδήποτε λόγο, δεν πήγαν να γραφούν, είναι ενεργοί, δεν έχουν διαγραφεί, τους δίνουμε τη δυνατότητα να γραφούν στο εξάμηνο τους.

Αποσπάσεις, ανακλήσεις, μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης


 

Παρέμβαση του Νίκου Φίλη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την παιδεία στην ολομέλεια της Βουλής

Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε σε Διευθύνσεις και ΙΕΠ

"Μήπως τελικά το ΙΕΠ απέτυχε στο έργο που είχε να επιτελέσει;"...Επιστολή υποψηφίου αναπληρωτή Ε.Ε.Π. Λάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή υποψηφίου αναπληρωτή Ε.Ε.Π. με θέμα τη διαδικασία  αποδόσεως συνάφειας με την Ε.Α.Ε., τη Σχολική Ψυχολογία και τον κλάδο απασχόλησης, από επιτροπή του Ι.Ε.Π.
Ο επιστολογράφος επέμεινε στο να μην κοινοποιηθούν τα στοιχεία του για προσωπικούς λόγους.
Β.Β


 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των διδακτορικών/μεταπτυχιακών διπλωμάτων των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ από το ΙΕΠ προς απόδοση συνάφειας α) με τον κλάδο απασχόλησης και την ΕΑΕ, β) την ΕΑΕ και γ) τη σχολική ψυχολογία, εύλογα ερωτήματα έρχονται στο νου πολλών υποψηφίων, αφού, ως φαίνεται, πολλοί είναι αυτοί που άλλα περίμεναν να δουν στους πίνακες κατάταξης και άλλα είδαν… Άλλα έβλεπαν τόσα χρόνια από το ΠΥΣΕΕΠ που εξέταζε τη συνάφεια των διπλωμάτων τους και άλλα είδαν φέτος από το ΙΕΠ.
Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή:
1.                  Με ποια κριτήρια αξιολογήθηκαν τα διπλώματα των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ;
2.                  Υπάρχουν κριτήρια;
3.                  Γιατί οι υποψήφιοι δεν έλαβαν γνώση για τα κριτήρια αυτά; Το ορθό είναι κάθε διαγωνιζόμενος να λαμβάνει γνώση για τους όρους του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει πριν αποφασίσει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή. Συνεπώς, έπρεπε να υπάρχουν κριτήρια α) εξέτασης της συνάφειας με τον κλάδο απασχόλησης και την ΕΑΕ για κάθε έναν από τους κλάδους του ΕΕΠ, β) εξέτασης της συνάφειας με την ΕΑΕ, γ) εξέτασης της συνάφειας με τη σχολική ψυχολογία για τους ψυχολόγους κλάδου ΠΕ23. Είναι σαφές εάν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης είναι στον κλάδο της σχολικής ψυχολογίας, δεν είναι όμως πάντα σαφές για ένα διδακτορικό δίπλωμα. Στο διδακτορικό δίπλωμα η συνάφεια μπορεί να προκύπτει από τον τίτλο της διατριβής, μπορεί όμως και όχι. Για τον λόγο αυτόν, συνήθως, απαιτείται και η κατάθεση περίληψης της διατριβής (ίσως είναι το μόνο που εφαρμόστηκε). Όλα τα παραπάνω οι υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΕΠ είχαν δικαίωμα να τα γνωρίζουν εκ των προτέρων, πριν δηλαδή καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όλα τα παραπάνω έπρεπε να αναφέρονται στην «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ,ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2016-2017» βάσει της οποίας εκδήλωσαν τον ενδιαφέρον τους για πρόσληψη. Η απόφαση του ΙΕΠ (ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ ) με την οποία ορίστηκαν τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ με την ΕΑΕ είναι σαφής ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος των κριτηρίων αυτών. Ταυτόχρονα, στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι «…Β) Ως προς την ημερομηνία έναρξης των κριτηρίων, Να ισχύουν τα κριτήρια από την ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν θίγονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης.». Δηλαδή, όσων  εκπαιδευτικών-ΕΕΠ το διδακτορικό/μεταπτυχιακό δίπλωμα έχει κριθεί συναφές με την ΕΑΕ μέχρι 10-3-2016 παραμένει ως έχει αφού η απόφαση του ΙΕΠ δεν έχει αναδρομική ισχύ. Για τους εκπαιδευτικούς εφαρμόστηκε η αποστολή στο ΙΕΠ τίτλων σπουδών που υποβάλλονταν για πρώτη φορά, μην αγγίζοντας τίτλους που έχουν κριθεί ως συναφείς, σε αντίθεση με το ΕΕΠ όπου κατά κάποιο τρόπο εφαρμόστηκε η αναδρομικότητα των όποιων κριτηρίων. Στη μία περίπτωση (εκπαιδευτικοί) το ΙΕΠ λειτούργησε υπέρ όσων έχουν λάβει συνάφεια ενώ στην άλλη (ΕΕΠ) έσπευσε ακόμη και να αφαιρέσει συνάφειες οι οποίες, σε πολλές φορές δίδονταν επί σειρά ετών από το αρμόδιο ΠΥΣΕΕΠ. Με το να αφαιρούνται ήδη δοθείσες από τα ΠΥΣΕΕΠ συνάφειες, ο υποψήφιος λαμβάνει το μήνυμα ότι το ΠΥΣΕΕΠ επί σειρά ετών είτε αδιαφορούσε, είτε εξυπηρετούσε, είτε είχε άγνοια. Το ορθό ίσως θα ήταν να σταλούν στο ΙΕΠ οι τίτλοι του ΕΕΠ που υποβάλλονται για πρώτη φορά ή τίτλοι που δεν είχαν λάβει συνάφεια τα προηγούμενα χρόνια, προς αποκατάσταση –ενδεχομένως- της όποιας αδικίας. Δυστυχώς, το ΙΕΠ λειτούργησε εντελώς αντίθετα. Επομένως, αν υπήρχαν σαφή κριτήρια για την εξέταση της συνάφειας η διαδικασία αυτή ίσως και να ξεκινούσε σωστά. Τα κριτήρια αυτά, εάν υπάρχουν, δεν αναφέρονται πουθενά: ούτε στην εν λόγω πρόσκληση, ούτε σε κάποια απόφαση του ΙΕΠ και κανείς υποψήφιος δεν έχει λάβει γνώση. Δεν έχουν δημοσιευθεί πουθενά, σε αντίθεση με τα κριτήρια που ισχύουν από 11-3-2016 της προαναφερόμενης απόφασης του ΙΕΠ. Ακόμη όμως κι αν υπάρχουν, δεν είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε τίτλους που έχουν ήδη κριθεί από τα μέχρι τώρα αρμόδια όργανα: τα ΠΥΣΕΕΠ. Συνεπώς, η όλη διαδικασία εξέτασης της συνάφειας των διδακτορικών/μεταπτυχιακών διπλωμάτων των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ ξεκίνησε λάθος
4.                  Με το να αναιρούνται αποφάσεις ΠΥΣΕΕΠ επί της συνάφειας διδακτορικών/μεταπτυχιακών διπλωμάτων ανοίγει ίσως ο δρόμος για διεκδίκηση αποζημίωσης από υποψηφίους ΕΕΠ που δεν προσλαμβάνονταν επειδή τόσα χρόνια «τα ΠΥΣΕΕΠ έκριναν λάθος» δίνοντας συνάφεια (επομένως και καλύτερη σειρά στον πίνακα κατάταξης μέσω της μοριοδότησης σε άλλους συνυποψηφίους τους;
5.                  Τι θα απαντήσει το ΙΕΠ σε υποψηφίους που θα αιτηθούν να τους γνωστοποιηθούν τα κριτήρια εξέτασης της συνάφειας;
6.                  Τι θα απαντήσει το ΙΕΠ όταν ζητηθούν οι απόψεις του (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων εξέτασης της συνάφειας) από διοικητικά δικαστήρια στα οποία θα προσφύγουν υποψήφιοι που δεν θα δικαιωθούν στις ενστάσεις τους; Σε τέτοιες περιπτώσεις τα διοικητικά δικαστήρια έχοντας τις απόψεις του προσφεύγοντος ζητούν επιπλέον και τις απόψεις της Διοίκησης (στην προκειμένη περίπτωση ΙΕΠ και ΑΣΕΠ), προκειμένου να έχει τις απόψεις των δύο πλευρών. Ίσως το ΑΣΕΠ φερθεί πιο έξυπνα και «σώσει» την κατάσταση μέσω της δικαίωσης των ενστάσεων.
7.                  Υπάρχει άραγε περίπτωση να ζητηθεί η έκδοση προσωρινής απόφασης από υποψηφίους που θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη;
8.                  Υπάρχει άραγε περίπτωσης κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων;
9.                  Προκειμένου ο ενιστάμενος να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από την ένστασή του, οφείλει να υποβάλει σαφή και τεκμηριωμένη ένσταση. Στην προκειμένη περίπτωση: α) δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση/πράξη του ΙΕΠ στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται ο αριθμός και η ημερομηνία αυτής, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που εξέτασαν τον τίτλο σπουδών, το όνομα εκείνου που εκτέλεσε χρέη γραμματέα (τήρηση πρακτικών) τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και ενδεχομένως τι πρότεινε κάθε ένας από την επιτροπή αυτή, σίγουρα όμως η τελική απόφασή της. Ο υποψήφιος αναπληρωτής ΕΕΠ δεν έχει τίποτα από τα παραπάνω στα χέρια του. Γνωρίζει μόνο το αποτέλεσμα. Οι προσωρινοί πίνακες δε, στερούνται μέχρι και αριθμού πρωτοκόλλου. Πως λοιπόν θα αντικρούσει την απόφαση του ΙΕΠ ορθά και τεκμηριωμένα; Πώς θα γνωρίζει για ποιους λόγους το ΙΕΠ δεν ενέκρινε το αίτημά του για απόδοση συνάφειας στον τίτλο σπουδών του; Το ΑΣΕΠ κατά πόσο θα λάβει σοβαρά υπόψη ενστάσεις οι οποίες στρέφονται …… «κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης» και όχι κατά συγκεκριμένης απόφασης; Θα πεταχτούν ίσως στον κάλαθο των αχρήστων χωρίς καν να εξεταστούν; Αν όμως οι υποβληθείσες ενστάσεις εξεταστούν στην ουσία τους, με ποια κριτήρια θα εξεταστούν; Με κριτήρια που δεν υπάρχουν ή με κριτήρια που ενδεχομένως θα δοθούν «χέρι-χέρι» (δηλαδή άτυπα) από το ΙΕΠ στο ΑΣΕΠ ώστε να μπορεί και το ΑΣΕΠ να δώσει την οφειλόμενη απάντηση στον ενιστάμενο; Ας τονιστεί εδώ ότι ο αιτών δικαιούται και η υπηρεσία τού οφείλει γραπτή απάντηση επί του αιτήματός του και μάλιστα σε συγκεκριμένη προθεσμία (Ν.2690/1999). Κρίνοντας από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο, το ΑΣΕΠ, ακολουθεί αυτό που η νομοθεσία ορίζει και απαντά προσωπικά στον αιτούντα (ακόμη και ο ενιστάμενος θεωρείται «αιτών» αφού μέσα από την ένστασή του αιτείται κάτι). Το γεγονός ότι μετά την εξέταση ενστάσεων ενδεχομένως αναμορφώνονται οι πίνακες κατάταξης και ο αιτών λαμβάνει εμμέσως απάντηση στο αίτημά του, δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία παύει να έχει υποχρέωση έγγραφης απάντησης προσωπικά στον αιτούντα. Εδώ ανακύπτει άλλη μία υποχρέωση του ΙΕΠ: η αποστολή έγγραφης απάντησης σε κάθε υποψήφιο του οποίου ο τίτλος εξετάστηκε για τη συνάφειά του. Κάθε υποψήφιος ο οποίος υπέβαλε τίτλο σπουδών προς απόδοση συνάφειας, υπέβαλε μαζί και έντυπο αίτησης στο οποίο αναφερόταν τα στοιχεία του, το αίτημά του περιληπτικά, η ονομασία του τίτλου και η σχολή που τον απένειμε καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά. Επομένως, το ΙΕΠ οφείλει να απαντήσει εγγράφως σε κάθε αιτούντα επί του αιτήματός του.
10.              Δεν είναι δυνατό να ζητείται από τους υποψηφίους αναπληρωτές ΕΕΠ να καταθέσουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και μάλιστα σε προθεσμία ασφυκτική, εν μέσω θέρους, περίοδο κατά την οποία οι γραμματείες πολλών πανεπιστημίων υπολειτουργούν. Πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έπαψαν να λειτουργούν, άλλα αναμόρφωσαν το πρόγραμμα σπουδών αναγκάζοντας υποψηφίους είτε να μην υποβάλουν αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, είτε να υποβάλουν αυτό που ισχύει την παρούσα περίοδο, μολονότι οι ίδιοι απέκτησαν το μεταπτυχιακό δίπλωμα πριν από 8-10 χρόνια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν διαφορές στη μοριοδότηση ίδιων μεταπτυχιακών διπλωμάτων ανά ΠΔΕ. Για τους κατόχους διπλωμάτων ξένων πανεπιστημίων υπήρχε επιπλέον η υποχρέωση επικυρωμένης μετάφρασης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Όλα αυτά σε προθεσμία μόλις 6 εργάσιμων ημερών.
11.              Ως φαίνεται, μετά τις ενέργειες του ΙΕΠ θα υποβληθεί σωρεία ενστάσεων στο ΑΣΕΠ. Η πρώτη, άμεση συνέπεια θα είναι η καθυστέρηση έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ. Ακόμη όμως κι αν οι προσλήψεις γίνουν από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης όπως ορίζεται στον Ν. 4395/2016, ποιες θα είναι οι συνέπειες με τυχόν ανακατατάξεις στους πίνακες;
12.              Μετά την εξέταση των ενστάσεων και τη δικαίωση (ενδεχομένως) ορισμένων, ίσως να αλλάξει η σειρά κατάταξης κάποιων  υποψηφίων κι αυτοί με τη σειρά τους να διεκδικήσουν καλύτερη τοποθέτηση. Ίσως να έχουν προσληφθεί εκτός τόπου κατοικίας και μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων να δικαιούνται να προσληφθούν πλησίον του τόπου κατοικίας τους. Ποιος θα τους στερήσει το δικαίωμα αυτό εφόσον έχουν δικαιωθεί στην ένστασή τους κι έχουν περισσότερα μόρια, συνεπώς καλύτερη σειρά στον πίνακα κατάταξης;
13.              Ποιες θα είναι οι συνέπειες γι’ αυτούς που ίσως αρνηθούν την ανακατανομή του προσληφθέντος προσωπικού στις δομές ΕΑΕ μετά την αναπροσαρμογή της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες;
14.              Τι θα γίνει μ’ αυτόν που θα έχει μεταφέρει την οικοσκευή του σε άλλο νομό, μακριά από τον τόπο κατοικίας του και η αναπροσαρμογή της σειράς κατάταξης στους πίνακες επιφέρει την απόλυσή του;   

Μήπως τελικά το ΙΕΠ απέτυχε στο έργο που είχε να επιτελέσει;        

Ένας υποψήφιος αναπληρωτής Ε.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε.Α.Ε./Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. - ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. - ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Ε.Ε.Π.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 31/8/2016

 1. Όσον αφορά στον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε δομές Ε.Α.Ε. και στην Παράλληλη Στήριξη για το 2016-17, έχει γίνει από το Υπουργείο Παιδείας μια ενδεικτική κατανομή ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τα λειτουργικά κενά όταν αυτά αποτυπωθούν σε λίγες ημέρες.
 2. Οι πιστώσεις για το Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα κατά 400, οι οποίες θα διοχετευθούν σε προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  Έτσι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα προσλήψεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για το 2016-17 και πάνω από 9.000 στο γενικό σύνολο για την Ειδική Αγωγή.
 3. Για Συνοδούς Ε.Β.Π. και Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) σε γενικά σχολεία δεν υπάρχει θέμα επάρκειας πιστώσεων και η ζήτηση θα καλυφθεί επαρκώς.
 4. Πρέπει να σημειωθεί πως φέτος δεν χρειάζεται Π.Υ.Σ. για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ κι αυτό σημαίνει πως η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Παιδείας είναι σε θέση ν ανταποκριθεί σε προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε δομές Ε.Α.Ε. και στην Παράλληλη Στήριξη για το 2016-17, ακόμη και από 6 Σεπτεμβρίου 2016.
 5. Κατά τα φαινόμενα θα προηγηθούν οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τα γενικά σχολεία και θ ακολουθήσουν οι της Ε.Α.Ε., καθότι θα καθυστερήσει η ανακοίνωση των Οριστικών Πινάκων Ειδικής από τον ΑΣΕΠ
 6. Ουδεμία Περιφέρεια της χώρας έχει πρόβλημα πιστώσεων αναπληρωτών, όπως συνέβη πέρσι με τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
 7. Και φέτος θα προσληφθούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας.
 • Παρόλα αυτά κι ενώ οι καταβαλλόμενες προσπάθειες των ανθρώπων της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου, αλλά και του ίδιου του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη και των συνεργατών του είναι πολύ μεγάλες, ώστε για πρώτη φορά τα σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής, αλλά και οι λοιπές δομές να έχουν από το ξεκίνημα της χρονιάς το απαιτούμενο προσωπικό στη διάθεσή τους, καθυστερήσεις λόγω κακού προγραμματισμού,  αστοχίες και προχειρότητες, καθώς και γραφειοκρατικού τύπου προσκόμματα, έχουν καταστήσει αυτή την ώρα που μιλάμε, ανυπόληπτη τη διαδικασία σύνταξης και δημοσιοποίησης των Προσωρινών Πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π., αφού ακόμα και τώρα αποστέλλονται στις Π.Δ.Ε . από το Ι.Ε.Π. διορθώσεις επί των γνωμοδοτήσεων συναφειών μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών Ε.Ε.Π., με αποτέλεσμα είτε να προκρίνεται από τις Π.Δ.Ε. η ανακοινοποίηση των προσωρινών(πιο προσωρινών δε γίνεται) Πινάκων, είτε να αφήνεται στον ΑΣΕΠ που θα υποδεχθεί τις πάρα πολλές ενστάσεις να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
 • Έως τώρα βέβαια είδαμε πολλά ανεβοκατεβάσματα Πινάκων από Π.Δ.Ε.  και πολλά λάθη σ αυτούς με συνέπεια να ενσταλάζεται καχυποψία στους αναπληρωτές  και να αποδομείται  η εμπιστοσύνη αυτών στους θεσμούς.
 • Κι όλα αυτά θα ήταν γραφικά και πιθανά θα τα θυμόμασταν χαριεντιζόμενοι, αν δεν επηρέαζαν σφόδρα τις προσλήψεις των αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. στην ώρα τους, δηλαδή στο ξεκίνημα του σχολικού έτους.
 • Αλλά με τόσα λάθη και παραλήψεις στη μοριοδότηση των Π.Δ.Ε. αλλά και της επιτροπής του Ι.Ε.Π., πως μπορεί να πάρει την ευθύνη το Υπουργείο και να προσλάβει αναπληρωτές Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. από τους Προσωρινούς Πίνακες (αν βέβαια αυτοί κάποτε καταλήξουν κάπου), χωρίς να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της πολλαπλής καραμπόλας στις τοποθετήσεις;;
 • Από την άλλη πως θα μπορέσει ο ΑΣΕΠ ν ανταποκριθεί σύντομα στις πολλές και εύλογες ενστάσεις των αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.;;
 • Τέλος πρέπει να επισημάνω πως τη στιγμή που έχουμε ανεβοκατεβάσματα Πινάκων και ποικίλες ανακοινοποιήσεις από πολλές Π.Δ.Ε., έχουμε ταυτόχρονα και την επιλεκτική προσήλωση στη νομιμότητα από μερικές απ αυτές, όσον αφορά στα πιστοποιητικά ελληνομάθειας. Έτσι Έλληνες καθόλα ελληνομαθείς αποκλείστηκαν από τους Πίνακες γιατί δεν τους εδόθη η δυνατότητα να προσκομίσουν το απολυτήριο Λυκείου!!!
Κλείνω (και θα κλείνω έτσι έως ότου απαντηθούν) με τα συνήθη 2 ερωτήματα μου:
 1. Με ποιά κριτήρια έκρινε η Επιτροπή του Ι.Ε.Π. τις συνάφειες των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των αναπληρωτών Ε.Ε.Π.;;;
 2. Πως να λάβει σοβαρά υπόψη ο ΑΣΕΠ μια ένσταση αναπληρωτή που αφορά στη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών του, όταν δεν έχει κοινοποιηθεί(αν υπάρχει βέβαια) αριθμός απόφασης/πράξης του ΙΕΠ που να αφορά στη γνωμοδότηση-μοριοδότηση;;
Βασίλης Βούγιας
31/8/2016

Δεύτερη φάση αποσπάσεων στην Γ. Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας για το 2016-17

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ(31/8/2016) 2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. 2016-2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. 2016-2017 

  Ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

ANAK_2_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΕΠ 2016-2017.xls

http://dmaked.pde.sch.gr/ 

 

Η επισκόπηση του τύπου της Τετάρτης 31/8/2016 για εκπαιδευτικά θέματα

LIVE: Συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για την παιδεία στην ολομέλεια της Βουλής

Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευσηΕισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση της με αρ. πρωτ. Φ.151/139436/Α5/31-08-2016 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 7K7Φ4653ΠΣ-Ζ89) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017», στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τα απαιτούμενα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αθλητές καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και, εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών, οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της εγκυκλίου) και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της εγκυκλίου) και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Σεπτεμβρίου έτους 2016 (10η Σεπτεμβρίου καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης), αποκλειστικά και μόνο στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180 - Μαρούσι
Γραφείο 0091
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών»

Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις Δευτεροβάθμιας από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕΔΔΥ...από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το έτος 2016-2017...Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού και απόσπαση εκπαιδευτικού σε Μουσικό Σχολείο

Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ(31/8/2016) ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


31-08-2016... ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21-26, ΠΕ23 ΚΥΡΙΟΣ Α΄, ΠΕ23 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β΄, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ)
 


Εγκύκλιος διαδικασίας ανάρτησης και κοστολόγησης διδακτικών συγγραμμάτων ακαδημαικού έτους 2016-2017


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Τροπολογία που ενδιαφέρει φοιτητές και εκπαιδευτικούς της Τριτοβάθμιας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τροπολογία που ενδιαφέρει φοιτητές και εκπαιδευτικούς της Τριτοβάθμιας

Τροπολογία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Σε αυτήν υπάρχουν, μεταξύ των άλλων, διατάξεις για τις μετεγγραφές, τις επανεγγραφές φοιτητών και για τη διαδικασία της αντιστοιχίας των σχολών και Τμημάτων.
Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα δικαιώματος μετεγγραφής σε φοιτητές που κρατούνται σε καταστήματα κράτησης. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει η αντιστοιχία του γνωστικού αντικειμένου και του Τμήματος στο οποίο έχουν εισαχθεί οι φοιτητές.
Δεν είναι όμως η μοναδική ρύθμιση για τις μετεγγραφές καθώς με άλλη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα μετεγγραφής σε φοιτητές κυπριακής καταγωγής και σε Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
Παράλληλα, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου που αφορούν τη διαδικασία των μετεγγραφόμενων φοιτητών στα ΑΕΙ και θέματα φοιτητικής μέριμνας, όπως η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, η σίτιση των φοιτητών, η στέγαση κλπ, θα παρέχεται η δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να έχει πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες των φορολογούμενων.
Ενδιαφέρον για τους φοιτητές έχει και η διάταξη για την κατάργηση της αυτοδίκαιης διαγραφής των φοιτητών λόγω μη εγγραφής σε δυο εξάμηνα. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα λόγω μη εγγραφής σε δυο συνεχόμενα εξάμηνα πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στη Σχολή. Οι φοιτητές που επανεγγράφονται με την ανωτέρω διαδικασία επανέρχονται στη Σχολή και συνεχίζουν τη φοίτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α 195) για τη διακοπή σπουδών.
Με άλλη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία της αντιστοιχίας των Τμημάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις μετεγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 η απόφαση εκδίδεται έως την 30η Σεπτεμβρίου.
Στην τροπολογία περιλαμβάνονται και διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των ΑΕΙ. Επίσης, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για του Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες των ΑΕΙ , τους Καθηγητές Εφαρμογών και τις μετακινήσεις των Καθηγητών των ΑΕΙ.
Η τροπολογία

Ενημερωτικό Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 29 και 30/8/2016 για τη Β΄φαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ
Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 29 και 30/8/2016 για τη Β΄φαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Αυγούστου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών.
 2. Συζητήθηκαν 9 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών που αιτούνται την ένταξη τους σε ειδική κατηγορία. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 6 και απορρίφθηκαν 3.
 3. Συζητήθηκαν θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια και αντίστροφα. Για το ίδιο ζήτημα ανακλήθηκαν 15 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ και αποσπάστηκαν 2 εκπαιδευτικοί της εκκλησιαστικής σε αντίστοιχα ΠΥΣΔΕ.
 4. Εγκρίθηκαν 7 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 (μειοψηφούντων των αιρετών) για την ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων ανοικτού λογισμικού του ΥΠΠΕΘ.
 5. Ικανοποιήθηκαν 6 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
 6. Έγιναν δεκτές 9 ανάκλησεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ. Για το ίδιο ζήτημα συζητήθηκαν 25 ενστάσεις και επανεξετάσεις επί των αποσπάσεων σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 10 αιτήσεις.
 7. Ανακλήθηκαν 5 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα και ικανοποιήθηκαν 2 αιτήσεις. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση.
 8. Συζητήθηκαν 5 ενστάσεις και 35 αιτήσεις επανεξέτασης των αιτήσεων απόσπασης στα μουσικά σχολεία. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε 1 αίτηση.
 9. Έγιναν δεκτές 182 ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ. Σχετικά με τη Β΄φάση αποσπάσεων ικανοποιήθηκαν συνολικά 223 αιτήσεις απόσπασης. Καταψηφίσαμε τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων αφού θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν και άλλες αιτήσεις σε ΟΛΕΣ τις περιοχές της χώρας με βάση τα λειτουργικά κενά των ΠΔΕ. Παράλληλα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αποσπάσεις και απο πλεονασματικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση είναι σχεδόν βέβαιο- όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο- ότι θα προσληφθούν αναπληρωτές σε περιοχές που εκκρεμούν αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών!
 10. Σχετικά με τις αιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης.
 11. Την επόμενη εβδομάδα και μεταξύ 6-9 Σεπτέμβρη αναμένονται οι προσλήψεις αναπληρωτών στη Δ.Ε.
 12. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο 31/8/2016 εκπνέει η προθεσμία ανάκλησης της παραίτησης των εκπαιδευτικών που επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες διευκρινίσεις για το πολύ σοβαρό συνταξιοδοτικό αυτό ζήτημα .
  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
  Με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 30/8/2016

Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση: nekordis@yahoo.gr
Άκης Λουκάς
αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
( τηλ.:6974320189,
ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com

εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων