Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Χαμηλή επίδοση στην αντιμετώπιση των ΛΟΑΤΚΙ μαθητώνΣύμφωνα με την έρευνα της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης ΛΟΑΤΚΙ Νέων και Μαθητών, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 47 εξεταζόμενων χωρών στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους...
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Προσωρινά αποτελέσματα για τις 133 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2017 (ΦΕΚ 17/19-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα τριών (133) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής).
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 1 Φεβρουαρίου 2018 έως και την πάροδο της 12ης Φεβρουαρίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Πίνακες Κατάταξης Επικουρικού Προσωπικού(Κοινωνικοί Λειτουργοί - Νοσηλευτές - Ειδικοί Παιδαγωγοί κ.α.) Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(άρθρο 10 του Ν.3329/2005 & άρθρο 9 του Ν. 4210/2013, όπως ισχύουν)

Απεστάλησαν στα κατωτέρω Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:
α)  Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 112)
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (κωδ. κλάδου 129)
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 206)
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. κλάδου 211)
 • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
 • ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 317)
 • ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδ. κλάδου 401)
β) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 109 )
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 203 )
 • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τα αρμόδια Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή:  www.asep.gr/Πολίτες/Έντυπα-Διαδικασίες/Διαγωνισμών Φορέων/Επικουρικό Προσωπικό/Επικουρικό Προσωπικό (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας)/Πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο ανεργίας και κατά χρόνο εμπειρίας.

Σεμινάριο της Ένωσης Διευθυντών για τις νέες Υποστηρικτικές Δομές στην Εκπαίδευση


ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣύμφωνα με σημερινές πληροφορίες από αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας και όσον αφορά στο σχέδιο νόμου για τις Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου, υπάρχει μια καθυστέρηση στη δημοσιοποίησή του υπό μορφή άρθρων, καθότι το σχέδιο νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει χρονική προτεραιότητα, μιας και θα  συζητηθεί στη Βουλή πριν απ αυτό.

Αναφορικά με την επιλογή στελεχών, το Υπουργείο επιμένει πως αυτή θα γίνει από τα διευρυμένα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και όχι κεντρικά και πάνω σ αυτό δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα από το ΑΣΕΠ. (Ακουγόταν έντονα τις τελευταίες ημέρες, πως δεν μπορεί να παρίσταται εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ και στα 13 Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και εξ αυτού του λόγου το Υπουργείο προσανατολιζόταν να διενεργήσει τις κρίσεις κεντρικά).

Βασίλης Βούγιας
31/01/2018

Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2017-18 από διάφορες Π.Δ.Ε.
«Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) προσωρινών αναπληρωτριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), οι οποίες προσλήφθηκαν στο πλαίσιο των Πράξεων: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009803 και «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805. 

«Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) προσωρινών αναπληρωτριών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίες προσλήφθηκαν στο πλαίσιο των Πράξεων: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001951 και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815.   

«Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) προσωρινών αναπληρωτριών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίες προσλήφθηκαν στο πλαίσιο των Πράξεων: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009808 και «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001951. 

«ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» - ΗΜΕΡΙΔΑ - Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σας προσκαλούν στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν με τίτλο: «ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».
 
Η Ημερίδα απευθύνεται στα στελέχη της εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/-ήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση ως βασικός μηχανισμός παραγωγής γνώσης παράγει και αναπαράγει έμφυλους καταμερισμούς και ανισότητες. Ωστόσο μπορεί να αποτελέσει εξίσου δομικό παράγοντα δημιουργίας και προαγωγής της έμφυλης ισότητας υπό το πρίσμα μιας ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται διαρκής και συστηματική μελέτη της σχέσης φύλου και εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη της πολυεπίπεδης συναρμογής του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη και η αναγκαιότητα εισαγωγής του στην εκπαίδευση ως βασικό ερμηνευτικό εργαλείο προώθησης της έμφυλης ισότητας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι επιμέρους στόχοι της Ημερίδας προσδιορίζονται ως εξής:

- η ανάδειξη της πολυεπίπεδης σχέσης Φύλου και Εκπαίδευσης
- η αναγνώριση της αναγκαιότητας διάχυσης της οπτικής του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη
- η παρουσίαση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και δράσεων για ζητήματα Φύλου και έμφυλης ισότητας
- η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων-κηδεμόνων, των μαθητών/-τριών και η συμμετοχή τους σε δράσεις που άπτονται ζητημάτων έμφυλης ισότητας.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, ώρες 09:30πμ -14:30μμ.
Στους/στις συμμετέχοντες/-oυσες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης της Ημερίδας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως πέντε (05) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες για την «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες, για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης  «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο (Αρ. πρωτ.: 602/29.01.2018 & ΑΔΑ: ΨΛΙΓΟΞΛΔ-ΘΨΕ).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι 13/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
 

Η επισκόπηση του Τύπου της Τετάρτης 31 Ιανουαρίου 2018


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, οι προσλήψεις αναπληρωτών για το 2018-19 θα γίνουν με το υπάρχον σύστημα πρόσληψης, το οποίο δεν αλλάζει, όπως επίσης δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού για το 2018-19.
Όσον αφορά στους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., στις προθέσεις του Υπουργείου είναι να εφαρμοσθεί ο Ενιαίος Πίνακας.

Βασίλης Βούγιας

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ


Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
          Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου  με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ανά κλάδο
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Οι προσλήψεις αναπληρωτών τη σχολική χρονιά 2017/18 ανέρχονται συνολικά σε 7343. Αυτοί κατανέμονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΜΩ
ΑΠΩ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΕΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ
-
13
13
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠ.
366
3343
3709
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
-
12
12
ΚΕΔΔΥ
-
42
42
ΜΟΥΣΙΚΑ
153
401
554
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
521
-
521
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ
-
17
17
ΣΜΕΑΕ
7
2283
2290
ΔΥΕΠ
31
13
44
Τ.Υ.ΖΕΠ
127
-
127
ΕΝΑΛ. ΕΝΙΣΧΥΤ.
14
-
14
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1119
6124
7343
   Στη Γενική Εκπαίδευση από τους 3709 υπηρετούντες οι 789 είναι ΠΕ02 (21,3%), οι 521 ΠΕ03 (14%), οι 292 ΠΕ04.04 (7,9%), οι 205 ΠΕ04.01 (5,6%) και οι 169 ΠΕ09 (4,5%). Στα Μουσικά από τους 554 υπηρετούντες οι 85 είναι ΤΕ 16 με ειδίκευση πιάνο (15,3%), οι 50 ΠΕ16 με την ίδια ειδίκευση (9%), οι 51 ΤΕ16 με ειδίκευση κλασσική κιθάρα (9,2%) και οι 38 ΠΕ16.01 με ειδίκευση θεωρητικά ευρωπαϊκής μουσικής (6,9%).  Στην Παράλληλη στήριξη από τους 521 υπηρετούντες οι 320 είναι ΠΕ02 ΕΑΕ (61,5%), οι 106 ΠΕ03 ΕΑΕ (20,3%) και οι 67 ΠΕ04.01 ΕΑΕ (12,9%). Στις ΣΜΕΑΕ από τους 2290 υπηρετούντες οι 713 είναι ΠΕ02 ΕΑΕ (31,1%), οι 422 ΠΕ03 ΕΑΕ (18,4%), οι 174 ΠΕ04.01 ΕΑΕ (7,6%) και οι 74 ΠΕ10 ΕΑΕ (3,3%). Η αναλυτική κατανομή των προσλήψεων ανά κλάδο και ειδικότητα παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί.
   Οι ελαστικές μορφές εργασίας αυξάνονται συνεχώς στη Δημόσια εκπαίδευση! Το σχολικό έτος 2011/12 το ποσοστό των αναπληρωτών επί των μονίμων εκπαιδευτικών ήταν 8%, το 2013/14 9%, το 2015/16 14,1% για να φτάσουμε σήμερα  στο 11,2%. Οι προσλήψεις αναπληρωτών το 2014-15 ήταν 5164 εκπαιδευτικοί, το 2015-16 ήταν 6162, το 2016-17 ήταν 6076 και μέχρι τις αρχές του 2018 ήταν 7343 εκπαιδευτικοί. Έχουμε συνεπώς μια αύξηση των προσλήψεων σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά κατά 1267 εκπαιδευτικούς (ποσοστό αύξησης 17,2%). Μάλιστα σε σχέση με τη σχ. χρονιά 2014/15 η αύξηση  προσλήψεων ανέρχεται σε 29,7%!
   Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπηρετούν συνολικά 551 αναπληρωτές (7,5% επί των υπηρετούντων). Στην Αττική υπηρετούν συνολικά 1417 αναπληρωτές (19,3% επί των υπηρετούντων). Στο Βόρειο Αιγαίο υπηρετούν συνολικά 376 αναπληρωτές (5% επί των υπηρετούντων). Στη Δυτική Ελλάδα υπηρετούν συνολικά 420 αναπληρωτές (5,7% επί των υπηρετούντων). Στη Δυτική Μακεδονία υπηρετούν συνολικά  198 αναπληρωτές ( 2,7% επί των υπηρετούντων). Στην  Ήπειρο υπηρετούν συνολικά 219 αναπληρωτές (3 % επί των υπηρετούντων). Στην Θεσσαλία  υπηρετούν συνολικά 321 αναπληρωτές (4,4% επί των υπηρετούντων). Στα Ιόνια Νησιά υπηρετούν συνολικά  298 αναπληρωτές (4% επί των υπηρετούντων). Στην  Κεντρική Μακεδονία υπηρετούν συνολικά 911 αναπληρωτές (12,4% επί των υπηρετούντων). Στην Κρήτη υπηρετούν συνολικά 888 αναπληρωτές (12,1% επί των υπηρετούντων). Στο Νότιο Αιγαίο υπηρετούν συνολικά  823 αναπληρωτές (11,2% επί των υπηρετούντων). Στην Πελοπόννησο υπηρετούν συνολικά  427 αναπληρωτές (5,8 % επί των υπηρετούντων). Τέλος στην Στερεά Ελλάδα υπηρετούν συνολικά 494 αναπληρωτές (6,7% επί των υπηρετούντων).
   Η μακροχρόνια έλλειψη διορισμών, επιβαρύνει ηλικιακά τους Έλληνες εκπαιδευτικούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (2016) αναφέρει ότι το 49% των εκπαιδευτικών στην Α/θμια είναι άνω των 50 ετών, ενώ λιγότεροι από 1% είναι κάτω των 30 ετών. Για τη Β/θμια το 39% των εκπαιδευτικών έχουν ηλικία 40-49 ετών. Το 2014 ο Μ.Ο των υπηρετούντων στα Γυμνάσια ήταν τα 46,3 έτη, στα Γενικά Λύκεια τα 47,5 έτη και στα ΕΠΑΛ τα 45,7 έτη (ΚΑΝΕΠ 2017). Σας υπενθυμίζω ότι η μέση τιμή της ηλικίας όλων των μονίμων εκπαιδευτικών στη Δ.Ε. είναι τα 49,3 έτη και η αντίστοιχη τιμή όλων των υπηρετούντων ( και των αναπληρωτών) τα 48 έτη!
   Στον κλάδο ΠΕ02 η ηλικιακή μέση τιμή των μονίμων εκπαιδευτικών είναι τα 48,2 έτη. Η αντίστοιχη τιμή των 1000 πρώτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι τα 41 έτη. Η ηλικιακή μέση τιμή των υπηρετούντων αναπληρωτών ΠΕ02 είναι τα 39 έτη και των αναπληρωτών χωρίς προϋπηρεσία τα 31 έτη.
   Στον κλάδο ΠΕ03 η ηλικιακή μέση τιμή των μονίμων εκπαιδευτικών είναι τα 52,2 έτη. Η αντίστοιχη τιμή των 1000 πρώτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι τα 43 έτη. Η ηλικιακή μέση τιμή των υπηρετούντων αναπληρωτών ΠΕ03 είναι τα 40 έτη και των αναπληρωτών χωρίς προϋπηρεσία τα 31 έτη.
  Στον κλάδο ΠΕ04 (συνολικά) η ηλικιακή μέση τιμή των μονίμων εκπαιδευτικών είναι τα 52,2 έτη. Η αντίστοιχη τιμή των 1000 πρώτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι τα 43 έτη. Η ηλικιακή μέση τιμή των υπηρετούντων αναπληρωτών ΠΕ04 είναι τα 41 έτη και των αναπληρωτών χωρίς προϋπηρεσία τα 33 έτη.  
   Είναι προφανές ότι κυρίαρχο αίτημα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελεί η πραγματοποίηση μαζικών διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών και φυσικά ο περιορισμός της ελαστικής εργασίας με μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εκπαιδευτικούς. Για το ζήτημα των διορισμών το 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση που αναφέρει τα εξής:
Το 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ αποφάσισε να ζητήσει:
 1. Μόνιμοι διορισμοί για όλους όσοι εργάζονται ως αναπληρωτές
 2. Κριτήρια διορισμού: α) Προϋπηρεσία β) Επιτυχόντες ΑΣΕΠ
γ) Παλαιότητα πτυχίου δ) Κοινωνικά κριτήρια
 1. Προστασία της προϋπηρεσίας κατά 100%
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 31/1/2018 


Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com


                   
                      εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων