Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Εκλογές του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Βορείου Αιγαίου στις 07/12/2018 - Οδηγίες ψηφοφορίας


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΒΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 7/12/2018.

1. Κάθε μέλος του συλλόγου μπορεί να βάλει έως επτά (7) σταυρούς στο ψηφοδέλτιο
2. Οι πέντε πρώτοι υποψήφιοι με τους περισσότερους σταυρούς θα αποτελέσουν το μόνιμο πενταμελές διοικητικό (πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία και μέλος). Οι δυο επόμενοι σε πλειοψηφία σταυρούς θα είναι αναπληρωματικά μέλη και οι τρεις με τους λιγότερους ψήφους θα αποτελούν την Ελεγκτική Επιτροπή. Καθώς δεν κατεβαίνουμε με διαφορετικούς συνδυασμούς όλοι οι υποψήφιοι είμαστε σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο.
3. Οι φάκελοι στέλνονται στην διεύθυνση ΕΕΕΕΚ Χίου, Σταματίου Τσιμπή 8, τ.κ. 82100, Χίος. Οι φάκελοι πρέπει να αναγράφουν εξωτερικά για "εκλογες ΣΕΕΠΕΑ ΒΑ", υπόψη Σοφία Αζάπη.
4. οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν σταλεί νωρίτερα ώστε να φθάσουν με το ταχυδρομείο μέχρι τις 7/12/2018. Εαν φθάσουν αργότερα από τις 14.00 το μεσημέρι που λήγει η ψηφοφορία οι ψήφοι δεν θα καταμετρηθούν!!! Γι' αυτό συνάδελφοι φροντίστε να ψηφίστε έγκαιρα και να παραδώσετε τα φάκελα σας στους αντίστοιχους υπεύθυνους κάθε νησιού ώστε να σταλθούν το συντομότερο δυνατό!


Υπεύθυνοι για το κάθε νησί, είναι οι κάτωθι:

Λήμνος: Μαυρογιάνη Στεφανία
Σάμος: Τρεμούλη Σοφία
Λέσβος: Μπαλοδήμου Σοφία - Χρύσα Σιβρή
Χίος: Αζάπη Σοφία - Αγαθή Μαυρομμάτη


Θα αναλάβουν την παραλαβή και την αποστολή των ψηφοδελτίων.
Όσον αφορά τα μέλη της Λέσβου, το κάθε σχολείο,π.χ. Ειδικο Δημοτικό, ΕΕΕΕΚ, έχει αναλάβει να κάνει μαζική αποστολή. Σε διαφορετική περίπτωση, μεμονωμένοι συνάδελφοι τα παραδίδουν στους υπεύθυνους συναδέλφους του Κεδδυ Μυτιλήνης ή τα αποστέλλουν ατομικά

Το προσωρινό Δ. Σ. του Συλλόγου.

"Μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους συμβασιούχους _ αναπληρωτές εκπαιδευτικούς" - Ερώτηση στη Βουλή από το Κ.Κ.Ε.


Ερωτήσεις
Θέμα:
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους συμβασιούχους _ αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
Κόμμα:
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ημερομηνία:
29/11/2018
Ημ. Τελευταίας Τροποποίησης:
29/11/2018
Καταθέτοντες:
Γκιόκας Χρήστου Ιωάννης
Δελής Ιωάννη Ιωάννης
Καραθανασόπουλος Πέτρου Νικόλαος
Λαμπρούλης Αριστείδη Γεώργιος
Μανωλάκου Εμμανουήλ Διαμάντω
Μωραΐτης Επαμεινώνδα Νικόλαος
Συντυχάκης Δανιήλ Εμμανουήλ
Τάσσος Τάσσου Σταύρος
Υπουργεία:
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργοί:
  • Γαβρόγλου Κωνσταντίνος (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)
Αρχεία Ερωτήσεων:
  • .pdf

Προσλήψεις 1317 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στην Ε.Α.Ε. και Γενική Εκπαίδευση & 456 Β/θμιας Εκπαίδευσης


Προσλήψεις 1317 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και  Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2018-2019 προσλαμβάνονται:
α) 12 εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ86.ΕΑΕ και ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
β) 902 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ70 και ΠΕ71 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031892 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ και ειδικότερα με την Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του Ε.Κ.Τ.
γ) 40 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031894 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
δ) 160 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031898 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
ε) 122 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

στ) 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 ως προσωρινός αναπληρωτής στα μειονοτικά σχολεία για το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα.
ζ) 2 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ79.01 ως προσωρινοί αναπληρωτές με δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού.
η) 78 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91.01 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 Προσλήψεις 456 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος 2018-2019, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:
α) 446 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91 και
β) συμπληρωματικά 10 τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81 και ΠΕ88.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 3 έως και την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Επίσης διατέθηκε για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας (1) αναπληρωτής κλάδου ΠΕ06.

Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Το Υπουργείο καλεί σε υποβολή αίτησης για την Ενισχυτική Διδασκαλία εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06

 
Καλούμε  τους  υποψήφιους  εκπαιδευτικούς  των  κλάδων  ΠΕ02,  ΠΕ03,  ΠΕ04.01,  ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 οι οποίοι  είναι εγγεγραμμένοι στους  κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών  γενικής  εκπαίδευσης,  σχολικού  έτους  2018 - 2019,  και  επιθυμούν  να  απασχοληθούν  ως διδάσκοντες  στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018 - 2019, με αμοιβές  που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και  ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών , να  υποβάλουν την  ηλεκτρονική  αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ ) από  3  Δεκεμβρίου 201 8 έως και 6  Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 .

Η επισκόπηση του Τύπου της Παρασκευής 30 Νοεμβρίου 2018

Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Κ.Γαβρόγλου στον ΑΝΤ1


Δείτε το video εδώ

Δημοσίευση 2 νέων μελετών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, ΕΥΡΥΔΙΚΗ

  

Ανακοίνωση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δημοσίευση νέων μελετών του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την εκπόνηση και δημοσίευση μελετών και εκθέσεων σχετικών με όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, δημοσιεύει δύο νέες μελέτες: 

Στην πρώτη, σύντομη μελέτη με τίτλο Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές στην κατ’ οίκον διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη.   Η μελέτη αποτελείται από μια σύντομη συγκριτική επισκόπηση των εθνικών πολιτικών των 38 χωρών που συμμετέχουν στο Δίκτυο Ευρυδίκη την οποία πλαισιώνουν εθνικές περιγραφές.  Επικεντρώνεται σε τέσσερα σημεία όπως η απαιτούμενη  έγκριση για κατ’ οίκον διδασκαλία από τοπικές ή ανώτερες αρχές, τα προσόντα των εκπαιδευτικών, η παρακολούθηση της προόδου και οι μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών.  Τέλος,  προκύπτει ότι το αίτημα των οικογενειών για κατ’ οίκον διδασκαλία ικανοποιείται στην πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη.

Στη δεύτερη μελέτη του δικτύου Ευρυδίκη με τίτλο National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2018/19, παρέχεται μια γενική εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών των παροχών και οικονομικών ενισχύσεων προς τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και αναλυτικές πληροφορίες ανά χώρα.  Ο αναγνώστης μπορεί να βρει πληροφορίες για το κόστος σπουδών και το είδος της οικονομικής ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένας φοιτητής σύντομου, πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών σε δημόσια αλλά και σε ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξαρτώμενα από το κράτος.

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ στον σύνδεσμο: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/publications_en

Παρατείνονται οι προθεσμίες ελέγχου και παραλαβής αιτήσεων μετάθεσης, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων


Αναπροσαρμογή προθεσμιών ελέγχου αιτήσεων μετάθεσης, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Πρόσληψη 5 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ. και 5 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 4 Ε.Β.Π. και 6 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1)


Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Ανάκληση πρόσληψης 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 2 σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.


ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5031883, ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5031892, ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

Ορισμός σειράς υποψηφίων για το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

ΠΣΑΕΠ: Πιθανότατα σήμερα προσλήψεις


ΠΣΑΕΠ_Νέα ενημέρωση για προσλήψεις

Αλλαγή δεδομένων προς την κατεύθυνση της αρχικής μας ανακοίνωσης που έλεγε για προσλήψεις Πέμπτη-Παρασκευή.
Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε μόλις τώρα, αναμένονται πιθανότατα σήμερα προσλήψεις και μάλιστα υπάρχει και η πληροφορία ότι η παράλληλη έχει τρέξει ήδη.
Προσπαθούμε συνεχώς να επιβεβαιώσουμε τα παραπάνω, διότι τα πράγματα είναι ρευστά, και να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.
Σε ότι αφορά τον αριθμό προσλήψεων αλλά και την κατανομή το Υπουργείο τηρεί σιγήν ιχθύος.

"Καθολική Προσβασιμότητα" - Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης ΕΤΠΦ ΠΣΦ - Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2018 - Αθήνα

Έφτασε το έγγραφο του Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις Π.Δ.Ε. για το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από τους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης


Όπως εγκαίρως είχαμε ενημερώσει -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/11/blog-post_938.html - , έφτασε στις Π.Δ.Ε. το  έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο  ορίζει τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης ως αρμόδιους να υπογράφουν, έως την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης, τα απαραίτητα έγγραφα(Παρουσιολόγια αναπληρωτών κ.λ.π.) των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Βασίλης Βούγιας


Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πελοποννήσου

Σημαντική Ενημέρωση για τη λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ., για τον Κανονισμό Λειτουργίας και τα ΚαθηκοντολόγιαΣύμφωνα με προ ολίγου πληροφόρηση από το Υπουργείο Παιδείας, 5 σημαντικά σημεία:Α.- Εντός των προσεχών ημερών θα δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ. 3 Υπουργικές Αποφάσεις:

1.   Μια Διαπιστωτική Πράξη κατάργησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και εκκίνησης της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ..
2.    Μια με την μεταφορά των Οργανικών Θέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα Κ.Ε.Σ.Υ. και
3.    Μια με τη μεταφορά των Οργανικών Θέσεων του Ε.Ε.Π. των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα Κ.Ε.Σ.Υ..

Β.- Όσον αφορά στα καινούργια Κ.Ε.Σ.Υ. η διευθέτηση ύπαρξης χώρου θα γίνει από τον Προϊστάμενο Κ.Ε.Σ.Υ., σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών.

Γ.- Από Πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα εξασφαλισθεί ο εξοπλισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίος θα περιλαμβάνει:
·         1ον.- Ηλεκτρονικό εξοπλισμό και
·         2ον.- Αξιολογικά εργαλεία, τα οποία θα έχουν να κάνουν με το WISC-V, το  VAIS-IV και το WPPSI-III και για τα οποία θα υπάρξει Επιμόρφωση.

Δ.- Θα καταρτισθούν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα επεξεργασθούν:
·         1ον.- Την προτυποποίηση των Διαδικασιών των Κ.Ε.Σ.Υ. και
·         2ον.- Τα Πρωτόκολλα συνεργασιών του Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Σχολικές Μονάδες, τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. κ.α..

Ε.- Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και τα Καθηκοντολόγια των εκπαιδευτικών και των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) των Κ.Ε.Σ.Υ., τα χειρίστηκαν και τα κατήρτισαν οι Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κατά το Υπουργείο δεν θα έχουν εκπλήξεις καθότι θα είναι διασυνδεδεμένα με τον νόμο των Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίος είναι, πάντα κατά το Υπουργείο,  αρκετά λεπτομερειακός και αναλυτικός.
 
 Αυτή τη στιγμή δε,  βρίσκονται για διευθέτηση στη Νομική υπηρεσία και εντός ολίγων ημερών θα δημοσιευθούν με Υπουργική Απόφαση, χωρίς φυσικά να δοθούν σε Διαβούλευση όπως τόσο καιρό, ματαίως τελικά, αναμέναμε.

Να επισημάνω πως μετά από αυτή την εξέλιξη, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα πρέπει να απαντήσει στα θεσμικά μας όργανα σε 3 ερωτήματα: 

·         1ον.- Ποιοί επεξεργάσθηκαν από πλευράς ΥΠ.Π.Ε.Θ. τα καθηκοντολόγια μας, αλλά και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ..
·         2ον.- Αν συμμετείχαν στην επεξεργασία εκπρόσωποι μας και αν ναι ποιοί και αν όχι γιατί δεν συμμετείχαν και
·         3ον.- Για ποιό λόγο δεν εδόθησαν σε Διαβούλευση τόσο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία του Θεσμού των Κ.Ε.Σ.Υ., θέματα.

Βασίλης Βούγιας