Παραδείγματα συμπλήρωσης ωραρίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο https://plan.sch.gr 

Σύμφωνα με την Υ.Α 58733/Δ2/26/04/2013 :
Διευκρινίζουμε ότι οι μειώσεις του υποχρεωτικού ωραρίου αναφέρονται σε διαφοροποιήσεις που προκύπτουν λόγω ωρίμανσης και όχι σε μείωση του διδακτικού ωραρίου λόγω θέσης ευθύνης, όπως διευθυντές, υποδιευθυντές, υπεύθυνοι εργαστηρίων κτλ. Επίσης, σε περίπτωση που η μείωση ωραρίου λόγω ωρίμανσης προκύπτει μετά την 31/12/2013, δε θα καταγραφεί.
Δηλαδή όσοι καθηγητές αλλάζουν ωράριο μέχρι 31/12/2013 θα δηλωθούν στο  https://plan.sch.gr   στη στήλη ωράριο 2013-14 με το νέο ωράριο.
Παράδειγμα 1: καθηγητής που σήμερα έχει  ωράριο 18 ώρες και  μέχρι την   31/12/2013  θα άλλαζε ωράριο και θα πήγαινε στις 16 ώρες τότε θα δηλωθεί στο https://plan.sch.gr   με 16+2=18 ώρες.
Παράδειγμα 2: καθηγητής που σήμερα έχει  ωράριο 18 ώρες και  από  1/1/2014 θα άλλαζε ωράριο και θα πήγαινε στις 16 ώρες τότε θα δηλωθεί στο https://plan.sch.gr   με  18 +2=20 ώρες  (σε περίπτωση που η μείωση ωραρίου λόγω ωρίμανσης προκύπτει μετά την 31/12/2013, δε θα καταγραφεί).


Καλοδήμος Δ.

Υ.Γ Ευχαριστώ πολύ τον Διευθυντή του 4ου Γυμνασίου Λαμίας Κον Πάλλα Δήμο για την βοήθεια του στη σύνταξη του παραπάνω άρθρου.

didefth.gr