Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

Δελτίο τύπου Δ.Ο.Ε. για τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας


Αρ. Πρωτ. 205
Αθήνα 29/9/2017
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Δελτίο τύπου για τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας           

Πραγματοποιήθηκε, στις 28/9/2017, η συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, έπειτα από πρόσκλησή του.
Ως Δ.Ο.Ε. αναμέναμε ότι ο Υπουργός θα προχωρούσε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ζητήματα κομβικής σημασίας για τον κλάδο (διορισμοί, κάλυψη των κενών-προσλήψεις αναπληρωτών, αποσπάσεις εκπαιδευτικών, εκπαίδευση προσφύγων, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, οργανικές θέσεις ειδικοτήτων, αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων κ.α.). Τελικά τα θέματα τα έθεσε, για μια ακόμα φορά, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δίχως να λάβει, ουσιαστικά, απαντήσεις.
Αντίθετα ο κ. Υπουργός εμφανίστηκε να υπαναχωρεί σε καίρια ζητήματα όπως των πιστώσεων που πρόκειται να διατεθούν για την Α/βάθμια εκπαίδευση και της στελέχωσης των τμημάτων υποδοχής για τα προσφυγόπουλα. Η δέσμευση για εξάντληση όλων των διαθέσιμων, για την Α/βάθμια, πιστώσεων μετατρέπεται σε επανεξέταση των κενών, τη στιγμή που υπάρχει τεράστια διάσταση ανάμεσα στην εκτίμηση των κενών από τις υπηρεσίες του υπουργείου και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στα σχολεία.
Ο κ. Υπουργός έκανε μια σύντομη αναφορά, δίχως συγκεκριμένες προτάσεις, για το θέμα των σχολικών συμβούλων (αναβάθμιση του θεσμού δίχως περαιτέρω διευκρινήσεις) και για την πρόθεση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης (δίχως να αναφέρει συγκεκριμένο πλάνο). Επίσης, στο αίτημα για κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης, που έθεσε για μια ακόμη φορά το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ο Υπουργός δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση.
Ως Δ.Σ. εκτιμούμε ότι συναντήσεις, όπως αυτή, δίχως ουσιαστικό σχεδιασμό και δεσμεύσεις (από πλευράς Υπουργείου), δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κλάδου της εκπαίδευσης και δεν συμβάλλουν στην επίλυση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση.

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου σε μορφή PDFπατήστε ΕΔΩ 

Προσωρινοί πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ


Προσωρινοί πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού σύμβασης μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ σύμφωνα με την υπ.αρ.660/6/33089/07.08.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης ΣΔΕ του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020

Προσωρινοί πίνακες για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε., όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄αριθμ.: 660/6/33089/07.08.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση  2014  -2020»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  5002546  (Αρ. Απόφασης ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ:5022/301/29-09-2017 ΑΔΑ : 7Υ2Ω46ΨΖΣΠ-ΡΓ7
Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , ήτοι από  τη Δευτέρα 02/10/2017 ώρα 00.00 έως και την Τετάρτη 04/10/2017  ώρα 24.00
Η ένσταση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή,  η οποία διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr.  Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν ένσταση θα κάνουν χρήση των κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας τους. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥΣημεία της Συνέντευξης Τύπου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην Πάτρα

Η αναβάθμιση του Λυκείου και η μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται ήταν στο επίκεντρο των επαφών που είχε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου στην Πάτρα.
Σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο κ. Γαβρόγλου αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του Λυκείου, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά ώστε ο ρόλος των κεντρικών εξετάσεων να μειώνεται και το Απολυτήριο του Λυκείου να ενδυναμώνεται.
 «Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν θέλουμε μια κοινωνία με Λύκειο ή όχι, γιατί εδώ έχουμε την πρωτοτυπία η Τρίτη Λυκείου, για να μην πω και η Δευτέρα, να είναι ακυρωμένη στην πράξη» είπε.
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο Υπουργός ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση στο Λύκειο εμμέσως επηρεάζει και τον τρόπο εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. «Τελείωσαν τα ψέματα. Πρέπει να προχωρήσουμε στην μεταρρύθμιση. Το ισχύον σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια είναι αδιάβλητο αλλά όχι εκπαιδευτικά αξιόπιστο», σημείωσε ο Υπουργός. «Το σίγουρο είναι ότι τα παιδιά που πάνε σήμερα στο Δημοτικό, όταν θα φθάσει η στιγμή τους, θα μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Γαβρόγλου επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξουν νέα Προγράμματα Σπουδών στα σχολεία, συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενίσχυση του θεσμού της υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου που, με βάση τους Σχολικούς Συμβούλους, θα πρέπει να βελτιωθεί. Κάλεσε μάλιστα τους φορείς που συμμετέχουν στον διάλογο να καταθέσουν συγκεκριμένες και εξειδικευμένες προτάσεις, πέραν των γενικότερων διαπιστώσεων που εκφράζουν.
Ως προς την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Υπουργός σημείωσε ότι τα σχολεία επανήλθαν στην κανονικότητα καθώς για δεύτερη χρονιά τα προβλήματα είναι ελάχιστα και τα όποια κενά θα καλυφθούν έως τις 10 Οκτωβρίου. 
Σχετικά με την χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα διατεθούν 13εκ. ευρώ, δηλαδή 20.000 ευρώ σε κάθε Τμήμα, ενώ για πρώτη φορά πέρυσι υπήρξε αύξηση δαπανών κάτι που θα συνεχιστεί και φέτος.
Ως προς τα ΤΕΙ ο κ. Γαβρόγλου είπε ότι στόχος είναι η διερεύνηση συνεργασιών με τα ΑΕΙ μέσω κοινών επιτροπών, που θα καταλήξουν είτε σε συγχωνεύσεις τμημάτων είτε σε παράλληλη λειτουργία με εντονότερη συνέργεια.
Σε ερώτηση για το μάθημα των Θρησκευτικών, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεμονωμένες τις όποιες αντιδράσεις. «Στο βιβλίο έχουν γίνει αλλαγές μετά από συζητήσεις με την Εκκλησία τις οποίες και δέχθηκε. Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο συνύπαρξης παρά τις διαφορές μας».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ κ.λ.π


Της Χριστίνας Αδαμίδου
Αιρετής Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Συνάδελφοι καλημέρα,

Πραγματοποιήθηκε χτες 29-9-2017 συνεδρίαση του ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας όπου μεταξύ άλλων εξετάστηκαν αιτήματα για άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων αναπληρωτών για αναγνώριση προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για μισθολογική κατάταξη. Επίσης ενημερώνουμε ότι κάποια κενά της α’ φάσης δεν έχουν καλυφθεί λόγω παραιτήσεων αναπληρωτών ή μη ανάληψης υπηρεσίας Οι πιστώσεις αυτές υπάρχουν και στις ίδιες θέσεις που προέκυψαν από παραιτήσεις θα γίνει πρόσληψη νέων αναπληρωτών σύμφωνα με τη λίστα. Τέλος υπάρχουν επιπλέον προς διάθεση 58 πιστώσεις για σχολικούς νοσηλευτές στα σχολεία γενικής αγωγής και 2 πιστώσεις για ΕΒΠ σε σχολεία γενικής αγωγής επίσης. Για ό,τι νεότερο θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
 

Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας
 

Χριστίνα Αδαμίδου
Αιρετή ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις στην Απεργία-Αποχή της ΑΔΕΔΥ από τις διαδικασίας που σχετίζονται με την ΑξιολόγησηΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2016 κ.λ.π


 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΡΟΥΣ Β`-ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 4489/2017.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017


Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ) ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Β.Π. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

«Αδικούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής με αναπηρία»...ΑΝΑΦΟΡΑ στη Βουλή από τον Βουλευτή Μαγνησίας Ν.Δ. Χ. Μπουκώρο


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Δελτίο τύπου Α.Σ.Ε. για τη συνάντηση του ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με τον Υπουργό Παιδείας και τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής (28/09/2017)ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ κλ ΠΕ21-26, ΠΕ23, ΠΕ30 & ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ, ΣΕ ΔΟΜΕΣ Ε.Α. (ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ) & ΣΕ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΈΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΕΚΟ) ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018»


Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται ότι οι τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21-26, ΠΕ23 και ΠΕ30, καθώς και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ), σε Δομές Ειδικής Αγωγής (ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ) και σε σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της δράσης «ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-τάξεις υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018 θα αναρτηθούν σήμερα ημέρα Παρασκευή μετά τις 18.00 μ.μ στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, όπου θα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση για την ώρα προσέλευσής τους την Δευτέρα 02-10-2017 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, προκειμένου να υπογράψουν την σχετική Σύμβαση. 


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017


Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με το Δ.Σ της ΔΟΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με το Δ.Σ της ΔΟΕ

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας (ΔΟΕ) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, μετά από πρόσκληση του Υπουργού.
Στον γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε, ο Υπουργός έθεσε ένα πλαίσιο συζήτησης και συνεργασίας με την ΔΟΕ για μείζονα θέματα της εκπαίδευσης, όπως είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αναβάθμιση της υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και συνολικά της σχολικής μονάδας, καθώς και η εξεύρεση του βέλτιστου τρόπου για την έγκαιρη κάλυψη κενών σε διδακτικό προσωπικό κάθε χρόνο πριν από την έναρξη του σχολικού έτους.
Ως προς την φετινή χρονιά, ο Υπουργός τόνισε ότι οι σχολικές μονάδες λειτουργούν με επάρκεια σε διδακτικό προσωπικό και τα όποια κενά υπάρχουν, θα καλυφθούν άμεσα.
Συμφωνήθηκε ο διάλογος να συνεχιστεί με συναντήσεις σε τακτικά διαστήματα και με ειδική θεματολογία.

Η εγκύκλιος για τα μεταπτυχιακά(Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοιπά θέματα)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Συνάντηση με το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) είχε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου με την παρουσία του Διευθυντή Ειδικής Αγωγής Παναγιώτη Κασσιανού.
Κατά τη συνάντηση, που έγινε σε θετικό κλίμα, αντηλλάγησαν απόψεις γύρω από την επίλυση υπηρεσιακών θεμάτων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
Διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα θέματα που θέτει η ομοσπονδία είτε έχουν διευθετηθεί είτε προγραμματίζεται ήδη η επίλυσή τους και για τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε η συνέχιση του διαλόγου.

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ) - 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020», ΕΣΠΑ 2014-2020» 

«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020»  

 «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014- 2020» 

  Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009763, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 16 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΚΑΙ 13 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΠ.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Κατανομή δύο (2) πιστώσεων Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσω-πικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΚΑΙ 2017-2018», με Κωδικό ΟΠΣ 5001979, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.α « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ28) ΚΑΙ 3 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29)ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ28) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 69(47 + 22) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 4 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020 

  «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020  «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

Συμπληρωματική Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

Συναντήσεις του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου με το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, τους εργαζόμενους των ΓΑΚ και της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Αρχικοί πίνακες Αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., έτους κατάρτισης 2017-2018


Σήμερα Πέμπτη 28/09/2017, αναρτήθηκαν οι Αρχικοί Πίνακες Αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., έτους κατάρτισης 2017-2018.
    Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των Αρχικών Πινάκων Αξιολόγησης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα Παρασκευή 29/09/2017 έως και την Τρίτη 03/10/2017.                    Ώρες παραλαβής ενστάσεων, από τις 08.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη Ανακοίνωση και στην υπ΄ αριθμ.  59952/30-08-2017 σχετικη Προκήρυξη του Οργανισμού για τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ.
1.2017-18 Ανακοίνωση
2.2017-18ΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ
3.2017-18ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4.2017-18ΙΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5.2017-18ΙΕΚ ΑΜΘ
6.2017-18ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
7.2017-18ΙΕΚ ΚΡΗΤΗΣ
8.2017-18ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
9.2017-18ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ

Προσλήψεις αναπληρωτών Π.Ε. 10.240 έως σήμερα - Μετά τις Αποσπάσεις οι προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση - 1η Νοεμβρίου στην Ειδική Αγωγή και στην Παράλληλη Στήριξη
 Του Αιρετού ΚΥ.Σ.Π.Ε.
Βασίλη Παληγιάννη

Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Π.Ε. σχολικού έτους 2017-2018 ανέρχονται έως σήμερα στις 10.240.

Νέες προσλήψεις θα γίνουν για τη Γενική Εκπαίδευση αμέσως μετά τις αποσπάσεις και για την ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη 1 Νοεμβρίου.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτω τον παρακάτω πίνακα.


Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλειος