Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Η Απόφαση των Αποσπάσεων του Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας με λανθασμένο τίτλοΗ Απόφαση των Αποσπάσεων του Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας-http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoy-main/10177-30-09-13.html- με τον λανθασμένο τίτλο:

"Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ"

   Επίσης και το ακόλουθο Δελτίο Τύπου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Δελτίο Τύπου

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι αποσπώμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν άμεσα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(???) στην οποία αποσπάστηκαν, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να τοποθετηθούν σε Σχολικές Μονάδες.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για την απόφαση πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 189 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ε.Α.Ε & 543 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Ε.Α.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ


Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2013-2014,στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΤοΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν ογδόντα εννέα (189) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και πεντακοσίων σαράντα τριών (543) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014,στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 01-10-2013 έως και την Πέμπτη 03-09-2013.
Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

30-09-13.... Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση καθώς και οι αποσπάσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΚΕΔΔΥΑπό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Α)από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με εξειδίκευση (Σχολεία Κωφών Βαρήκοων-Σχολεία Τυφλών) για το διδακτικό έτος 2013-2014 και Β) από ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ για το σχολικό έτος 2013-2014.

Οι αποσπώμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ στα οποία αποσπάστηκαν, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για την απόφαση "Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με εξειδίκευση" πατήστε εδώ.

Για την απόφαση "Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)" πατήστε εδώ.

Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ - ΕΞΑΙΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182
www.publiclaw-lawfirm.gr
AP. PAPACONSTANTINOU & ASSOCIATES LAW FIRM
30-32 Patriarchou Ioakim str., 10675 Athens - Kolonaki
Tel. 0030210-7222007, Fax 0030210-7222182
www.apapaconstantinou-lawfirm.gr
ΠΡΟΣ:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ -  ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΟΨΗ: κ.κ. Β. Χατζηγιαννάκη, Αγγ. Μπακογιάννη, Χ. Ρόκου
ΚΟΙΝΟΠ.:

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
            Αγαπητοί φίλοι.
          Σας ενημερώνουμε με χαρά ότι η πρώτη ομαδική αίτηση που ασκήσαμε εκ μέρους των συναδέλφων σας της ομάδας που συντονίζετε για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως έγινε δεκτή με σημερινή (30.09) απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη προσωρινή διαταγή που χορηγείται από το Διοικητικό Εφετείο σε ομαδική αίτηση αναστολής εκτελέσεως. Κατόπιν της αποφάσεως αυτής όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν (συνολικά 22) στην υπόψη αίτηση εξαιρούνται της διαθεσιμότητας, επιστρέφουν στα καθήκοντά τους και μισθοδοτούνται με πλήρεις αποδοχές.
          Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη της ομάδας που συντονίζετε. Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες τις υποθέσεις της διαθεσιμότητας χειρίζομαι αποκλειστικά προσωπικώς.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.189 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Ε.Α.Ε & 214 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ε.Α.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

 
Πρόσληψη διακοσίων δεκατεσσάρων (214) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα (1189) αναπληρωτών δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΡΟΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 30-09-2013) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ΣΕ Δ.Σ. ΜΕ Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 637 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, 472 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 532 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 46 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προσλήψεις είναι σε αντικατάσταση των ονομάτων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr, με σχετικό Δελτίο Τύπου με ημ/νία 27-09-2013.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής (Μουσική, Εικαστικά και Θεατρική Αγωγή) και των Πολιτιστικών ομίλων δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ3», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 έως την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε αντίστοιχα: ΠΕ-08, ΠΕ-16.01, ΠΕ-18.41, ΠΕ-32.

Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας ως προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2012-2013

 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2013-2014

 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Στάση Εργασίας την Τετάρτη 02 Οκτώβρη στις 12.30 στο Υπουργείο Παιδείας


Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων ως προσωρινών αναπληρωτών σχολικού έτους 2013-2014


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

2.113 Δημόσιοι Υπάλληλοι υπό πειθαρχικό έλεγχο - 960 απομακρύνθηκαν προσωρινά - 226 απολύθηκαν από τον Ιούλιο του 12 έως τον Σεπτέμβριο του 13Με πρωτοβουλία του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώθηκε η καταγραφή του συνόλου των εκκρεμών ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων οι οποίες αφορούν δημοσίους υπαλλήλους. Επισημαίνεται ότι οι ποινικές υποθέσεις εξετάζονται από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ οι πειθαρχικές από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του Δημοσίου.
Το αποτέλεσμα της καταγραφής έδειξε ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου που τελούν υπό πειθαρχικό έλεγχο ανέρχονται σε 2.113. Από αυτούς οι 960 έχουν προσωρινά απομακρυνθεί διοικητικά, καθώς η φύση των παραπτωμάτων τους εμπίπτει στο καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσή τους από τη Δικαιοσύνη ή τα Πειθαρχικά Συμβούλια.
Η επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας αποδεικνύεται έμπρακτα από το γεγονός ότι από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από τα Πειθαρχικά Συμβούλια (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιο) 1.015 πειθαρχικές αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 είχαν εκδοθεί, περίπου, 500 αποφάσεις.
Το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2012 – Σεπτέμβριος 2013 απολύθηκαν οριστικά για σοβαρούς ποινικούς και πειθαρχικούς λόγους 226 δημόσιοι υπάλληλοι.
Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αναλυτική χαρτογράφηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, είτε σε ποινικό, είτε σε πειθαρχικό επίπεδο, ενώ καθίσταται πλέον εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Μετά από διασταύρωση στοιχείων τόσο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΕΔΔ) όσο και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το οποίο και ολοκλήρωσε τις σχετικές εκθέσεις, η Δημόσια Διοίκηση έχει πλέον στη διάθεσή της έναν ισχυρό μηχανισμό εποπτείας και επιτάχυνσης των πειθαρχικών διαδικασιών.
Τα στοιχεία των εκθέσεων, με εντολή του κ. Μητσοτάκη, θα αποσταλούν άμεσα στους κατά περίπτωση αρμόδιους επικεφαλής των δημόσιων φορέων (Υπουργεία, ΟΤΑ κ.λπ.) ώστε να λάβουν γνώση για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν και να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες. Παράλληλα, ζητήθηκε από το ΣΕΕΔΔ και η περαιτέρω διερεύνηση των περιπτώσεων εκείνων όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.
Με αφορμή την ολοκλήρωση των εκθέσεων του ΣΕΕΔΔ, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά:
«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της πειθαρχικής ευθύνης στο Δημόσιο Τομέα. Διαθέτουμε πλέον ξεκάθαρη εικόνα όλων των πειθαρχικών, αλλά και των ποινικών υποθέσεων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους. Στόχος μας η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου από τους αρμόδιους προϊσταμένους, αλλά και η ουσιαστική επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών. Δικαιολογίες του τύπου “δεν γνώριζα” δεν μπορούν να γίνουν πια αποδεκτές. Οι πρακτικές αδικαιολόγητης αδράνειας και η αίσθηση ατιμωρησίας ανήκουν πλέον οριστικά στο παρελθόν, γι’ αυτό και φροντίζουμε να ενισχύσουμε θεσμικά, αλλά και πρακτικά τις διαδικασίες εποπτείας απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης».

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013-2014


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΓΙΑ ΤΟ 2013-14

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2013-2014 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΓΙΑ ΤΟ 2013-14


Υπεγράφη η Απόφαση Αποσπάσεων του Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π για το 2013-14. Σε λίγο θα αναρτηθεί και θα σταλεί στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
 Για την ιστορία η Απόφαση ήταν με την υπογραφή του Υπουργού έτοιμη από την Παρασκευή 27/9/2013 το βράδυ. Μόνο που ουδείς ενδιαφέρθηκε για την τύχη της και παρέμενε στο γραφείο του Υπουργού έως πριν λίγη ώρα, όταν και την ανακαλύψαμε...
  Βασίλης Βούγιας 
30/9/2013

"ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π " ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ....ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π  • Στο Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή γίνεται η κατανομή των 3.500 πιστώσεων ΕΣΠΑ που θα διατεθούν εντός της ημέρας για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ε.Α.Ε. Στην απαίτησή μας να διασφαλισθεί απ αυτόν τον αριθμό και ο αναγκαίος αριθμός πιστώσεων για Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π, μας απάντησαν πως αυτό θα γίνει και το Υπουργείο δεσμεύεται να το πράξει.
  •  Όσον αφορά στην υπογραφή των Αποσπάσεων του ΕΕΠ/ΕΒΠ για το 2013-14, μας αναφέρθηκε πως την Παρασκευή υπήρξε πίεση πρός το γραφείο του Υπουργού για να υπογράψει και σε κάποια στιγμή όλοι θεώρησαν πως αυτό έγινε. Όμως έως αυτή τη στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Κρίνουμε απαραίτητη την κινητοποίηση όλων μας με κάθε πρόσφορο τρόπο.


Βασίλης Βούγιας
30/9/2013

«Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ειδική Αγωγή και διασύνδεση υπηρεσιών παιδείας και υγείας».....Hμερίδα Ειδικής Αγωγής στην Αθήνα

Πραγματοποίηση Hμερίδας Ειδικής Αγωγής στην Αθήνα

H Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π.) διοργανώνει ημερίδα με θέμα:
«Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην Ειδική Αγωγή και διασύνδεση υπηρεσιών παιδείας και υγείας».
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα  (Αμφιθέατρο Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Γουδή), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
Θα παρουσιαστούν προγράμματα απ' όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλους σχεδόν τους τύπους δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Συμμετέχουν σχολεία κι άλλοι φορείς από πολλές περιφέρειες της χώρας.
Η ημερίδα αφορά εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, παράλληλης στήριξης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, επαγγελματίες υγείας, φοιτητές και  γονείς μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα με τις εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν.
Δεν απαιτείται προεγγραφή. Θα δοθεί βεβαίωση. 
Η είσοδος ελεύθερη για τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη της ΠΕΕΠ. Συμμετοχή 5€ για τους υπόλοιπους.

Πληροφορίες: unionpeep@gmail.com ,    www.specialeducation.gr   & 697-8042337                                                     Για το Δ.Σ. της  Π.Ε.Ε.Π.


                        Ο  Πρόεδρος                                 Η  Γενική Γραμματέας                                             
                 
 
                 Δαρβούδης Αθανάσιος                                                Κουσουρέτα Νίκη                                         

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ


  Σάββατο 19  Οκτωβρίου  2013 (9:00 – 16:00)
Αμφιθέατρο Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Γουδή, Αθήνα


  
 

 
Πληροφορίες:  www.specialeducation.gr
                         unionpeep@gmail.com
                         Τηλ.:  6978042337 & 6944631467ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 9:00-9:30:  Εγγραφές
9:30-9:45:  Έναρξη - Χαιρετισμοί

9:45 – 11:40:    1η Συνεδρία    ΔΕΠ-Υ
Προεδρείο: Κόρπα Τερψιχόρη - Σκαλούμπακας Χρήστος

Χανιώτη Έλενα, Τ.Ε. του 5ου  Δ.Σ. Κηφισιάς
Συνεργασία Τμήματος Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης για την εφαρμογή προγράμματος βιωματικής μάθησης στα μαθηματικά σε παιδί με Αυτισμό και ΔΕΠ-Υ
Α. Παπαευαγγέλου (εργοθεραπεύτρια) - Α. Σέμκου (ψυχολόγος) - Α. Μπέκα (παιδοψυχίατρος), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Γ.Ν. Γ. Παπανικολάου
Ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Παιδιών με ΔΕΠ-Υ, στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γ.Ν.  Γ. Παπανικολάου
Ομάδα παιχνιδιού γονέα - παιδιού (PCIT),  στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γ.Ν.  Γ. Παπανικολάου
Μαυρουδής Γρηγόρης & Φαλακίδου Μαρία, 2ο Δ.Σ. Ν. Μηχανιώνας
Πρόγραμμα προσαρμογής των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ και χαμηλή σχολική επίδοση στο Γυμνάσιο.
Φωτεινή Γκουντουβά, Τ.Ε. του 20ο Δ.Σ. Λάρισας,
Η   συμβολή των  ΤΠΕ, των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τροποποίηση συμπεριφοράς  μαθητών με ΔΕΠ/Υ. (Μελέτη περίπτωσης).
Λύρας Δημήτρης, 6ο Δ.Σ. Κηφισιάς
Τα ζευγάρια του πίνακα πολλαπλασιασμού
11:20 – 11:40  Συζήτηση
11:40 – 12:00:  Διάλειμμα

12:00 – 13:45:  2η Συνεδρία
Προεδρείο: Δαρβούδης Αθανάσιος -  Νάνου Ανδρομάχη
Νικολαΐδου Ξανθίππη, Μοσχονάς Νικόλαος, Μανούσακα Αλεξάνδρα & Σφακιανάκη Χρύσα,  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρεθύμνου
«Εγώ και Εσύ ας γίνουμε Εμείς»
Νικολαΐδου Ξανθίππη & Ρέβη Χριστιάννα, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρεθύμνου
«Τα συναισθήματά μας στη ζωή μας»
Βογιατζή Μαρία, Τσιμιτσέλης Ιωάννης & Σταμάτη Νίκη
Αυτισμός και κατανόηση συναισθημάτων

Αναγνώστου Βασιλική, Μπούμη Μαρτίνα & Σωτηρακοπούλου Νεφέλη
Η αποτελεσματικότητα των Κοινωνικών Ιστοριών στη μείωση των επιθετικών συμπεριφορών παιδιού προσχολικής ηλικίας με ΔΑΔ
Δαμανάκη Μαρία, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω
Εφαρμογή εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθήτρια με Δ.Α.Δ.  με συμπεριφορά σχολικής άρνησης
Α. Κατσίκα, Κ. Ξηράκη, Σ. Φωκά, Μ. Μυλωνοπούλου, Μ. Σταυρούλου,  Κ. Μοντεσάντου & Α. Καραμπίνη, Κέντρο Νευροεξελικτικής Αγωγής του Παιδιού
Εφαρμογή μοντέλου εκπαίδευσης ΤΕΑCCH σε ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με ΔΑΔ.
Κατσάρης Ηρακλής,   Τσομπανίδου Δήμητρα &  Μήτσου Ευθαλεία, 1ο Δ.Σ.  Πυλίου-Κω
Έχω το δικαίωμα να είμαι διαφορετικός…

 13:25 -13:45: Συζήτηση
13:45 – 14:00: Διάλειμμα

14:00 – 15:40:  3η Συνεδρία
Προεδρείο: Παπαδόπουλος Αθανάσιος -  Σταυρόπουλος Βασίλειος
Θεοδωρίδου Σοφία & Πανουσιάδου Μαρία, Τ.Ε Δ.Σ. Αστυπάλαιας & 15ο Δ.Σ. Ευόσμου Θεσ/νίκης
Πρόταση δημιουργικής παραγωγής από μαθητές ειδικής και γενικής εκπαίδευσης : Το  Etwinning έργο μας
Λούλα Ουρανία, Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου
Ας Παίξουμε στα Αγγλικά
Κοκκώνη Ανθή & Περικλέους Κατερίνα (Λεξιμάθεια)
Safe & Sound, μαθαίνοντας  τ’ Αγγλικά εύκολα
Μαρίνου Δανάη & Βασιλείου Ελένη, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά
Η Μουσική και η Τεχνολογία
Βασιλείου Ελένη & Μαρίνου Δανάη, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά
Ύφασμα και Επιχειρηματικότητα
Γεωργία-Ανθή Κοντολέων,  Δ/νση Β΄/βαθμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας
Ομαδοσυνεργατικό Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης μαθήτριας με κινητική και αισθητηριακή αναπηρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα μαθήματα των Θετικών Επιστημών
15:15-15:40: Συζήτηση - Συμπεράσματα