Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Τη σίτιση των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών αναλαμβάνει και φέτος το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Αποτελέσματα Δευτερoβάθμιας Επιτροπής για Ωρομίσθιους Εκπαιδευτικούς στη Σχολή ΑΜΕΑ Αθηνών


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Επικυρωμένοι πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ/ΠΣΕΚ και ΙΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., σχολικού έτους 2014-2015


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πρώτη προκήρυξη θέσεων Γενικών Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την ανάρτηση της πρώτης προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2014/October+2014/31102014_1.csp) τίθεται σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σε εφαρμογή το νέο σύστημα επιλογής Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Τμηματαρχών στις θέσεις ευθύνης της Διοίκησης, όπως προβλέπει ο Νόμος 4275/2014. Οι θέσεις αυτές έχουν προκύψει από τα νέα, απλοποιημένα και λιτά οργανογράμματα των Υπουργείων και είναι κατά 35% λιγότερες από όσες ίσχυαν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής Γενικών Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού,  αρχίζει αύριο 1 Νοεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Βασικό στοιχείο του νέου συστήματος αποτελεί η κατάργηση της μοριοδότησης των «στατικών» χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αποτελούσε το κύριο, αν όχι αποκλειστικό, κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων και η ενεργοποίηση γραπτών εξετάσεων και δομημένων συνεντεύξεων.

Για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στο νέο σύστημα, προβλέπεται η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη συνέντευξη ως κύριο εργαλείο αξιολόγησης των υποψηφίων. Για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας αυτής, εισάγονται δύο δικλείδες ασφαλείας: α) η συνέντευξη θα είναι «δομημένη», δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες όπως προκύπτουν από τα βιογραφικά των υποψηφίων και από τις δηλώσεις ενδιαφέροντος και β) η συνέντευξη θα διεξάγεται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, που θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ. 

Καινοτόμο στοιχείο του νέου συστήματος αποτελεί και το γεγονός ότι στις διαδικασίες αξιολόγησης πέραν των εκπροσώπων του ΑΣΕΠ και του Δημοσίου, θα συμμετέχουν και επιλεγμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα ως μέλη των συλλογικών οργάνων. Τα στελέχη αυτά θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ και θα έχουν πιστοποιηθεί σχετικά από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Αυτή η καινοτομία εισάγεται κυρίως για να μεταφέρεται σχετική τεχνογνωσία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα στο κράτος. Επιπλέον όμως συμβάλλει και στην περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας.

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά:

«Σήμερα, με την πρώτη προκήρυξη για τις θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση, δίνουμε την καλύτερη απάντησε σε όλους εκείνους που μίλησαν για επαναφορά της “κομματοκρατίας” στο Δημόσιο.

Σε όλους όσοι έσπευσαν να επισημάνουν ότι θα μείνουμε στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου.

Τους διαψεύσαμε. Ό,τι δεν έγινε σε τρία χρόνια, το κάνουμε σε τρείς μήνες.

Με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στοχεύουμε να εντοπίσουμε τους πιο κατάλληλους υπαλλήλους για να αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης της δημόσιας διοίκησης με στόχο ένα Δημόσιο φιλικό και αποτελεσματικό προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Θεσμοθετούμε ένα σύστημα που θα αναδεικνύει τα στελέχη αυτά με διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα.

Με σταθερά και στοχευμένα βήματα χτίζουμε τη νέα δημόσια διοίκηση».
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 105 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ70 & 2 ΠΕ70.50 ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014-15


Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων ειδικής αγωγής και αναπληρωτών Δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ και 105 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/12381-31-10-14-1-2-3-2007-2013-2014-2015.html

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου κλάδων ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2014-15


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 72 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για τους πίνακες  των ονομάτων πατήστε εδώ.

Πρόσληψη ενός (1) προσωρινού αναπληρωτή, κλάδου ΠΕ03.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για το 2014-2015Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2014-2015, προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής πλήρους ωραρίου ο εκπαιδευτικός Λουμπρίνης Γεώργιος του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ03.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για να καλύψει διδακτικές ανάγκες των ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης της περιοχής Β’ Κυκλάδων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διευθύνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθεί, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση σχολείου της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκε, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ σε σχολικές μονάδες


Με σχετική εγκύκλιο , το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ, που επιθυμούν να διατεθούν ως τη λήξη του διδακτικού έτους σε σχολικές μονάδες του Νομού όπου υπηρετούν, με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, να το δηλώσουν εγγράφως και να αποστείλουν αίτηση στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 3-11-2014 έως και 10-11-2014.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014-15


Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 -ΕΔΩ
...ΑΙΤΗΣΕΙΣ κ.λ.π ΑΠΟ ΕΔΩ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15...

 Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 -ΕΔΩ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ...Μετά το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ και σε Ι.Ε.Κ, ως Διευθυντής, μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π)


Μετά την τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΩΦΩΝ -ΒΑΡΗΚΟΩΝ Αθήνας του συναδέλφου, μέλους Ε.Ε.Π, Ψυχολόγου(ΠΕ23) Δημήτρη Παπαευθυμίου, βλέπουμε στην ακόλουθη Απόφαση, που υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας κος Ανδρέας Λοβέρδος, την Απόσπαση σε θέση Διευθυντή Ι.Ε.Κ ΑΥΛΩΝΑ του συναδέλφου Ψυχολόγου(ΠΕ23) Θεόδωρου Λουκίσα, επίσης μέλους Ε.Ε.Π.

Βασίλης Βούγιας
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Π.Δ.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΚΑΙ Ε.Β.Π ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ(ΣΥΝΟΔΟΙ) ΓΙΑ ΤΟ 2014-15


«Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-15 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 

  «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-15 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ(ΣΥΝΟΔΟΙ)για το διδακτικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», του Άξονα Προτεραιότητας 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 
ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ

Π.Δ.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ(ΣΥΝΟΔΟΙ) ΓΙΑ ΤΟ 2014-15 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ορισμός μελών της Ολομέλειας του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.) του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.Σ.Υ.Π)

 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δημοσίευση μίας (1) απόφασης διορισμού αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με διετή θητεία


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

"Αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών - Ιστορική καταγραφή από το μεσοπόλεμο έως τις μέρες μας"...ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΙΧΕΛΗ...ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/2014...ΛΑΜΙΑ

Αθανάσιος Ι. Μιχελής

Αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών
Ιστορική καταγραφή από το μεσοπόλεμο έως τις μέρες μας

Περιεχόμενο του βιβλίου

Το κύριο αντικείμενο που διερευνά το βιβλίο είναι η αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών κατά τη χρονική διάρκεια μιας μακράς περιόδου και συγκεκριμένα από την εποχή του μεσοπολέμου έως σήμερα.
Το αρχικό ερώτημα είναι το γιατί τέθηκε ως αίτημα, διεκδικήθηκε και τελικά επιτεύχθηκε, η κατάργηση της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης.
Η αιτιολόγηση ότι τότε οι εκπαιδευτικοί πρόβαλλαν τα ιδιαίτερα αρνητικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης (πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, καταγραφή και έλεγχος της πολιτικής τους δράσης και ανάλογη εξέλιξη τους) τέθηκε υπό διερεύνηση από το αρχειακό υλικό που διαθέτουμε. Από τη μελέτη εκατοντάδων εκθέσεων αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι, κάθε εποχή, υπήρξε σ΄ αυτές πλήρης αναφορά στα πολιτικά φρονήματα, στην πολιτική και κοινωνική δράση των εκπαιδευτικών. Η καταγραφή αυτή εντάθηκε ιδιαίτερα την μετεμφυλιακή εποχή. Όλα τα παραπάνω καταγράφονται επακριβώς στο βιβλίο.
Η όλη διάρθρωση του βιβλίου είναι η εξής:
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε πέντε κεφάλαια, αντίστοιχα των ιστορικών περιόδων: Μεσοπόλεμος (1918-1940), Πόλεμος-κατοχή-εμφύλιος (1940-1949), Μετεμφυλιακή περίοδος (1950-1967), Δικτατορία (1967-1974), Μεταπολίτευση (1974 - σήμερα). Στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρονται τα ιστορικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά δεδομένα της εποχής. Ακολουθεί η αξιολόγηση με πιστή αντιγραφή δεκάδων εκθέσεων ή τμημάτων αυτών με παράλληλο σχολιασμό των δεδομένων τους. Επίσης αντιγράφονται (από το αρχειακό υλικό) και παρουσιάζονται σημαντικά έγγραφα εποχής που “κοσμούσαν” τους υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών, όπως πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, δηλώσεις νομιμοφροσύνης, έγγραφα Αστυνομικών Τμημάτων Ασφαλείας και άλλα.
Από τα παραπάνω δεδομένα, που καταγράφηκαν και παρουσιάζονται, αβίαστα προκύπτει ότι οι αιτιάσεις των εκπαιδευτικών για την κατάργησή της ήταν βάσιμες.
Το βιβλίο αποτελείται από 290 σελίδες.   


Επανασυγκρότηση Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) Διεύθυνσης Π. Ε. Γ΄ Αθήνας


Επανασυγκρότηση Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) κατά σχολική μονάδα που ανήκει στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Διεύθυνσης Π. Ε. Γ΄ Αθήνας
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε.Π ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΡΑΠΤΗ

Αποστολία Ράπτη
Ε.Ε.Π./ Κοινωνική Λειτουργός
τηλ. 6972770889


Αγαπητοί συνάδελφοι  γεια σας και πάλι,

μετά από δύο χρόνια, που με την εμπιστοσύνη που μου δείξατε εκλέχτηκα αιρετή στο ΠΥΣΕΕΠ, έρχομαι να ζητήσω να μου δείξετε και πάλι την εμπιστοσύνη σας προκειμένου να εκλεγώ για 2η φορά αιρετή στο ΠΥΣΕΕΠ μας.
Ας συστηθώ:Η αφορμή είναι και πάλι οι εκλογές για αιρετούς στο ΠΥΣΕΕΠ στις 5 Νοεμβρίου του 2014. 
¨Έχω αποφοιτήσει από το ΑΤΕΙ Πατρών, αποκτήσει την παιδαγωγική κατάρτισή μου στην ΑΣΠΑΙΤΕ και το μεταπτυχιακό στην «Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης».  Εργάζομαι στο ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας ως κοινωνική λειτουργός (ΠΕ30)από το 2013 με ένα σύντομο διάστημα 1,5 χρόνου σε απόσπαση στο ΕΕΕΚ Βόλου. Συνολικά εργάζομαι ως κοινωνική λειτουργός εδώ και 26 σχεδόν χρόνια. Τα πρώτα 15 χρόνια στο Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας με  απασχόληση σε θέματα προστασίας – φροντίδας της οικογένειας και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποιούσε ο φορέας για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Επίσης, από το 1998 και μέχρι σήμερα έχω εργαστεί ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων, στέλεχος παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών ενεργειών, εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων και εκπαιδεύτρια στελεχών παροχής ΣΥΥ, σε προγράμματα του ΕΚΕΠΙΣ , του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και του ΕΑΠ. Επίσης σε προγράμματα Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης διδάσκοντας σχετικές θεματικές ενότητες. Προσπαθώ να επιμορφώνομαι και να εκπαιδεύομαι όσο μπορώ, σε θέματα που αφορούν το επάγγελμα, και την υπηρεσία που εργαζόμαστε. Επίσης, προσπαθώ να έχω κοινωνική δράση συμμετέχοντας εθελοντικά ή και εκπροσωπώντας τις υπηρεσίες στις οποίες εργαζόμουν και εργάζομαι, όπως παλιότερα στην Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατά των Ναρκωτικών (υπήρχε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ), και εκπροσωπώντας σήμερα τον Φορέα εργασίας μου, στην Επιτροπή Κα.Πα.(Κακοποίησης και Παραμέλησης) του Ν.  Μαγνησίας.
Στα πλαίσια της εργασίας μου στην εκπαίδευση εδώ και 4 χρόνια είμαι μέλος στο Δ. Σ. του συλλόγου μας, ΣΕΕΠΕΑ και ΕΒΠ Θεσσαλίας, όπου προσπαθούμε να προωθούμε αιτήματα των μελών, να ενημερώνουμε κ.λ.π. με όποιους τρόπους διαθέτουμε.
Πριν δύο χρόνια επικοινώνησα για πρώτη φορά μαζί σας, με τον ίδιο τρόπο, ζητώντας την εμπιστοσύνη σας στην πρώτη μου υποψηφιότητα ως αιρετή στο ΠΥΣΕΕΠ Θεσσαλίας. Το υπηρεσιακό συμβούλιο που αφορά όλο το ΕΕΠ και ΕΒΠ που εργάζεται σε δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη Θεσσαλία.
Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε.
Επανέρχομαι λοιπόν δύο χρόνια μετά, στις τωρινές εκλογές αιρετών για το ΠΥΣΕΕΠ κάνοντας μια νέα προσπάθεια και ζητώντας ξανά να με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη  σας, ως υποψήφια στις εκλογές αιρετών για το ΠΥΣΣΕΠ στον «Ενιαίο & Ανεξάρτητο Συνδυασμό Θεσσαλίας». Τα δύο χρόνια που ήμουν αιρετή για πρώτη φορά, πιστεύω ότι μου έχουν δώσει εμπειρία, γνώσεις αλλά και περισσότερη σιγουριά στην διεκδίκηση αιτημάτων μας που άπτονται στιςαρμοδιότητες του ΠΥΣΕΕΠ.
Προσπάθησα να λειτουργήσω με υπευθυνότητα, όπως πιστεύω ότι χρειάζεται να έχει ο αιρετός στο ρόλο του.  Επίσης με σταθερότητα στις απόψεις μου και στη στάση μου και ειλικρίνεια ως προς αυτά. Η υποστήριξη όλων των ειδικοτήτων στην αντιπροσώπευσή τους στο Συμβούλιο και η υποστήριξη όλων των σχολικών μονάδων και των ΚΕΔΔΥ της Θεσσαλίας με ισοτιμία και  διαφανείς διαδικασίες αποτελεί στάση μου.
Θεωρώακόμη πιο σημαντική σήμερα, στη περίοδο που διανύουμε, την  ενημέρωση, την ενεργό συμμετοχή και την διεκδίκησητωνεργασιακών θεμάτων που μας αφορούν με συνέπεια και υπευθυνότητα.
                    
                 Στη διάθεσή σας,
                                           
                           Φιλικά,
                      
                    Αποστολία (Λία) Ράπτη