Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Προσλήψεις 482 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018


Προσλήψεις 482 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018. 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται: 
α) 43 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης 2017-2018»  με κωδικό ΟΠΣ 5009801 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 
β) 436 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009814 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 
γ) 3 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στα μειονοτικά σχολεία για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα με δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 1 έως και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017.

"ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ"...ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ...ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑμεΑ...ΔΕΥΤΕΡΑ 04/12/2017...ΛΑΜΙΑ
Φρενίτιδα επικρατεί στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λιβαδειάς για την τριήμερη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που ετοιμάζουν


Προσλήψεις 167 Αναπληρωτών Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης στην Ειδική Αγωγή Προσλήψεις 167 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 167 εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΤΕ16.00.ΕΑΕ, ΠΕ19-20.ΕΑΕ και των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ08, ΠΕ16.01 και ΠΕ32 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 1 έως και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017.


Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Σχολικών Νοσηλευτών για το ΣΔΤ1


Η "ΠΕΑΝΔ",-http://peand.gr/page.asp?pid=324&lng=1 - με αφορμή την ανάγκη υποστήριξης των μαθητών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 (ΣΔΤ1), σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής  του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την  αιγίδα της  Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη-ΕΛΟΔΙ, διοργανώνει  Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα  Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Σχολικών Νοσηλευτών για το ΣΔΤ1.


 *** Παρακαλούνται οι γονείς παιδιών με Διαβήτη, που έχουν Σχολικό Νοσηλευτή, όπως μεριμνήσουν για την άμεση ενημέρωση του, προκειμένου να επωφεληθεί απο το πρόγραμμα και να βοηθηθεί κατ' επέκταση το παιδί τους.


Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε σχολικούς νοσηλευτές που έχουν διοριστεί το τρέχον σχολικό έτος σε μαθητές με ΣΔΤ1, στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Είναι συνολικής διάρκειας 66 εκπαιδευτικών ωρών, περιλαμβάνει 28 ώρες θεωρίας και 38 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και οι εισηγητές είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, όπως ο καθηγητής παιδιατρικής Χρήστος Μπαρτσόκας. Επιστημονικά υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η κ. Βασιλική Μάτζιου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Νοσηλευτικής.

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2018, με τις παραδόσεις των διαλέξεων να πραγματοποιούνται Παρασκευές απόγευμα (4-8μμ), Σάββατα (9-3μμ) και δύο Κυριακές (επισυνάπτεται το πρόγραμμα). Σε ότι αφορά το θεωρητικό τμήμα των 28 ωρών, θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής (Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδή. Αθήνα) με δυνατότητα παρακολούθησης μέσω τηλεδιάσκεψης που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο, για τους νοσηλευτές που διαμένουν εκτός Αττικής ή εντός Αττικής και έχουν δυσκολία παρακολούθησης με φυσική παρουσία. Σε ότι αφορά την πρακτική εκπαίδευση, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (27 & 28 Ιανουαρίου) και στη Θεσσαλονίκη (3 & 4 Φεβρουαρίου) με υποχρεωτική φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.Οι στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος είναι :
  1. Η επιστημονική και κλινική εκπαίδευση των σχολικών νοσηλευτών στη φροντίδα παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
  2. Οι σχολικοί νοσηλευτές να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν, υπηρεσίες ενημέρωσης και διαχείρισης του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1, βασισμένες σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα 
  3. Η μείωση των άμεσων και απώτερων επιπλοκών, η επίτευξη μέγιστου θεραπευτικού αποτελέσματος μέσω της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή, η βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού και την ομαλή προσαρμογή του στην καθημερινότητα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ
Τις μέρες των κλινικών φροντιστηρίων, θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες μεσημεριανό γεύμα και 2 coffe-break.Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιχορηγείται οικονομικά απο το Σύλλογο της "ΠΕΑΝΔ". 


Σε όλους τους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί  CD με τις παρουσιάσεις power point, ενδεικτική βιβλιογραφία σύμφωνα με το περιεχόμενο μάθησης του Αναλυτικού Προγράμματος, πιστοποιητικό παρακολούθησης, έντυπο ενημερωτικό υλικό και αναλώσιμο υλικό για την πρακτική εκπαίδευση, το κόστος των οποίων είναι συμβολικό και καθορίζεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30,00€) ανά συμμετέχοντα. 
Δηλώσεις συμμετοχής έως 13 Δεκεμβρίου 2017 ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Αίτηση εγγραφής εδώ
  2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
  3. Βεβαίωση ή έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητά σας ως σχολικός νοσηλευτής
  4. Κατάθεση του αντιτίμου 30€ με το όνομα του συμμετέχοντα στο λογαριασμό: GR53 0110 6940 0000 6944 8000 955-Εθνική, Δικαιούχος "ΠΕΑΝΔ"
  5. Όλα τα παραπάνω 4 έγγραφα να αποσταλούν μαζί έως τις 13/12/17 στο e-mail: peand@live.com (θα λάβετε απαντητικό e-mail επιβεβαίωσης της λήψης των εγγράφων)

Προσλήψεις 218 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ


Προσλήψεις 218 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018. 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται 218 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ, ΠΕ03, ΠΕ04.ΕΑΕ, ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ09.ΕΑΕ, ΠΕ10.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ12, ΠΕ13.ΕΑΕ, ΠΕ14.ΕΑΕ, ΠΕ14, ΠΕ16.01, ΤΕ16.00.ΕΑΕ, ΠΕ17.ΕΑΕ, ΠΕ18.ΕΑΕ, ΠΕ18 και ΠΕ19-20.ΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή  1η  Δεκεμβρίου έως και την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017,  όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018. 

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ BAZAAR ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


 Παράλληλα με την εκδήλωση μας την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, θα λειτουργεί και το Χριστουγεννιάτικο bazaar του σχολείου μας!!! Σας περιμένουμε!!!Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ Μ.Κ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


«Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18» με κωδικό ΟΠΣ 5009803, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

2η Ανακοινοποίηση στο ορθό.«Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο των Πράξεων: «Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με κωδικό ΟΠΣ 5009808, «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με κωδικό ΟΠΣ 5009803 και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με κωδικό ΟΠΣ 5009815.

Ανακοινοποίηση στο ορθό «Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο των Πράξεων: «Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με κωδικό ΟΠΣ 5009808, «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με κωδικό ΟΠΣ 5009803, «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Σχολικά έτη 2016-2017, 2017-18», με κωδικό ΟΠΣ 5001951 και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με κωδικό ΟΠΣ 5009815.

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

2η Τροποποίηση της αριθμ. Φ.2.5/9327/11-9-2017, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 14-9-2017 και στις 18-9-2017, Απόφασης Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020

Σήμερα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις


Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σήμερα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου
Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.                                                          
Σε συνέχεια του από 9-11-2017 δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι σήμερα,
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017,
λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, για την απόκτηση του απαραίτητου Πιστοποιητικού διαπίστωσης Πάθησης, των υποψηφίων οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

«ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»...Ημερίδα...Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017...Aίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


Διεξαγωγή Ημερίδας
Σας γνωστοποιούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνδιοργανώνουν Ημερίδα με τίτλο: «ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του ΥΠΠΕΘ, ώρες 09:30 πμ - 15:00μμ και μπορούν να την παρακολουθήσουν στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και μαθητές/-ήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-3442874. 

Η επισκόπηση του Τύπου της Πέμπτης, 30 Νοεμβρίου 2017

«Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό δράση»...Επιστημονική Εκδήλωση...Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών...Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 - Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας...ΑΘΗΝΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας στις 3 Δεκέμβρη, το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΠΦ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών  διοργανώνει  ενημερωτική & επιστημονική Εκδήλωση ανοιχτή για όλους με θέμα: «Από την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην ενηλικίωση και την ενεργό δράση».
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με την αναπηρία καθώς και η εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων τόσο από επιστήμονες από το χώρο της Φυσικοθεραπείας όσο και από τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), τα οποία δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς  (όπως η επιστήμη, ο αθλητισμός, κ.ά.). Οι βιωματικές εμπειρίες των Ομιλητών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους η Φυσικοθεραπεία, από την παιδική ηλικία έως και σήμερα, θα συμβάλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων της αναπηρίας.
Η ανοιχτή αυτή Εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για όλους, θα φιλοξενηθεί το πρωί της Κυριακής στο Δώμα του Ευαγγελισμού στην αίθουσα εκδηλώσεων. Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους Ομιλητές που πλαισιώνουν την εκδήλωση και με μεγάλη τους χαρά αποδέχθηκαν την πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΤΠΦ να συμμετάσχουν.
Σας περιμένουμε την προσεχή Κυριακή 3 Δεκέμβρη, την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας - μία ημέρα ευαισθητοποίησης και προβληματισμού, αλλά ταυτόχρονα και μία ημέρα χαράς και αισιοδοξίας – να μιλήσουμε για την Αναπηρία και την Επιστήμη μας.

Οργάνωση/Επιμέλεια:  Συντονιστική Επιτροπή Παιδιατρικού ΕΤ
Ειρήνη Κάπαρη (Συντονίστρια), Χρύσα Παπαεμμανουήλ (Αναπληρώτρια Συντονίστρια),
Ευαγγελία Κέντρου (Γ. Γραμματέας ), Νίκος Υφαντής (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων), Ουρανία Αποστολοπούλου (Μέλος)

«Σπάζοντας τους φραγμούς στην εκπαίδευση: συνεργατικές δράσεις –καλές παιδαγωγικές πρακτικές»...Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία στο Υπουργείο Παιδείας...Δευτέρα 4/12/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία στο Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο: «Σπάζοντας τους φραγμούς στην εκπαίδευση: συνεργατικές δράσεις –καλές παιδαγωγικές πρακτικές».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4/12/2017, στις 10:00 - 12:00, στην αίθουσα «Ζακλίν ντε Ρομιγί» του ΥΠΠΕΘ.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής και ευρύτερης κοινότητας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες στην εκπαίδευση και η ανάδειξη καλών παιδαγωγικών πρακτικών στο πεδίο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Τι συζητήθηκε στη Συνέλευση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(Σ.Ε.Ε.Α.Π.Ι.Ν.) τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Θέμα:  Συνέλευση ΣΕΕΑΠΙΝ 20/11/2017
Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου,ο ΣΕΕΑΠΙΝ πραγματοποίησε συνέλευση με μεγάλη συμμετοχή των μελών του από την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, πράγμα που μας χαροποιεί. Συζητήθηκαν τα εξής θέματα για τα οποία σας ενημερώνουμε:
1.      Ενιαίος Πίνακας
Αρχικά έγινε σαφές ότι στην παρούσα φάση καλούμαστε να δηλώσουμε τι επιθυμούμε για να δώσουμε εικόνα της βάσης στην ομοσπονδία, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι το Υπουργείο θα πράξει αναλόγως. Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά και ενδεικτικά αναφέρθηκαν τα εξής: διασφάλιση ενιαίου τρόπου μοριοδότησης, μοριοδότηση κοινωνικών κριτηρίων (τέκνα, αναπηρία, κ.ά.), μοριοδότηση δυσπρόσιτων και εντοπιότητας, διαχείριση διαφορετικών πινάκων της ίδιας ειδικότητας, συσχετισμός με μόνιμες προσλήψεις, δικαιότερη ή μη κατανομή πιστώσεων στις Περιφέρειες, προσλήψεις μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας με όλες τις δυσκολίες που επιφέρει αυτό, χρόνος προσλήψεων, άνιση μεταχείριση που προκαλείται από τις διάφορες φάσεις προσλήψεων, προβλήματα από την κατανομή των θέσεων σε πολλά ΕΣΠΑ. Διάχυτη και σαφής ήταν η ανασφάλεια για το τι μπορεί να σημαίνει ενιαίος πίνακας όταν ακόμα υπάρχουν σοβαρά άλυτα ζητήματα (π.χ. ξεχωριστοί πίνακες ΠΕ23, ΕΒΠ από ΙΕΚ-ΕΠΑΛ, κ.ά.). Προβληματισμός τέθηκε και για τον ρόλο του ΠΥΣΕΕΠ που σαφώς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες των δομών κάθε Περιφέρειας απ’ ότι μια απρόσωπη κεντρική διαδικασία. Ωστόσο, στη σχετική συζήτηση εμπλέκεται και το ζήτημα των οργανικοτήτων, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο της αυθαίρεσίας των διεθυντών σχ. μονάδων στην αποτύπωση των κενών.
Για αρκετά από τα παραπάνω διατυπώθηκαν αρκετές απόψεις αλλά δεν ήταν δυνατόν να καταλήξουμε σε αξιολόγηση της επιχειρηματολογίας καθώς κατά κοινή παραδοχή δεν διαθέταμε αρκετά στοιχεία για τον τρόπο εφαρμογής του ενιαίου πίνακα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε τι θα ισχύσει και τι όχι και με ποιες συνέπειες, καθώς η συζήτηση ουσιαστικά βασιζόταν σε αναλογισμό με τους πίνακες των εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση, με την παρούσα εικόνα τα μέλη του ΣΕΕΑΠΙΝ εξέφρασαν τις πολύ σοβαρές επιφυλάξεις τους για τον ενιαίο πίνακα.
Αποφασίστηκε η επανάληψη της συνέλευσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον αποκτήσουμε πληρέστερη ενημέρωση απο την Ομοσπονδία, ειδικά κατόπιν της συνάντησης μελών του ΔΣ με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Κασσιανό. Σε μια νέα συνέλευση, θα ήταν επιθυμητή η σύνδεση μέσω skype με μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
2.      Διαγνωστικά εργαλεία
Καθώς αυτήν την περίοδο κυκλοφορεί σταθμισμένο στα ελληνικά το διαγνωστικό εργαλείο WISC-V που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα ΚΕΔΔΥ, ο ΣΕΕΑΠΙΝ προτείνει στην Ομοσπονδία να θέσει το αίτημα της μαζικής του προμήθειας από το Υπουργείο καθώς και της σχετικής πιστοποίησης των συναδέλφων ΠΕ23.
Με εκτίμηση
Για το ΔΣ
Μαρία Αγάθου                                                            Αννέτα Καββάδα
 
Πρόεδρος                                                        Γραμματέας

Να καλυφθούν τα κενά των σχολείων σε Σχολικούς Νοσηλευτές και Ε.Β.Π. - Να καταργηθεί το έγγραφο της Δ/νσης Ε.Α.Ε. περί μη διάθεσης πέραν της μίας πίστωσης ανά σχολική μονάδα...ΑΝΑΦΟΡΑ του Κ.Κ.Ε. στη Βουλή

Πραγματοποίηση Τριήμερου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού από την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας «ΔΙΑΠΛΑΣΗ» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Την Παρασκευή 24, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι το Σεμινάριο για το πρόγραμμα ΤΕACCH (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας), με εισηγήτρια την κα Βάγια Παπαγεωργίου, MD Παιδοψυχίατρο και Ειδικό TEACCH. Την όλη ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας «ΔΙΑΠΛΑΣΗ» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης».
Τον αγιασμό για την έναρξη του Σεμιναρίου πραγματοποίησε ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Παναγίας της Μυρτιώτισσας Αρχιμανδρίτης πατήρ Ιωσήφ Ζωγράφος, ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Στο χαιρετισμό του, ο π. Ιωσήφ, μετέφερε τις ευχές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη και Προέδρου του Συλλόγου κ.κ. Κοσμά που ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να είναι παρών στην έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. Καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες  στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Εξήρε το έργο και την επιστημονική κατάρτιση της εισηγήτριας και φίλης της ΔΙΑΠΛΑΣΗ και του Συλλόγου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κας Βάγιας Παπαγεωργίου και της ζήτησε να συνεχίσει πάντα να προσφέρει, με την ίδια αγάπη και θέληση, την γνώση και την εμπειρία της στους νέους επιστήμονες, κάτι που είναι επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας.  Τόνισε, επίσης, τη σημασία για διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση όλων όσων εργάζονται στον ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής και αναφέρθηκε στους στόχους και στις προσπάθειες του Συλλόγου «Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης» για τη δημιουργία Στέγης δια βίου φιλοξενίας ατόμων με αυτισμό στο Μεσολόγγι. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ζήτησε από τους συμμετέχοντες να παρέχουν απλόχερα τις γνώσεις τους με αγάπη και ζεστασιά προς τον συμπάσχοντα συνάνθρωπό μας, ιδίως στους δύσκολους καιρούς που ζούμε σήμερα, και ευχήθηκε καλή ευόδωση του έργου του Σεμιναρίου.
Στη συνέχεια, εκ μέρους της εταιρείας  «ΔΙΑΠΛΑΣΗ», απηύθυνε χαιρετισμό η κα Βασιλική Σουβαλιώτη. Αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου, ευχαρίστησε την κα Παπαγεωργίου για την παρουσία της ως βασικής εισηγήτριας του Σεμιναρίου και επαίνεσε την προσπάθεια και το έργο του Συλλόγου για τη δημιουργία του Ξενώνα δια βίου φιλοξενίας Ατόμων με διαταραχές του Αυτισμού. Ανέφερε ότι η εταιρεία «ΔΙΑΠΛΑΣΗ» θα είναι πάντα δίπλα σε αυτή τη προσπάθεια και ευχήθηκε το επόμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της κας Παπαγεωργίου να πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ξενώνα.
             
Το Σεμινάριο παρακολούθησαν πενήντα πέντε  επιστήμονες ψυχικής υγείας (Παιδοψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Λογοπεδικοί, Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί κ.λ.π.) καθώς και γονείς παιδιών με αυτισμό από όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου στηρίζεται στην κατανόηση των βασικών διαταραχών, που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την προσαρμογή και τη λειτουργικότητα του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Η συνεργασία μεταξύ γονέων και επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό του προγράμματος.
Υπεύθυνος οργάνωσης του Σεμιναρίου ήταν ο κ. Βασίλειος Σταμάτης, Ψυχολόγος  M.Sc. και Επιστημονικός Διευθυντής της εταιρείας «ΔΙΑΠΛΑΣΗ».

Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

 
Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4440/2016 (224/Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.»: «Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.»
Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση μετάταξης στις θέσεις που προκηρύσσονται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, μέσω της εφαρμογής «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» (https://hr.apografi.gov.gr), υποβάλλουν αίτηση και προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε., Τμήμα Γ’ Κινητικότητας, μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά, αναφέροντας τη θέση για την οποία υπέβαλαν αίτηση καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου (στο ηλεκτρονικό σύστημα αναφέρεται ως κωδικός υποβολής) τον οποίο έλαβαν, αιτούμενοι την αποδέσμευσή τους από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων.
Στη συνέχεια, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας, μόνο με email στο protocol@minedu.gov.gr και όχι ταχυδρομικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1) Αίτηση του εκπαιδευτικού
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ ή κατώτερης βαθμίδας, όπου θα δηλώνει ότι συναινεί να μεταταχθεί σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας βάσει του Ν. 4310/2014, αρ. 80 (ΦΕΚ 258/ΤΑ/08-12-2014).
3) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Προς: Όλες τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοιν.: Όλες οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
4) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο να είναι πλήρες και να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρωμένη διετία από την ημερομηνία διορισμού. Επιπλέον, να αναφέρονται και οι εκπαιδευτικές άδειες και οι άδειες άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση να αναφέρεται ρητά.
5) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού. Οι αιτήσεις μετάταξης για διοικητική θέση να αποστέλλονται υπόψη κας Χριστοφορίδου.

Παρακαλούμε να μη μας αποστέλλετε τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών, αν δεν συνοδεύονται από τα παραπάνω δικαιολογητικά.

 

Αποτελέσματα κλήρωσης – κατανομής εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επίπεδου Τ.Π.Ε. – εγγραφές επιμορφούμενων


Γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης - κατανομής των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης σχετικά με τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis (επιλογή: «Υποβολή/ Προβολή Αίτησης», με χρήση των κωδικών τους). Οι επιτυχόντες που κληρώθηκαν μέσα από τις διαδικασίες του έργου, θα πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμά τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που θα διεξαχθούν το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018.
Επίσης, καλούνται τα Κ.Σ.Ε. να επικοινωνήσουν με τους επιτυχόντες στο/α πρόγραμμα/τα τους εκπαιδευτικούς και από τη Δευτέρα 4/12/2017 έως το αργότερο την Παρασκευή 08/12/2017, να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους σε αυτά. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφών διατίθενται στο Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS), που είναι διαθέσιμο ΕΔΩ (κεφάλαιο 7: Αναλυτική περιγραφή Εγγραφής επιμορφούμενων).

Η έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα 18 - 22 Δεκεμβρίου 2017.

Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Και δεύτερο πόρισμα «καίει» τον εργολάβο-λογιστή - Καταιγιστικές εξελίξεις στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 
Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οχι μόνο λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης φοιτητών στις εγκαταστάσεις του, αλλά και εξαιτίας των καταιγιστικών εξελίξεων μετά την ανάδειξη της υπόθεσης κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας από ιδρύσεώς του με αφορμή τους ελέγχους του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Πριν από λίγες ημέρες, το υπουργείο Παιδείας με τροπολογία του καταργεί τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, αφήνοντας το ίδρυμα υπό τον έλεγχο του νέου Δ.Σ., το οποίο, ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών ελάχιστα μπορεί να πράξει....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η λίστα με τις 8.845 θέσεις εργασίας σε δήμους


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Ενημέρωση για τις πιστώσεις Α/θμιας από τον ΠΣΑΕΠ
ΠΣΑΕΠ:  Ενημέρωση για πιστώσεις Α/βαθμιαςΌπως ενημερωθήκαμε από το υπουργείο οι πιστώσεις που διατέθηκαν στην πρωτοβάθμια, απο 1335 πιστώσεις των άνευ αποδοχών, είναι 400 για την γενική αγωγή και 100 για την ειδική.

Σε αυτές αν προσθέσουμε τα υπολείμματα πιστώσεων και αυτές από μη αναλήψεις υπηρεσίας ενδέχεται να φτάσουμε σε αριθμό άνω των 600 για γενική και άνω των 200 για ειδική.

 Όμως το Υπουργείο Παιδείας προφανώς θα κρατήσει έναν αριθμό πιστώσεων για ανάγκες που θα προκύψουν αργότερα.
Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα ούτε ο συνολικός αριθμός, ούτε η ακριβής κατανομή. Για ότι νεότερο θα αναρτήσουμε νέα ανακοίνωση.