Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π. ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 305 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ(ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, κ.λ.π) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.


Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 15Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων πέντε (305) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 30 Ιουνίου 2018 έως και την πάροδο της 9ης Ιουλίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018/19 - ΣΕ ΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ - ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 
Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως ακολούθως:

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ B 2520 - 29.06.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 29.06.2018 Σελίδες 12 (27873 - 27884)

Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2018-19

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2018-19


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους υποψήφιους  αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),  που έχουν υποβάλει αίτηση στην Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου με βάση την αριθμ. πρωτ. 56267-E4-5/4/2018 πρόσκληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ότι σε περίπτωση που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τις προτιμήσεις τους σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ που ανήκουν στην ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου,
από Δευτέρα 2/7/2018  έως Παρασκευή 13/7/2018.
Επισημαίνουμε ότι για τους υποψήφιους που δεν επιθυμούν να αλλάξουν τις προτιμήσεις τους στο διάστημα από 2-7-2018 έως 13/7/2018, ισχύουν οι προτιμήσεις της αρχικής αίτησης.
Οι δηλώσεις τοποθέτησης σε συγκεκριμένα σχολεία θα γίνουν μετά την κατανομή των πιστώσεων και θα υπάρχει ενημέρωση για τη διαδικασία αυτή μέσω της ιστοσελίδας της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου (www.naigaiou.pde.sch.gr)
Για την επικαιροποίηση των προτιμήσεων θα πρέπει να κατατεθεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου από την Δευτέρα 2/7/2018  έως και την Παρασκευή 13/7/2018  με τους εξής τρόπους:
 • αυτοπροσώπως στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου (Ομήρου 15 & Εστίας 2, Σύρος)
 • από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του/της υποψήφιου/ας, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή
 • ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 13-7-2018, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου
Ομήρου 15 & Εστίας 2
ΤΚ: 84100  Σύρος
 • μέσω email στο mail@naigaiou.pde.sch.gr . Εάν επιλεγεί αυτός ο τρόπος θα πρέπει η Υπεύθυνη Δήλωση να έχει πρωτότυπη υπογραφή, δηλαδή θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σκαναριστεί πριν σταλεί με email. Κατόπιν να σταλεί και ταχυδρομικώς η πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση.

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2018-19


 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ)  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019 Α.Μ.Θ.

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές – ωρομίσθιοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και οι υποψήφιοι αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) εφόσον το επιθυμούν δύνανται να επικαιροποιήσουν τη δήλωση προτίμησης για πρόσληψη σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  από την Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 ως την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00, στέλνοντας συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τις προτιμήσεις τους στο φαξ 25310 83555 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdeamthr@sch.gr, υπογεγραμμένα σε σκαναρισμένη μορφή.

Διορθώσεις εγγραφών - διαγραφών και μετεγγραφών μαθητών...Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας προς τις Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας


Δυο θέσεις Μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας


Το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας αποφάσισε την προκήρυξη δυο θέσεων τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού  Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

1. «Κοινωνική Εργασία με έμφαση στη συμβουλευτική με     οικογένεια» 
2. «Κοινωνική Εργασία με έμφαση στη Ψυχική Υγεία»  

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά έως τις 5-7-2018

 Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ_

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας

"ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΘΕΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ" - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡ. ΚΕΛΛΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ.ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΕΛΛΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κούμα 21, 41 223 Λάρισα, Τηλ:2410537257 – φαξ:2410537253
Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα, Τηλ:2103709645-6, Φαξ:2103709649
kellas.xristos@gmail.com    www.kellasxristos.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟ 16ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε
ΚΕΛΛΑΣ: ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΘΕΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 «Θα καταργήσουμε νόμους τερατουργήματα, όπως αυτός των Δομών της Εκπαίδευσης.
 Αποτελεί δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη η κατάργηση του συγκεκριμένου νόμου, όπως και κάθε νομοθετήματος, που αντιστρατεύεται την αξιοσύνη και καθιστά το κράτος όμηρο του ΣΥΡΙΖΑ». 

Χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον χαιρετισμό του αν. Τομεάρχη Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, βουλευτή Ν. Λάρισας κ. Χρήστου Κέλλα, στο 16ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΝΔ στην Αθήνα.
«Είναι τιμή μου, να βρίσκομαι δίπλα σε άξια στελέχη της παράταξής μας, αλλά συγχρόνως και σε άξιους εκπαιδευτικούς, σε δημόσιους λειτουργούς, που προσφέρουν στα παιδιά μας όχι μόνο γνώση, αλλά, κυρίως, αρχές και αξίες, διαμορφώνοντας υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους πολίτες του αύριο, στοχεύοντας στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας και του λαού μας», τόνισε ο Λαρισαίος πολιτικός, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την παρουσία πλήθους εκπαιδευτικών στο Συνέδριο.
Ο αν. Τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, χαρακτήρισε τον αγώνα του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης ως “αγώνα απέναντι στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης και του ολοκληρωτισμού”, ενώ χαρακτήρισε “κινδυνολογία και ψευδολογία” κάθε συζήτηση για απολύσεις στον Δημόσιο τομέα από τη ΝΔ.
«Δεν πρόκειται να κινδυνεύσει η θέση κανενός δημόσιου λειτουργού.
Η κινδυνολογία και η ψευδολογία είναι προνόμια του ΣΥΡΙΖΑ, όχι δικά μας!», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Λαρισαίος πολιτικός, στη συνέχεια, κάνοντας σφοδρή κριτική απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, επεσήμανε:
«Πήραν επώδυνα και σε πολλές περιπτώσεις, αχρείαστα μέτρα, που χειροτέρεψαν το βιοτικό επίπεδο κάθε ελληνικής οικογένειας, διέλυσαν τη δημόσια διοίκηση και προσπαθούν να εγκαταστήσουν κομματικό κράτος.  
Υπέγραψαν μια ντροπιαστική Συμφωνία, χαρίζοντας στους Σκοπιανούς όνομα, γλώσσα και έθνος, κάνοντας λόγο για “Ελληνομακεδονική κληρονομιά”!
Χωρίς καμία ντροπή, χωρίς συνείδηση για τον κίνδυνο, ξεπούλησαν τα πάντα για την καρέκλα, για να μείνουν στην εξουσία λίγους μήνες ακόμα».
Ο κ. Κέλλας, κλείνοντας την τοποθέτησή του, ανέδειξε τις γραμμές της πολιτικής που θα ακολουθήσει η ΝΔ στον χώρο της Παιδείας ενώ κάλεσε σε πανστρατιά όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας, για μια “συνολική αλλαγή”:
«Μόλις η ΝΔ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας σας, να αναβαθμίσουμε υποδομές, και πάνω απ’ όλα να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη και την αξιοκρατία στη δημόσια εκπαίδευση, αφήνοντας στο παρελθόν τις ατυχείς εμπνεύσεις Μπαλτά, Φίλη, Ζουράρι και Γαβρόγλου!
Γιατί, η Παιδεία δεν είναι μόνο μία εξαιρετικά κρίσιμη δημόσια πολιτική, ούτε αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι καθοριστική για τη νέα γενιά, για τα παιδιά μας, για το μέλλον της Ελλάδας μας!
Το βάρος της ευθύνης αυτού του αγώνα είναι μεγάλο για όλες και όλους και δεν περισσεύει κανείς.
Μόνο όλοι μαζί, ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε την συνολική αλλαγή, που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος».
  

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2019

 

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2019, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2017-2018 -
Κ.Υ.Α. 6000/2/251-ΣΤ/18Η πρωτιά του πρόσφυγα Ζυλιέν στις Πανελλαδικές


O 20χρονος Ζυλιέν «δραπέτευσε» από την Αφρική τον Νοέμβριο του 2011, έμαθε άπταιστα ελληνικά μέσα σε τέσσερα χρόνια και σήμερα είναι πρώτος εισακτέος στο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πειραιά με 18.500 μόρια ....

...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Λογική είναι η εξέγερση ενάντια στη «μοίρα»


Τοιχογραφία σε δημοτικό σχολείο της αυτόνομης εξεγερμένης κοινότητας των Ζαπατίστας στο Μεξικό. Πάνω στο βιβλίο αναγράφεται: «Η αυτόνομη εκπαίδευση δημιουργεί διαφορετικούς κόσμους, όπου ταιριάζουν πολλοί αληθινοί κόσμοι με τις αλήθειες»

Ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες των Πανελληνίων, οι οποίες εν μέρει θα καθορίσουν το επαγγελματικό μέλλον χιλιάδων μαθητών που μαζί με τις οικογένειές τους έχουν περάσει την έρημο της προετοιμασίας και των εξετάσεων.
Φυσικά και για κάθε νέο το επάγγελμα στο οποίο θα καταλήξει είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, όμως πραγματικά είναι κρίμα να εξαντλούνται 16, 17 ή 18 χρόνια μόνο για να διεκδικήσει κάποιος μία (καλή) θέση στην αγορά εργασίας. Το εξεταστικοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης –είναι γνωστό αυτό– προάγει μόνο την ηθική τού «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»....

...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάρια για εκπαιδευτικούς από το eTwinning


Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με

 • το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων
 • το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 • το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • το Εργαστήριο Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, ΕΔΙΒΕΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, ΑΕΤΜΑ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
διοργανώνει τα παρακάτω εξαμηνιαία εξ αποστάσεως e-σεμινάρια:....

....Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Το πάθος για τη μάθηση είναι δυνατότερο απ’ όλα τα κελιά!

 
Πρωί Πέμπτης και στην πύλη των φυλακών Κορυδαλλού επικρατεί χάος. «Προτεινόμενη ώρα εισόδου από την πύλη του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού πριν τις 8.30 π.μ. (λόγω συνωστισμού επισκεπτηρίων φυλακής). Παρακαλούμε για δική σας διευκόλυνση, στον έλεγχο της φυλακής να μην έχετε μαζί σας νερό, καφέ, τρόφιμα, καλώδια (φορτιστές, ακουστικά), κινητό τηλέφωνο. Να έχετε οπωσδήποτε μαζί σας την Αστυνομική σας Ταυτότητα, την οποία θα παραδώσετε στην πύλη και θα πάρετε κάρτα εισόδου που δεν πρέπει να χάσετε», έγραφε η πρόσκληση....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

10th Conference on Informatics in Education - Η Πληροφορική στην εκπαίδευση - Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2-4 Νοεμβρίου 2018


10th Conference on Informatics in Education 
Η Πληροφορική στην εκπαίδευση
10th CIE2018 ( http:\\di.ionio.gr\cie )

Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2-4 Νοεμβρίου 2018
            
    Το συνέδριο εστιάζεται:
Α) Στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση 
αλλά και στις:
Β) ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Γ) Καινοτόμες πρακτικές, με Πληροφορική-Προγραμματισμό
Δ) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως και STEM, Physical Computing/Ρομποτική κ.ά. με Πληροφορική-Προγραμματισμό
                Καλύπτει:
τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης – Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.
                Προσκαλεί:
τους Πληροφορικούς, αλλά και όλες τις ειδικότητες στους παραπάνω άξονες
                Τα άρθρα, δημοσιεύονται:
α) Στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN
β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on line ανεύρεση - διάδοση
γ) Σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (δυνατότητα) European Journal of Engineering Research and Science (EJERS) με I.F.
 
Κατάθεση άρθρων (Περίληψη ή πλήρες) (Λεπτομέρειες)

 

Ένα από τα επτά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, που κερδίζουν….ένα λαστιχοπροαύλιο είναι το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Λαμίας


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΙΣΕ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) 

Με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α΄ 102)  θεσμοθετήθηκε η τριετής φοίτηση στα Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ). Με   απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη,  η οποία έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ανά τάξη. Η ισχύς αυτής της Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Α΄ και Β΄ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2019-2020 για την Γ΄ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Διευκρινίζεται ότι η Γ΄ Τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2018-2019 ενώ η Δ΄Τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.  
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., όπως διαμορφώνεται με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, παρατίθεται στους Πίνακες που επισυνάπτονται.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣΤου Λάμπρου Σιδερά
Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού
 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του ΥΠΠΕΘ, για πρωτοβάθμια η καταβολή δεδουλευμένων μηνός Ιουνίου 2018 θα γίνει από 05-07-2018 έως 06-07-2018 και η Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας από 17-07-2018 έως 18-07-2018 . 
Για Δευτεροβάθμια οι ημερομηνίες θα είναι: 13/07/2018 έως 16/07/2018 και 23/07/2018 έως 24/07/2018, αντίστοιχα.

Ευχαριστούμε την Καλλιόπη Γιαννακού για την ενημέρωση.
Σχετικά με την εργασιακή απασχόληση των εκπαιδευτικών στην περίοδο της θερινής άδειας


Παρατείνεται η θητεία των Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης


Έχουν δρομολογηθεί τα εντάλματα πληρωμής σχολικών καθαριστριών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Πληρώνονται άμεσα οι σχολικές καθαρίστριες

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχουν δρομολογηθεί τα εντάλματα πληρωμής σχολικών καθαριστριών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2018 και ήδη βρίσκονται στην τράπεζα. Οι εξοφλήσεις μάλιστα έχουν ξεκινήσει από τις 28-6-18.  
Υπενθυμίζεται στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών να ελέγχουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου        σύντομα να προχωρήσουν στην είσπραξη των ποσών. 

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΙΣ Π.Δ.Ε. ΟΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, τις οποίες και κοινοποιώ πάραυτα μιας και οι συνάδελφοι υποψήφιοι Αναπληρωτές Ε.Ε.Π. αναμένουν με αγωνία για μια ακόμη χρονιά Προσωρινούς Πίνακες, οι Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, που ασχολείται με τις συνάφειες των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων και εδρεύει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.), από Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 θ αρχίσουν να αποστέλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.), πιθανά σε 2 γκρούπ, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων.


Σε κάποιες Π.Δ.Ε. το πρώτο γκρούπ από Δευτέρα και στις υπόλοιπες το δεύτερο, λίγο αργότερα.


Τέλος αναμένουμε και την διεκπεραίωση των ενστάσεων επί των Προσωρινών Πινάκων των υποψηφίων Αναπληρωτών Ε.Β.Π. από το Α.Σ.Ε.Π. ευελπιστώντας πως από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά και σε αυτό το ζήτημα.


Βασίλης Βούγιας