Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

Προσωρινή στέγαση & έγκριση κτηριολογικού Προγράμματος E.E.E.EK. Φθιώτιδας σε σχολικό συγκρότημα στη «Νέα Άμπλιανη» του Δήμου Λαμιέων

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καστοριάς


Να συμπεριληφθούν και Κοινωνικοί Επιστήμονες με σπουδές στην Κοινωνιολογία και στην Κοινωνική Πολιτική στη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. - ΑΝΑΦΟΡΑ στη Βουλή το Υπόμνημα του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων(Σ.Ε.Κ.), από τον Μ. Χαρακόπουλο

 
Αναφορές
Θέμα:
ζητεί οι βασικές σπουδές στην Κοινωνιολογία ή την Κοινωνική Πολιτική (πρώην κλάδος ΠΕ10) να συμπεριληφθούν ρητά στα επιθυμητά ακαδημαικά προσόντα και να μοριοδοτηθούν επαρκώς κατά τη διαδικασία επιλογής των στελεχών, εκπαιδευτικών ή μη, που θα στελεχώσουν τα ΚΕΣΥ.
Κόμμα:
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημερομηνία:
30/03/2018
Ημ. Τελευταίας Τροποποίησης:
30/03/2018
Καταθέτοντες:
Χαρακόπουλος Παντελή Μάξιμος
Υπουργεία:
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 
Αρχεία Ερωτήσεων:
  • .pdf
 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ


ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΑ Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Καλό Πάσχα από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φθιώτιδας!


Από το Αγαθονήσι, την Κάσο, την Ικαρία, τις Οινούσες, την Ηρακλειά, τη Σαμοθράκη και τους Παξούς, μέχρι τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Ρωσία, την Αίγυπτο και τη Νότιο Αφρική, εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ

                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Μετά το Πάσχα ξεκινούν τα προγράμματα της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., στα οποία θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 5.000 εκπαιδευτικοί, ανεβάζοντας τον αριθμό των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, σε περίπου 18.000.
Με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και την εφαρμογή χαρακτηριστικών μεικτού μοντέλου στα προγράμματα επιμόρφωσης, στην περίοδο αυτή συμμετέχουν από απόσταση 507 εκπαιδευτικοί από τη νησιωτική Ελλάδα και 50 εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο εξωτερικό για τις ανάγκες της ομογένειας (βλέπε πίνακες εδώ).
Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ αφορά σε «Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.» και υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», http://e-pimorfosi.cti.gr, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2014-2020), από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος»), ως δικαιούχο φορέα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
Η πράξη περιλαμβάνει δράσεις επιμόρφωσης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευτικής αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για 35.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, μέχρι τα μέσα του 2019.
Αφορά στη συνέχεια και μετεξέλιξη της δημοφιλούς στην εκπαιδευτική κοινότητα Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., στην οποία έχουν ήδη συμμετάσχει 27.000 εκπαιδευτικοί των «βασικών» ειδικοτήτων (Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί), στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών έργων (2008-2015).
Το 2015, η επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. ανασχεδιάστηκε και στο παρόν πλαίσιο επικαιροποιείται, αναβαθμίζεται, εμπλουτίζεται ως προς το περιεχόμενό της, επεκτείνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών και, με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, προσφέρεται σε όλους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς (πχ. εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε μικρά νησιά, στο εξωτερικό σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας).
Στο πλαίσιο αυτό, η επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. υλοποιείται σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων:
α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε., 36 διδακτικές ώρες) και
β) Προχωρημένη Επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε., 42 διδακτικές ώρες και δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»), ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση κι εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.). Η επιμόρφωση ακολουθείται από διαδικασίες πιστοποίησης μέσω ψηφιακών εξετάσεων.

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Εκπαίδευση 300 Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ


Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, προβλέπεται η εκπαίδευση τριακοσίων (300) νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ για τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, κυρίως με επιμορφωτές των νέο-εισερχομένων στην επιμόρφωση κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών (ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, εκπαιδευτικών μηχανικών, καλλιτεχνικών κ.α.), αλλά και με επιμορφωτές των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19-20, ΠΕ60-70 (για την συμπλήρωση γεωγραφικών κενών). Για την εκπαίδευση των επιμορφωτών θα ακολουθηθεί ένα μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει την διεξαγωγή δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών, καθώς και ασύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών δράσεων. Οι νέοι επιμορφωτές μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β' επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν επιμορφωτικό έργο στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), δικαιούχος φορέας της παραπάνω Πράξης, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπαίδευση 300 εκπαιδευτικών ως επιμορφωτών ικανών να διεξάγουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, με στόχο τον εμπλουτισμό του Μητρώου επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, προκειμένου να καλυφθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες της Πράξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Στο τεύχος προκήρυξης που είναι διαθέσιμο εδώ, περιέχονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία διενέργειας, τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. 
Για την επιλογή των υποψηφίων επιμορφωτών που θα εκπαιδευθούν στο πλαίσιο αυτό, θα δημοσιευθεί σύντομα σχετική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η θέση της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. για το Σχέδιο Νόμου «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Υπουργείο Παιδείας:"Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη των ηγεσιών των δύο Ομοσπονδιών " ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Για την άρνηση της ΟΛΜΕ και ΔΟΕ να προσέλθουν σε διάλογο

Με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δηλώνει:
Με εντολή του Πρωθυπουργού -ο οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε σήμερα να είναι παρών- ορίστηκαν να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ ο υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης και ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου.
Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη των ηγεσιών των δύο Ομοσπονδιών που αρνήθηκαν να προσέλθουν ώστε να θέσουν τα αιτήματά τους.
Το Υπουργείο εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι εκ μέρους των ομοσπονδιών δεν πρυτάνευσε η υπεύθυνη στάση αλλά μια παρωχημένη συνδικαλιστική νοοτροπία που μόνο σε λύσεις δεν οδηγεί.

Οι προσφορές των εφημερίδων για το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2018ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Yγειονομική περίθαλψη και χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους - Γνωστοποίηση διατάξεωνΓνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/18 (Α 56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλ ΠΕ23 - Ψυχολόγων για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν.4354/2015»

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ29) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων 11 Αθλημάτων Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών (ΕΠΑ.Λ.) Λυκείων σχ. έτους2017-2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

Χημικά και δακρυγόνα στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

 

Χημικά και δακρυγόνα στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο - Φραγμός από κλούβες τους έκοψε το δρόμο για το Μέγαρο Μαξίμου - Τα ΜΑΤ απώθησαν τους διαδηλωτές κι έκαναν χρήση χημιών και δακρυγόνων - Από τα Προπύλαια ξεκίνησε η πορεία....

...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

«Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2018» - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

700 Υποτροφίες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ελλάδα

Συνεδρίασε η Επιτροπή για την διερεύνηση των συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνεδρίαση Επιτροπής για την διερεύνηση των συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Συνεδρίασε η Επιτροπή για την διερεύνηση των συνεργειών ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με τη συμμετοχή των πρυτανικών αρχών των Ιδρυμάτων, του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου.
Μετά την πολύωρη συνεδρίαση, υπήρξε συμφωνία για ένα σύνολο ακαδημαϊκών και θεσμικών ζητημάτων.
Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την ολοκλήρωση του πορίσματος της Επιτροπής στο τέλος Απριλίου.

Η επισκόπηση του Τύπου της Παρασκευής 30 Μαρτίου 2018

'Μας αλλάζουν σαν τα πουκάμισα' - ΦΩΤΟ από τη μουσική διαμαρτυρία για τους αναπληρωτές στην Κέρκυρα


Ακόμα μια υπέροχη, δυναμική, ζωντανή, ευφάνταστη, μουσική διαμαρτυρία του ΣΕΠΕ Κέρκυρας σε συνδιοργάνωση με την ΕΛΜΕ, στην οποία είχαμε την χαρά να συμμετάσχουμε και εμείς οι εργαζόμενοι αναπληρωτές και μόνιμοι- μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
Με το σύνθημα 'Μας αλλάζουν σαν τα πουκάμισα' δώσαμε συμβολικά στον κόσμο να καταλαβει την αντιμετωπιση του κράτους. Δεν ειμαστε πουκάμισα, δεν ειμαστε βαλιτσες, δεν ειμαστε αόρατοι.
Η προσέλευση του κόσμου απίστευτη, οι 7Mile Limit καταπληκτικοί και η κοινωνία κοντά στους αγώνες μας! Η ένωση όλων μας, μας δινει δύναμη να συνεχίσουμε δυναμικά ως την δικαίωση, όχι μόνο για τα δικαια εργασιακά μας αιτηματα αλλά γιατι η σταθερότητα στα σχολεία, θα οφελήσει τους τελικούς και πιο σημαντικούς αποδέκτες των υπηρεσιών μας, τους αγαπημενους μας μαθητές!!

Μαρία Αγάθου
Πρόεδρος ΣΕΕΑΠΙΝ 

Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα από το Σύλλογο Δασκάλων - Νηπιαγωγών Χαλκίδας


ΗΜΕΡΙΔΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού - Κυριακή 1 Απριλίου 2018 - ΑΘΗΝΑ


Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών/Υποδιευθυντών/Μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) - Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης(Δ.Ι.Ε.Κ.). - Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) - Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)


ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. 
ΦΕΚ B 1151 - 29.03.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29.03.2018 Σελίδες 16 (12879 - 12894)

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ


Τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-2018 της πράξης MIS 5009803», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020. Ανακοινοποίηση στο ορθό