Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ !!


ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ...ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ...ΤΟ Φ.Ε.Κ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 212708 & 212720/ΓΔ3/31-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π) για την Αξιολόγηση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Ε.Π

Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις κάνοντας αναφορά για σπατάλη εκατομμυρίων ευρώ για την:
α) διαδικασίες εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013
 β) προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης  
γ) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – διαδικασία αυτοαξιολόγησης
 και προς αποκατάσταση της αλήθειας και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερομένου επισημαίνονται από το Ι.Ε.Π. τα εξής:

α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Π.Δ.  152/2013
Μετά από σχετική εντολή της ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., η πλατφόρμα  και οι διαδικασίες της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης υποστηρίζονται απο  το ΙΕΠ  χωρίς κανένα  κόστος.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της αξιολόγησης κανένας αξιολογητής  δεν λαμβάνει κάποια  επιπρόσθετη αμοιβή.

Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια...ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια στο πλαίσιο της Πράξης “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών” με κωδικό ΟΠΣ 295450


ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!! (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ...)
Το σχέδιο νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση, δύο χρόνια μετά την πρώτη εξαγγελία του από τον  Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και αφού δούλεψε γι αυτό επιτροπή υπό την εποπτεία 3 Υφυπουργών και 2 Υπουργών, το Διαβουλευτήκαμε δις και φτάσαμε προ των πυλών της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση, μας άφησε χρόνους άμα τη προκηρύξει των εκλογών...
  
Πάμε από την αρχή τώρα. Η επόμενη Κυβέρνηση...Ο επόμενος Υπουργός Παιδείας...

Θα κάνει τη δική του επιτροπή(φανταζόμαστε...).

Θα κάνει το δικό του σχέδιο, τη δική του Διαβούλευση(φανταζόμαστε...).

Κι αν δεν προφτάσει κι αυτός(που δεν θα προφτάσει φανταζόμαστε) σειρά θα έχει ο επόμενος.

Αλλά τι καλά θα ήταν αν τα νομοσχέδια για την Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, να ήταν, στην τραγική κατάσταση που ευρισκόμεθα ως χώρα, προϊόν διακομματικής συνεννόησης ώστε να εφαρμόζονται με μια προοπτική σε βάθος χρόνου...και ότι δεν πήγαινε καλά να άλλαζε κι όποια βελτίωση χρειαζόταν να γίνει να γινόταν, με εθνική συνεννόηση πάντα...

Τι καλά που θάταν...

Και μετά ξύπνησα... και είδα χιόνια έξω...

Βασίλης Βούγιας
30 Δεκεμβρίου 2014

Αντικατάσταση παλαιών βεβαιώσεων και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ

Αντικατάσταση παλαιών βεβαιώσεων και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης

Οριστική λύση στο πρόβλημα της αντικατάστασης παλιών ή «χαμένων» πιστοποιητικών και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), προσφέροντας φιλικότερες και σύγχρονες υπηρεσίες στον πολιτη.
Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 120 του N. 4316 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» συμπληρώθηκε ο Ν. 4186/2013 και ρυθμίστηκε νομοθετικά το ζήτημα της χορήγησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παλαιών βεβαιώσεων και τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης, που είτε έχουν απολεσθεί από τους δικαιούχους ή εκκρεμούσε διοικητικά η έκδοσή τους.
Συγκεκριμένα ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται πλέον να εκδίδει και χορηγεί στους δικαιούχους:
-«Βεβαιώσεις Πιστοποίησης»,
-«Βεβαιώσεις Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» και «Βεβαιώσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης» του καταργηθέντος Ο.Ε.Ε.Κ. και
-«Βεβαιώσεις Πιστοποίησης»
-Διπλώματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης
ή Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1, που αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, που διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του Ν. 4186/2013.
Με την παραπάνω εξέλιξη τερματίζεται η αναμονή των ενδιαφερομένων και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το ζήτημα της έκδοσης των τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης, που αφορούν τόσο σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (οι οποίες διενεργήθηκαν από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.), όσο και από τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του Ν. 4186/2013, αφού οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον να υποβάλουν τα αιτήματά τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πρόσληψη 41 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 8 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και 16 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2014-2015.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αττικής


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας ως προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2014-2015


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πρόσληψη 139 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20 για το διδακτικό έτος 2014-2015


Πρόσληψη 139 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2014-2015 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2014-2015, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 139 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20,για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους. Ως εκ τούτου, λόγω της ανωτέρω οριζόμενης ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας, οι διατάξεις της παρ. 17.α του αρ. 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118Α') περί κυρώσεων στην περίπτωση μη ανάληψης/παραίτησης αναπληρωτών, ισχύουν από την επομένη.
Επίσης διατέθηκε για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας (1) αναπληρωτής κλάδου ΠΕ17.02, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ενημέρωση των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»


Ενημέρωση των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Γ’ Φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σ.Ε.Κ.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σ.Ε.Κ.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τοποθέτηση Σχολικού Συμβούλου στην κενή θέση της 17ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ(Δ.Ε.Σ.)


Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Στελέχωση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας με Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό...ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Στελέχωση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας με Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Σε κατάσταση τραγικής υποστελέχωσης και υποβάθμισης βρίσκονται τα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) της χώρας. Πρόκειται για τα Επαγγελματικά Σχολεία δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης, στα οποία οι μαθητές εκτός από μαθήματα Γενικής Παιδείας και γενικές - ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες, καλλιεργούν και δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, προεπαγγελματικές - επαγγελματικές δεξιότητες, ενώ παρακολουθούν και εργαστηριακά μαθήματα, όπως Κηπουρική, Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική, Χειροτεχνία, Υδραυλική, Αγγειοπλαστική, ανάλογα με τις εγκεκριμένες ειδικότητες κάθε ΕΕΕΕΚ.
Η δραματική μείωση των πιστώσεων που διατίθενται στην Ειδική Εκπαίδευση για την πρόσληψη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα το πάγωμα στη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, αλλά και τεράστια κενά στην πλήρωση των υπαρχόντων οργανικών θέσεων, ενώ δραματικές είναι και οι καθυστερήσεις στην πρόληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της έναρξης της σχολικής χρονιάς.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 91076/Γ6, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1262/Β΄/26.9.2002, σχετικά με τις ελάχιστες οργανικές θέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΕΕΕΕΚ, καθορίζεται η οργανικότητα των θέσεων και προβλέπεται ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας εργασιοθεραπευτής, και ένας σχολικός νοσηλευτής ανά πενήντα μαθητές και δύο ανά κλάδο, για τα ΕΕΕΕΚ, στα οποία φοιτούν άνω των 50 μαθητών.
Στην ίδια Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Κλάδου ΔΕ1 ένας ανά ΕΕΕΕΚ, ενώ στα ΕΕΕΕΚ που φοιτούν τυφλοί μαθητές, ένας ειδικός στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών ενώ στα ΕΕΕΕΚ που φοιτούν κωφοί μαθητές, ένας ειδικός στην ελληνική νοηματική γλώσσα(διερμηνέας της ΕΝΓ).

Επειδή, με βάση τις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρίες, η Πολιτεία και συγκεκριμένα το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλει να διασφαλίσει θεσμικά και ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών µε αναπηρίες σε όλα τα πεδία, χωρίς διάκριση, με την παροχή ποιοτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών, επαρκούς, εξειδικευμένου και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
Επειδή, το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες για ίση μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την ομαλή ένταξη στην κοινωνία είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 16, παρ.4, άρθρο 21 παρ.6),
Επειδή, οι πολιτικές μείωσης των πιστώσεων, που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, σε αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες, που πολλαπλασιάζονται, συνιστούν σοβαρότατη και διαρκής παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων:
  1. Πόσα ΕΕΕΕΚ λειτουργούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-15 και πόσα δεν λειτουργούν, αν και υπάρχει ΦΕΚ ίδρυσής τους;
  2. Εφαρμόζεται η παραπάνω διάταξη του ΦΕΚ 1262/Β/2002 για τις ελάχιστες οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε όλα τα ΕΕΕΕΚ; Είναι καλυμμένα τα λειτουργικά κενά τα ΕΕΕΕΚ, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο αριθμό μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ;
  3. Ποιο το ποσοστό των οργανικά τοποθετημένων και αποσπασμένων διακριτά, σε σχέση με τους συνολικά υπηρετούντες μόνιμους και αναπληρωτές πάντοτε στα ΕΕΕΕΚ τόσο σε ΕΕΠ όσο και σε ΕΒΠ , αλλά και σε διδακτικό προσωπικό;
  4. Υπάρχει και αν ναι, ποιος είναι, ο στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον των ΕΕΕΕΚ, τα οποία απειλούνται κυρίως από την έλλειψη οργανικής στελέχωσης τόσο σε ΕΕΠ και ΕΒΠ όσο και σε διδακτικό προσωπικό;
  5. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο να στελεχώσει τον θεσμό “Επιτροπή Διάγνωσης Εκπαίδευσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης” στα Γενικά Σχολεία, στον οποίο προβλέπεται η συμμετοχή ενός Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, ενός Ψυχολόγου και ενός Κοινωνικού Λειτουργού;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Βασιλική Κατριβάνου
Τζένη Βαμβακά
Ιωάννα Γαϊτάνη
Δημήτρης Γελαλής
Θοδωρής Δρίτσας
Χαρά Καφαντάρη
Μιχάλης Κριτσωτάκης
Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
Μιχελογιαννάκης
Αντρέας Ξανθός
Γιώργος Πάντζας
Γιάννης Σταθάς
Δημήτρης Στρατούλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πρόσληψη 9 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50), 63 Δασκάλων (ΠΕ70) και 19 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) & 2 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71), 5 Δασκάλων (ΠΕ70) και 6 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) για το διδακτικό έτος 2014-2015.

 
 ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσληψη ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών 9 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50), 63 Δασκάλων (ΠΕ70) και 19 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

   Πρόσληψη ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71), 5 Δασκάλων (ΠΕ70) και 6 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2014-2015.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Πρόσληψη 37 προσωρινών αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.01.50, Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΔΩ

Υλοποίηση Προγράμματος Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών Ένταξης για την Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία...Άξονας 3...Τροποποίηση Απόφασης


Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 14615/19-12-2013 Απόφασης Έγκρισης Υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία) από το Δικαιούχο του Υποέργου 1 με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών Ένταξης για την Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 7829/28-8-2014 Απόφαση, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 457263 και τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» - Άξονας Προτεραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ Κρήτης


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Κρήτης


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Διαδικασία χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α ΕΔΩ

Μεταφορά πιστώσεων από τους Δήμους στις Περιφέρειες, συνεπεία της αντίστοιχης μεταβίβασης της αρμοδιότητας για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης


ΔΕΙΤΕ ΤΟ Π.Δ ΕΔΩ

Μετονομασία σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ
ΟΙ 9 ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014), ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


 Η κυβερνητικη πολιτική διαλύει τη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή. 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων μαθητών μέσω του προγράμματος /Ευ Ζην/ του Υπυργείου Παιδείας
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Απαράδεκτη η απαξίωση της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας του Ιονίου Πανεπιστημίου
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ακατανόητη η μη υπαγωγή των εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο πλαίσιο της εξαρτημένης εργασίας και η αναγκαστική αυτασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Άδικη φορολογική μεταχείριση των εργαζομένων στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, γεγονός που οδηγεί στην περαιτέρω οικονομική αφαίμαξη τους
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Εκπαιδευτικά κενά που παραμένουν στο νομό Ευρυτανίας οδηγούν σε υπολειτουργία των σχολείων, δημιουργώντας προβλήματα στους μαθητές και τις οικογένειές τους
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Άλυτο παραμένει το πρόβλημα διορισμού των εκπαιδευτικών του κλάδου μουσικών
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Άρση του αποκλεισμού των Ανθρώπων με Αναπηρία από την πρόσβαση στις δραματικές σχολές και γενικότερα στην τέχνη και τον πολιτισμό
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Νέο σύστημα εξετάσεων στο Λύκειο με βάση την Τράπεζα Θεμάτων και αποφυγή ανακοίνωσης επίσημων αναλυτικών στοιχείων για τα ποσοστά αποτυχίας των μαθητών της Α΄ Λυκείου του διδακτικού έτους 2013/2014
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Βασίλης Βούγιας
28 Δεκεμβρίου 2014

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

ΤΑ 30 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ ΤΟ 2015...(ΕΠΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ)

Με την επισήμανση πως εντός του 2015 θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και νέα έργα

που θα υλοποιηθούν από την αρμόδια υπηρεσία(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) του Υ.ΠΑΙ.Θ., την παρούσα στιγμή

uπάρχουν εγκεκριμένα Τ.Δ.Ε. και αποφάσεις ένταξης για τα κάτωθι έργα:

1. Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση.
2. Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
3. Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση.
4. Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα.
5. Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη
ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία.
6. Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη
μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους
τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-
25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
8. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3.
9. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και
Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και
συντονισμός των Πράξεων της κατηγορίας Πράξης.
10. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά
αντικείμενα της Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης.
11. Σχολικές Βιβλιοθήκες Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
12. Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια
ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία για τους Άξονες ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3.
13. Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., Ε.Π..
14. Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων.
15. Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση
Επαγγελματικής Εμπειρίας.
16. Archives Portal Europe network of eXcellence –APEx (Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα).
17. MEDEAnet (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα).
18. MARCH (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα)
19. Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων,ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.
20. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες
ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής
και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού.
21. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην
εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες-Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής
Αγωγής Εκπαίδευσης, ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.
22. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
2012-2015, ΑΠ1,2,3.
23. Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και αντιμετώπισης των
φαινομένων Σχολικής Βίας και εκφοβισμού.
24. Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β).
25. Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της
διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,ΑΠ1,2,3.
26. Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία
στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3.
27. Δημιουργία Πλαισίου για την Τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με τη
μορφή συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (Linked Open Data) των
ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου
που αφορούν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.
28. Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα
Επαγγελματικά Λύκεια, στον Άξονα Προτεραιότητας 1, του Ε.Π.
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
29. Ανάπτυξη Κατάλληλης Υποδομής για την Εφαρμογή Πρόσθετης
Ηλεκτρονικής Στήριξης Μαθητών Β/μιας Εκπαίδευσης.
30. Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών από το Εθνικό
Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε ολόκληρο τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2013 του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΔΩ

Βασίλης Βούγιας

26 Δεκεμβρίου 2014