Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Σχετικά με τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. και την έγκριση ολιγομελών τμημάτων


Σχετικά με τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. και την έγκριση ολιγομελών τμημάτων

 1. Για την έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχώρησε από τη φετινή χρονιά:
       α) στην καθιέρωση των εξετάσεων των μετεξεταστέων μαθητών  σε Γυμνάσια και Λύκεια  τον Ιούνιο.

       β) στην καθιέρωση των εγγραφών σε όλους τους τύπους σχολείων μέχρι τις 30 Ιουνίου.

       γ) στην καθιέρωση ηλεκτρονικών δηλώσεων προτίμησης για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ., μέτρο που θα επεκταθεί την επόμενη σχολική χρονιά για στα ΓΕ.Λ.2. Με αυτό       τον τρόπο ήδη γνωρίζουμε έγκαιρα σχεδόν το 80% των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑ.Λ. και είναι δυνατός ο σωστός προγραμματισμός για το  εκπαιδευτικό προσωπικό και τη διανομή των βιβλίων.

2.  Με αυτό τον τρόπο ήδη γνωρίζουμε έγκαιρα σχεδόν το 80% των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑ.Λ. και είναι δυνατός ο σωστός προγραμματισμός για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη διανομή των βιβλίων.
3. Με τη νέα Υ.Α. Αριθμ. Φ12/134644/Δ4 ΦΕΚ 2891 τ.β΄ 21/8/17, δεν απαιτείται έγκριση για τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων στις κατηγορίες Δ-ΙΒ, στις οποίες προβλέπεται μικρότερος αριθμός μαθητών. Συνεπώς αποφεύγεται η πρόσθετη γραφειοκρατία και επιπλέον δεν είναι υπό αίρεση η λειτουργία τους .
4. Ήδη οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης εκδίδουν αποφάσεις για την έγκριση ολιγομελών τμημάτων, για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση (π.χ. Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., μοναδική ειδικότητα/τομέα στη Δ.Δ.Ε. κ.λπ.). Θα ακολουθήσει Υπουργική Απόφαση η οποία θα εγκρίνει επιπλέον τμήματα.
5. Υπενθυμίζουμε ότι προβλέπονται εγγραφές μαθητών τη χρονική περίοδο από 01-09-2017 έως και 11-09-2017. Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 2 της Υ.Α. Φ1α/98933/Δ4/ ΦΕΚ 2075 τ. β΄15-6-2017, «Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων: α) για τους παραπεμπόμενους μαθητές/τριες στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. β) ειδικά για τους αποφοίτους ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους από αυτό της εγγραφής τους στα ΕΠΑ.Λ. γ) ειδικά για το σχολικό έτος 2017-2018, των απόφοιτων Σ.Δ.Ε. του σχολικού έτους 2016-2017 δ) για τους μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.α.). Στην εν λόγω περίπτωση, η κατ’ εξαίρεση εγγραφή πραγματοποιείται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν”.
6. Όσον αφορά τις περιπτώσεις εκείνων που επιθυμούν την εγγραφή τους σε τμήμα που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης, όπως ακριβώς γινόταν και τον Ιούνιο. Γι’ αυτό το λόγο θα ενεργοποιηθεί το σύστημα e-epal, τη Δευτέρα 4/9/2017 και θα μείνει ανοικτό μέχρι τις 11/9/2017. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής θα γίνει ολιγόωρη διακοπή της ηλεκτρονικής διαδικασίας (θα ανακοινωθεί η ημέρα και η ώρα) ώστε να τρέξει το σύστημα και να δημιουργούνται τμήματα, όπου συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών. Μετά το πέρας της διαδικασίας, στις 11/9, θα δημιουργηθούν νέα τμήματα:
   α) αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατώτερου αριθμού μαθητών και
   β) με την έκδοση νέας Υ.Α. στις περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαία η έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. έτους κατάρτισης 2017-2018Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται ότι η υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, για την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα ΙΕΚ του Οργανισμού έτους κατάρτισης 2017-2018, αρχίζει την Πέμπτη 31-08-2017 στις 8:00 το πρωί και θα συνεχιστεί μέχρι τη Δευτέρα 04-09-2017 στις 20:00 το απόγευμα.
  
1.Δελτίο Τύπου 2.Υπουργική Απόφαση των ΙΕΚ ΟΑΕΔ 3.Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4.Οδηγίες Αίτησης (Εγχειρίδιο Υποψηφίων) 5.Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης (το σύστημα 'pegasus' θα ανοίξει στις 8:00 το πρωί της Πέμπτης 31-08-2017 και θα κλείσει στις 20:00 το απόγευμα της Δευτέρας 04-09-2017)

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών


Ξεκινάει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Yποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2017-18

 
Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται, ότι οι εγγραφές των υποψηφίων σπουδαστών στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) του Οργανισμού για το Χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης  2017-18, αρχίζουν την Παρασκευή  1/9/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία.
 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Ανάληψη υπηρεσίας

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι πράξεις ανάληψης υπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν στο ΙΕΠ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2017, 09:00-12:00 στην «Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων» στον τέταρτο όροφο.

Από το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
 

Ποιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν ανά πίνακα και βαθμίδα - Δ.Υ.Ε.Κ.: Δάσκαλοι και Φιλόλογοι αναπληρωτές αν δεν υπάρχουν μόνιμοι - Προσλήψεις Εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Ανάρτηση πινάκων προσωρινού αξιολογικού μοριοδότησης υποψηφίων κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο μετά τη συνέντευξη


«Ανάρτηση πινάκων: α) προσωρινού αξιολογικού μοριοδότησης υποψηφίων κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο μετά τη συνέντευξη και β) απορριφθέντων, λόγω μη προσέλευσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων».
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

 
Σχετικα με το χρονοδιαγραμμα προσληψης αναπληρωτων για Κεντρικη Μακεδονια

Η περιφερεια εστειλε για ακομη μια φορα σημερα τα κενα στο υπουργειο κ ενημερωθηκε απο το υπουργειο οτι θα σταλει το 90% των πιστωσεων αυριο 1/9 η το αργοτερο Δευτερα. Θα γινει συμβουλιο τη Δευτερα για τη κατανομη κ απο Τριτη η Τεταρτη το πιο πιθανο θα ξεκινησουν οι δηλωσεις προτιμησης μεχρι τη Παρασκευη. Η προτιμηση ολων (περιφερεια) ειναι να επιλεξουν οι αναπληρωτες την ηλεκτρονικη δηλωση. Μας διαβεβαιωσαν οτι θα υπαρχουν αναλυτικες οδηγιες κ χρονος για αλλαγες κ επιδιορθωσεις μεχρι τη τελευταια μερα αργα( οπως ανεφερα Παρασκευη πιθανον). Ωστοσο θα υπαρχει η δυνατοτητα δηλωσης κ με τη προσωπικη παρουσια στη περιφερεια οσων το επιλεξουν. Το συστημα της ηλεκτρονικης δηλωσης ειναι πιλοτικο για φετος αλλα αναμενεται να βοηθησει στην μειωση πιθανοτητας λαθων κ γρηγοροτερη διαχειρηση απο τη περιφερεια. Επισης ετσι αναμενεται να γινεται απο του χρονου. Απο την μεθεπομενη εβδομαδα μετα (11/9) αναμενεται να γινονται οι τοποθετησεις.
Αυτα σαν 1η λιγο πιο ασφαλη ενημερωση κ απο Δευτερα μετα το συμβουλιο θα ενημερωσουμε ακομη πιο συγκεκριμενα.
 

Εριφυλη Διαμαντοπουλου
Αιρετη ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικης Μακεδονιας


  *************************************************************************************

Από το f.b. του Συλλόγου Ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων(Σ.Ε.Ε.Α.Π.Ι.Ν.), της Προέδρου Μαρίας Αγάθου

Ενημέρωση απο την αιρετή μας Ανθή Δεσυλλα: Τα κενά θα σταλούν αυριο καθώς αναμένεται απάντηση απο το νεοσυσταθέν Ειδικο Γυμνάσιο Κεφαληνίας (για το οποίο η κα. Πετράκη επικοινώνησε με την αρμόδια διέυθυνση, ωστε η υπεύθυνη να απαντήσει αμεσα).
Έχουν ζητηθεί όλες οι ιδρυμένες ΕΔΕΑΥ (11) και όλες οι θέσεις που ζήτησαν τα ΚΕΔΔΥ.
Αν οι πιστώσεις έρθουν Δευτέρα, η κα Πετράκη ανέφερε οτι και την Τρίτη μπορεί να κανουν Πυσεεπ, αλλά αυτό είναι κάτι εντελώς ανεπίσημο. Οπως και να χει, η ενημέρωση απο την αιρετή μας είναι, οτι γίνεται προσπάθεια να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου και τα πράγματα δείχνουν καλά ως προς αυτό.
Μια άλλη ενημέρωση που έχω μέσω της αιρετής και αφορά θέσεις ΕΕΠ είναι οτι δεν θα λειτουργήσει το Ειδ. Νηπιαγωγείο Ζακύνθου επειδή δεν έχει παιδιά και οτι το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας ζήτησε μόνο 1 ΕΒΠ και όχι άλλες ειδικότητες γιατι έχει πέντε παιδιά και έκρινε οτι δεν χρειάζεται. Να σημειώσουμε βεβαια οτι το ΕΔΣ Κέρκυρας που συστεγάζονται, δήλωσε όλες τις ειδικότητες, όπως και για πρώτη φορά δηλωθηκαν όλες οι ειδικότητες απο το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κέρκυρας. (Αυτο βέβαια δεν σημαίνει οτι θα τις πάρουν, αλλά σας ενημερωνω οτι δηλώθηκαν απο τους διευθυντές). Η κα. Πετράκη ζήτησε να σας ενημερώσω τα παραπάνω ωστε να μην αγχώνεστε και τηλεφωνειτε συνέχεια

Οι εγκύκλιοι για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των ΔημοτικώνΕκδόθηκαν οι εγκύκλιοι για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών

Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι σχετικά με τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών για το σχολικό έτος 2017-2018.


ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.: "Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ να ανακαλέσει τις προσβλητικές δηλώσεις του"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ να ανακαλέσει τις προσβλητικές δηλώσεις του

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ Νίκο Παπαχρήστο να ανακαλέσει τις προσβλητικές δηλώσεις – προβλέψεις του για τους εκπαιδευτικούς που εκπροσωπεί.
Δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ να υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί «θα λυγίσουν στις πιέσεις γονέων και μαθητών» για την προφορική βαθμολόγηση και ακόμη χειρότερα να προβλέπει ότι «μπορεί να βρεθεί μια μικρή μειοψηφία που να επιχειρήσει να κερδίσει», υπονοώντας προφανώς οικονομικά ανταλλάγματα για τους συναδέλφους του.
Είναι απαράδεκτες δηλώσεις που προσβάλλουν το σύνολο των εκπαιδευτικών τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στηρίζει απόλυτα και εμπιστεύεται αναβαθμίζοντας με το νέο σύστημα τον ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο κ. Παπαχρήστος είναι έκθετος και οφείλει να απολογηθεί απέναντι στους συναδέλφους του.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΤΩΝ 13 Π.Δ.Ε. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18


Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - Ε.Β.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/2017-18_28.html- Ε.Ε.Π. -  http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-17.html
Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/2017-18_22.html-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ23 ΚΑΙ ΠΕ21-26- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/23-21-26.html
Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ - Ε.Β.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/2017-18_25.html - Ε.Ε.Π. -http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_4.html
Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Ε.Β.Π. -http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/2017-18_24.html - Ε.Ε.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_28.html
Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -Ε.Ε.Π. -http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_34.html - Ε.Β.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18.html
Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_18.html
Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_8.html-&-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_11.html
Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_50.html
Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ - Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_35.html
Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/28-2017-18.html- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_21.html
Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2-25.html- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/blog-post_692.html
Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ - Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_31.html
Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  - Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_23.html-και από εδώ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/2017-18_17.html

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ 13 Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/06/2017-18-13_15.html

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΙΝΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/11/13-2016-17.html

Βασίλης Βούγιας 

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΟΤΙΜΑΗ ΔΙΟΤΙΜΑ http://www.diotima.org.gr/ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΖΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ CAMP ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗ κας Δέσποινας Τσιούμα στο diotima@otenet.gr

Συνέντευξη Υπουργού Παιδείας Κ.Γαβρόγλου στο ράδιο του Real Fm και τον Ν.Στραβελάκη


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Παράταση θητείας αναπληρωτών Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας & Φωκίδας


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 31/08/2017

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών...Το Φ.Ε.Κ.

 4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
καθώς και οι προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσω-
πικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ),
γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλά-
δων του ΥΠΠΕΟ, καθώς και τη χρήση των αντίστοιχων
υφιστάμενων πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών


ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ B 2985 - 30.08.2017
Ημερομηνία κυκλοφορίας 30.08.2017 Σελίδες 8 (34355 - 34362)

"Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση"...2ο Διεθνές Συνέδριο...6-8 Οκτωβρίου 2017...Αλεξανδρούπολη


Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι το εξ αναβολής 2ο Διεθνές Συνέδριο «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Thraki Palace στην Αλεξανδρούπολη στις 6-8 Οκτωβρίου 2017.
Πληροφορίες για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής κειμένων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://thraki.inpatra.gr.
Συνημμένα σας στέλνουμε την κοινοποίηση του Υπουργείου Παιδείας και την αφίσα του συνεδρίου, με την παράκληση να το κοινοποιήσετε στους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς σας.
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις,
Σας ευχόμαστε μια όμορφη και δροσερή ημέρα!
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Εκ της Γραμματείας του συνεδρίου
http://thraki.inpatra.gr
Τηλ. 2610-993855, 2613-019948, 6981173993
Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές μας από την ιστοσελίδα http://www.elppo.gr

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Ανακοινοποίηση - Πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για το 2016-17 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2η Ανακοινοποίηση - Πρόσληψη ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το 2016-17 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Ανακοινοποίηση - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.

 
Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται από εκπαιδευτικούς προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας διευκρινίζεται ότι:

Α/θμιαΕκπαίδευση:

1. Πίνακες Ειδικής Αγωγής. Θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί για ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, ΚΕΔΔΥ και Παράλληλη Στήριξη. Για πρώτη φορά δίνονται όλα τα κενά της Ειδικής Αγωγής, ανεξαρτήτως προγράμματος, στην 1η φάση προσλήψεων. Ικανοποιείται ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και εξαλείφονται οι αδικίες που προκαλούσαν οι αποσπασματικές φάσεις  προσλήψεων ανά διαφορετικό πρόγραμμα.
2. Πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης. Θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων για την Α/θμια Εκπαίδευση.
3. Πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης. Θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των υπολοίπων θέσεων στην Ειδική Αγωγή από τους πίνακες Γενικής μόνο στην περίπτωση που έχουν μείνει κενά από τη ροή των κύριων και επικουρικών πινάκων της Ειδικής Αγωγής.

Β/θμια Εκπαίδευση:

1. Πίνακες Ειδικής Αγωγής. Θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί για ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και ΚΕΔΔΥ, μέχρι εξαντλήσεως των πινάκων. Τα κενά της Παράλληλης Στήριξης δεν υπολογίζονταιεπειδή είναι μειωμένου ωραρίου.
2. Πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης. Θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων για την Β/θμια Εκπαίδευση.
3. Πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης. Θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των υπολοίπων θέσεων σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης και ΚΕΔΔΥ,στην περίπτωση που έχουν μείνει κενά από τη ροή των κύριων και επικουρικών πινάκων της  Ειδικής Αγωγής.
4. Πίνακες Ειδικής Αγωγής. Θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου για το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.
5. Πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης. Θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου για το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης στην περίπτωση που έχουν μείνει κενά.

Για Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. από εδώ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/blog-post_320.html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ


ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΡΗΣΤΟ ΚΕΛΛΑ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΕΛΛΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κούμα 21, 41 223 Λάρισα, Τηλ:2410537257 – φαξ:2410537253
Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα, Τηλ:2103709645-6, Φαξ:2103709649
kellas.xristos@gmail.com    www.kellasxristos.gr

ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΚΕΛΛΑΣ: ΑΓΝΟΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

«Τέσσερις μήνες μετά την κατάθεση ερώτησής μου στον Υπουργό Παιδείας, φαίνεται πως δεν είναι στις προτεραιότητες του κ. Γαβρούγλου ούτε η αγωνία χιλιάδων φοιτητών και των οικογενειών τους, που αναμένουν, έστω και με καθυστέρηση, την καταβολή του φοιτητικού επιδόματος, ούτε και η υποχρέωσή να σέβεται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο».
Τα παραπάνω σημειώνει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του, ο αν. Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας με αφορμή την κωλυσιεργία του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου να απαντήσει σε ερώτηση που είχε καταθέσει προ τεσσάρων (!) μηνών, αναδεικνύοντας την καθυστέρηση στην καταβολή του φοιτητικού επιδόματος.
Μετά και νέες διαμαρτυρίες των οικογενειών παιδιών που σπουδάζουν, ο Λαρισαίος πολιτικός επανακαταθέτει την ερώτηση, σημειώνοντας σε δήλωσή του ακόμη τα εξής:
«Αντί ο Υπουργός να ασχοληθεί με τα επείγοντα και μείζονα και να αφουγκραστεί τις διαμαρτυρίες των οικογενειών που χωλαίνουν καθημερινά στην προσπάθειά τους να σπουδάσουν τα παιδιά τους μέσα στην κρίση, “πειραματίζεται” με τις πανελλαδικές εξετάσεις και “αναλώνεται” στην κατάργηση της αριστείας και στις κληρώσεις για τις παρελάσεις.
Επανακαταθέτω λοιπόν την ερώτηση ευελπιστώντας ότι αυτή τη φορά θα πράξει το καθήκον του».
Την ερώτηση συνυπογράφουν η Τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, βουλευτής Επικρατείας κ. Νίκη Κεραμέως και οι αν. Τομεάρχες Παιδείας, βουλευτές Ν. Αργολίδας και Καστοριάς κκ. Ιωάννης Ανδριανός και Μαρία Αντωνίου.
Υπενθυμίζεται πως η ερώτηση του Λαρισαίου πολιτικού αναφέρει τα εξής:
«Με την ψήφιση του Νόμου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, από 1/1/2017 μεταβιβάζονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, τόσο η εκκαθάριση των αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όσο και η ενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης, εφόσον το ΥΠΠΕΘ πιστώσει τα απαραίτητα κονδύλια, ενώ ως τα τέλη του 2016 την αρμοδιότητα ελέγχου και έγκρισης των αιτήσεων για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, είχαν οι κατά τόπο υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου της χώρας.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και παρά τις λειτουργικές αδυναμίες που αντιμετωπίζουν αναμένουν σχετική Υπουργική Απόφαση, που θα διευκρινίζει τις προϋποθέσεις για την εκκαθάριση των αιτήσεων, αλλά και την πίστωση των απαραίτητων κονδυλίων ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.
Επειδή για χιλιάδες φοιτητές και για τις οικογένειές τους, το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα, αποτελεί σημαντικότατο βοήθημα στον ετήσιο οικογενειακό προϋπολογισμό.  
Επειδή σύμφωνα με δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ, έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που έχει προκύψει.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ Κύριοι Υπουργοί

Που οφείλεται  η καθυστέρηση στην καταβολή του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να ξεκινήσει η καταβολή του;
Θα υπάρξουν αλλαγές στις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα για την καταβολή του επιδόματος και αν ναι, ποιες θα είναι αυτές;»

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Κ.Λ.Ε. ΕΝΤΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΜΕ 25 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Σ.Κ.Λ.Ε.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ"(Σ.Κ.Λ.Ε.), ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/blog-post_319.html

Βασίλης Βούγιας


Συνεντεύξεις Υποψήφιων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Aποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2017-2018


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ;;

Διαβάζουμε  στο alfavita.gr/....
Μετά τις αρνητικές αλλαγές του
 καλοκαιριού για τους Παλιούς (τους ασφαλισμένους προ ’93), ενδεχομένως να έχουμε κι άλλες δυσμενείς αλλαγές στα Μισθολογικά, αν ψηφιστεί το χτεσινό Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας (29/08/2017,http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=b8e96a13-bde1-47bc-a835-a7de0147c297 ).
α) Αυξάνεται η Κράτηση για το ΜΤΠΥ από 4% στο 4,5%. Αν ψηφιστεί, θα υπάρξει μείωση στις καθαρές αποδοχές για τους Παλιούς. Θυμίζω ότι αυτή η Εισφορά είχε μείνει κολλημένη στο 4% των αποδοχών του 2011 (δηλ επί του Βασικού+140€ Εικονικού για τους Παλιούς και επί του Συνόλου Αποδοχών+140€ Εικονικού για τους Νέους). Θεωρητικά, βέβαια, γίνεται ένας "εξορθολογισμός", αφού ήταν όντως παράλογο να πληρώνουμε εισφορές στις αποδοχές του 2011. Στην πράξη, όμως,δηλ στα λεφτά που μπαίνουν στην τσέπη μας, οι Νέοι (ασφαλισμένοι μετά το ’93) θα μείνουν περίπου στα ίδιακαθαρά (πληρώνανε 4% επί των αυξημένων αποδοχών του 2011, τώρα θα πληρώνουν 4,5% επί των μειωμένων του 2017)ενώ οι Παλιοί θα υποστούν κι άλλη διπλήμείωση (πληρώνανε 4%επί του μεγαλύτερου μεν βασικού του 2011 αλλά μόνο σε αυτόν ενώ τώρα θα πληρώνουνε 4,5% επί του συνόλου των αποδοχών του 2017).
β) Στα Ειδικά Μισθολόγια, δεν θα υπολογίζεται πλέον (και σωστά) στις συντάξιμες αποδοχές (άρα και σε αυτές επί των οποίων γίνονται κρατήσεις) η Προσωπική Διαφορά. Οι Κρατήσεις επί της Προσωπικής Διαφοράς ήταν όντως παραλογισμός αφού δεν υπολογίζονταν για την εξαγωγή σύνταξης.
Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν η περικοπή των κρατήσεων αναφέρεται μόνο στην υπερβάλλουσα (που παίρνουν οι Παλιοί) ή και στην ελλείπουσα (που παίρνουν οι Νέοι).Λογικά,όμως, θα αφορά μόνο στην υπερβάλλουσα, το οποίο φυσιολογικά είναι καλό νέο προσωρινά, αφού θα γίνονται κρατήσεις μόνο επί των αποδοχών κι όχι επί των αποδοχών+Προσωπικής Διαφοράς. Μεσοπρόθεσμα, όμως, ανοίγει τον δρόμο για πλήρη περικοπή (όπως στους παλιούς συνταξιούχους από το 2019) της υπερβάλλουσας Προσωπικής Διαφοράς, δηλ μελλοντικά και για επιπλέον μειώσεις στους Παλιούς συναδέλφους.

του Πάνου Ντούλα,
Καθηγητή Αγγλικής,
Αιρετού ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου,
pandou.paron@gmail.com,
Κόρινθος, 30/08/2017

Όμως στην Ατιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου, που κοινοποιούμε παρακάτω, αναφέρεται πως: "η αύξηση του ποσοστού δεν συνεπάγεται την αντίστοιχη επιβάρυνση των υπαλλήλων, καθώς γίνεται πλεόν σε μειωμένη βάση υπολογισμού."


 

Βασίλης Βούγιας