Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Συναντήσεις με Κινέζους εκπαιδευτικούς για την Ειδική Εκπαίδευση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συναντήσεις  με Κινέζους εκπαιδευτικούς για την Ειδική Εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης με Υπουργεία και φορείς άλλων κρατών σε ζητήματα σχετικά με την ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση, διενεργήθηκαν το διήμερο Πέμπτη 29/06/2017- Παρασκευή 30/06/2017, συναντήσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου, διευθυντών και εκπαιδευτικών σχολείων και εκπροσώπων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Σαγκάη. Οι συναντήσεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών, στο ΕΕΕΕΕΚ Ελευσίνας και στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ελευσίνας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι εκπρόσωποι της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Σαγκάη ενημερώθηκαν για το σύστημα ειδικής αγωγής της Ελλάδα καθώς και για ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης και αντάλλαξαν απόψεις επί σχετικών θεμάτων με τους Έλληνες εκπροσώπους και επισκέφτηκαν τις ανωτέρω δομές και ενημερώθηκαν για τις σχετικές δράσεις σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συναντήσεις αυτές έθεσαν τις βάσεις για μία στενότερη συνεργασία με τον εν λόγω φορέα και κατ’ επέκταση με τους φορείς εκπαίδευσης της Κίνας επί ζητημάτων ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης.


Η νέα προθεσμία για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις προτίμησης για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ.


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η νέα προθεσμία για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις προτίμησης για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. 

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων προτίμησης e-Epal συνεχίζει να δέχεται δηλώσεις μαθητών/-τριών από την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 έως και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017. 'Οσοι/ες μαθητές/-τριες υποβάλουν δήλωση στις ημερομηνίες αυτές, αφού ενημερωθούν  μέσω της εφαρμογής  e-epal, μπορούν να πραγματοποιήσουν  την εγγραφή τους στα ΕΠΑ.Λ. την ημέρα  λειτουργίας  τους από τη 10η έως τη 17η Ιουλίου 2017.
Υπενθυμίζουμε ότι:
Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν  σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2017-2018, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της εφαρμογής  e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών  την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.
Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/-τριας  ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η οποίος/α δε διαθέτει κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής κατά τη διαδικασία της εγγραφής στο σχολείο.
Επίσης, στην περίπτωση  κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες  δε διαθέτουν κωδικούς taxis, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.
Για όσους/όσες  επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη  ΕΠΑ.Λ. και  αδυνατούν να αποκτήσουν κωδικούς taxis, μπορούν να απευθύνονται στους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, μέσω των προσωπικών τους κωδικών taxis, την προτίμηση που τους υποβάλλουν εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση, οι κηδεμόνες των ανήλικων ή οι ενήλικες μαθητές/τριες. Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω  υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται: «Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …… εξουσιοδοτώ τον διευθυντή του …….ΕΠΑ.Λ. να υποβάλλει την  ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης του/της μαθητή/τριας……………για την Α΄τάξη ΕΠΑ.Λ. λόγω αδυναμίας απόκτησης κωδικών taxis». 
Οι αιτούντες/αιτούσες  κατά την είσοδο  τους στην εφαρμογή e-epal θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ στις οποίες δικαιούνται να εγγραφούν.
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται στοιχεία όπως:
1.  Το  e-mail του  κηδεμόνα ή του/της  ενήλικου/ης  μαθητή/τριας
2.  Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα
3.  Η  τάξη την οποία ολοκλήρωσαν και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης
4.  Η επιλογή για εγγραφή στην Α΄ Τάξη ή  στον Τομέα της Β΄ Τάξης ή στην Ειδικότητα της Γ΄ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή  της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
5.  Η επιλογή έως  τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
6.  Τα ατομικά στοιχεία του/της  μαθητή/τριας
Σημειώνεται ότι:
·         Όσοι/όσες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πρώτη τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και στην οποία έχουν προτεραιότητα εγγραφής.
·         Οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών  και οι ενήλικοι/ες  μαθητές/τριες  πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατάταξη τους σε ΕΠΑ.Λ προτίμησής τους θα γίνει με βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
·          Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-epal) μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk της εφαρμογής ή στο πλησιέστερο ΕΠΑ.Λ. της κατοικίας τους κατά τις ώρες λειτουργίας του.
·         Οι αιτούντες/αιτούσες έχουν τη δυνατότητα διαγραφής της ηλεκτρονικής δήλωσης και υποβολής νέας κατά τις ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης.
·         Οι μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας ( π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.α.) δύνανται να εγγραφούν από την 1η  έως την 11η  Σεπτεμβρίου  2017 στα υπάρχοντα τμήματα.
·         Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες  στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δύνανται να εγγραφούν από την 1η  έως την 11η  Σεπτεμβρίου  2017.
·      Κατ’  εξαίρεση, οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. του τρέχοντος σχολικού έτους, δύνανται να εγγραφούν στα ΕΠΑ.Λ. από την 1η έως την 11η  Σεπτεμβρίου 2017, λόγω επιμήκυνσης του σχολικού έτους.
·      Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, δύνανται να εγγραφούν και από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017


Ανάρτηση βαθμολογιών και υπολογισμός μορίων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017
Αναρτήθηκαν στις 11:00 στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην διεύθυνση http://results.it.minedu.gov.gr, οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017. Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τη βαθμολογία τους πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίζουν τα μόρια που προκύπτουν από τη βαθμολογία τους στην διεύθυνση https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.
Από την Πέμπτη 6-7-2017 ως και την Παρασκευή 14-7-2017 όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr  (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας για υποψηφίους Δ/ντες-ντριες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη διετία 2017-19

Ο Τελικός Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας των κριτηρίων των κατηγοριών α΄ και β΄ για τους ανά Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης υποψηφίους για την επιλογή διευθυντών/ντριών αυτών για τη διετία 2017-2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΩΝΑ


Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά & Απάντηση του Υπουργείου στα δημοσιεύματα

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Προέδρου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Δημήτρη Παπαευθυμίου


Αγαπητοί Συνάδελφοι του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους μαζί και στον καθένα ξεχωριστά για τις θερμές και αγωνιστικές ευχές, για συνέχιση και ενδυνάμωση των διεκδικητικών μας αγώνων.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αντιπροσώπους της ΠΟΣΕΕΠΕΑ που με εμπιστεύτηκαν και με τίμησαν με την ψήφο τους, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό μου την ανιδιοτελή προσφορά τόσων χρόνων, αλλά και τη διάθεσή μου για μια δυναμική προώθηση των δίκαιων και διαχρονικών μας αιτημάτων.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα εκλεγμένα μέλη του νέου Δ.Σ. τα οποία σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση για την συγκρότηση σε σώμα, έδειξαν τη μεγάλη διάθεσή τους να είναι μπροστάρηδες στους αγώνες που έρχονται και έθεσαν τον εαυτό τους , την σκέψη και τις ιδέες τους στην διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού διεκδικητικού πλαισίου δράσεων.
Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στα εκλεγμένα μέλη του συνδυασμού Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ, ΕΒΠ που συνέβαλε ουσιαστικά στην συγκρότηση του νέου Δ.Σ, δηλώνοντας την αμέριστη συμμετοχή τους σε όλους τους κοινούς μας αγώνες.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη και τα Δ.Σ των Περιφερειακών Συλλόγων για την συνεργασία, την υποστήριξη και την επιθυμία τους για ουσιαστική συνεργασία με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους αιρετούς των ΠΥΣΕΕΠ για την καλή μας συνεργασία και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συνάδελφο, συνεργάτη στο ΚΥΣΕΕΠ και φίλο Βασίλη Βούγια , για την άψογη και ιδιαίτερα αποτελεσματική συνεργασία μας, η οποία χωρίς σκοπιμότητες και με κύριο γνώμονα την υπεράσπιση των θεμάτων των συναδέλφων μας ενώνει σε μια γροθιά.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους πρώην μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΠΕΑ, που μέσα από τις ευχές για επιτυχία του νέου Δ.Σ, δείχνουν συναδελφικότητα και πολιτισμό.
Συνάδελφοι εσείς πρώτοι γνωρίζετε τις δυσκολίες που έχει ο δρόμος που αποφασίσαμε τα μέλη του Δ.Σ να ακολουθήσουμε, τις διαμορφωμένες συνθήκες και τις αντιλήψεις που επικρατούν στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης , αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα, για την διαχρονική ομηρία των αναπληρωτών συναδέλφων , για την αβεβαιότητα όλων για το αύριο, για την απαγόρευση στο όνειρο.
Εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω και όλα τα μέλη του Δ.Σ. δεν θα παραιτηθούμε ποτέ από την διεκδίκηση ενός καλύτερου αύριο για μας, τους μαθητές που υπηρετούμε , τις οικογένειές τους και το σύνολο της κοινωνίας.
Θα είμαστε μπροστάρηδες με όλους εσάς μαζί μας.
Χαμένος αγώνας είναι μόνο ο αγώνας που δεν δόθηκε ποτέ.
Καλή δύναμη σε όλους
 

Δημήτρης Παπευθυμίου
Πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής)

Αισθητές μειώσεις στα καθαρά στους «παλαιούς» ασφαλισμένους και «άνθρακας ο θησαυρός» για τους «νέους» μάχιμους εκπαιδευτικούς από 1 Ιούνη 2016…Του Π. Μπούρδαλα μέλους του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ

 
Όπως θα δείξουμε σ’ αυτή την μελέτη, οι επιδράσεις του ασφαλιστικού νόμου «Γ. Κατρούγκαλου» στα «καθαρά» του μισθού για τους μάχιμους εκπαιδευτικούς είναι αισθητά αρνητικοί, πλην ελάχιστων ειδικών περιπτώσεων κάποιων «νέων» ασφαλισμένων που είναι «μία η άλλη».  Όπως έχουμε γράψει ήδη με άλλη ευκαιρία, δεν «την ακούν» τα μεγαλοστελέχη και οι έχοντες διδακτορικά, που έχουν ήδη ευνοηθεί στα ακαθάριστα με 12 πλασματικά χρόνια για ευνόητους λόγους....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ' τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/16 (Α 83)


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13), Οικονομολόγων (ΠΕ09), Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι.-ΚΑΤΕΕ (ΠΕ17.07), Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2017-2018»


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Την Παρασκευή 30-6-2017, περί τις 11:00 π.μ. σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ανακοίνωση βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προγραμματίζεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή 30-6-2017, περί τις 11:00 π.μ. σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας.
Ταυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα  http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
Από την Πέμπτη 6-7-2017 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 14-7-2017. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.
Επισημαίνεται ότι για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Διευθύνσεων Λέσβου και Χίου που συμμετέχουν στις υπολειπόμενες εξετάσεις, δεν θα ανακοινωθούν οι βαθμοί την Παρασκευή, αλλά το συντομότερο δυνατόν.
Τέλος, τη Δευτέρα 3-7-2017 προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα Πέμπτη 29/6/2017,  μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος  Δημήτρη Παπαευθυμίου,   συγκεντρώθηκαν τα εκλεγμένα  από  την Γενική εκλογική Συνέλευση  μέλη για  το   Δ.Σ της Ομοσπονδίας, στο χώρο του ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων, με βασικό θέμα την συγκρότηση του Δ. Σ σε σώμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και την παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων  της  κάθε θέσης που ορίζει το καταστατικό,  ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία  με βάση την απόλυτη πλειοψηφία.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, το Δ.Σ. που προέκυψε έχει την εξής σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                            ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:                                             ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση των άμεσων προβλημάτων και θεμάτων που πρέπει να απασχολήσουν  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  και συγκεκριμένα  αποφασίστηκε:

·         Η  άμεση διαμόρφωση ατζέντας θεμάτων , η επεξεργασία   επ΄ αυτών καθαρών θέσεων και προτάσεων.

·         Η άμεση κατάθεση αιτήματος συνάντησης του  νέου Δ.Σ με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ.

·         Η συνέχιση  και ενδυνάμωση της  συνεργασίας του Δ.Σ. με τους φορείς της Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης, του Αναπηρικού Κινήματος και άλλων φορέων υποστήριξης  και ο σχεδιασμός κοινών δράσεων.

·         Η προώθηση των αιτημάτων της Ομοσπονδίας στο ΥΠΠΕΘ και σε όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου για θέματα  όπως: 

      α. Η πίεση με κάθε μέσο για άμεσους  και μαζικούς διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση,
β.  Ο επαναπροσδιορισμός της  έννοιας  της Ειδικής Εκπαίδευσης,
γ. Η πρόταση για τη δημιουργία νέων ή  η επαναξιολόγηση των ήδη λειτουργούντων  εκπαιδευτικών πλαισίων Ειδικής Εκπαίδευσης,
ε. Η αναμόρφωση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ και του καθηκοντολογίου του ΕΕΠ και του ΕΒΠ που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, Παράλληλη στήριξη,
στ. Η υπηρεσιακή αναβάθμιση του ΕΒΠ και η  αποσαφήνιση του ρόλου του στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
η. Ο σαφής προσδιορισμός της  συμμετοχή του ΕΕΠ και ΕΒΠ στα Ολοήμερα Ειδικά  σχολεία ,
θ. Η ακύρωση του οργανογράμματος του ΥΠΠΕΘ και  η παραμονή του ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής.
ι. Ο προσδιορισμός των σχέσεων και της καλής  συνεργασίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με τους Περιφερειακούς Συλλόγους.
ια. Η αναγνώριση, η συνεργασία  και στήριξη όλων των θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούν το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.
ιβ. Επεξεργασία προτάσεων για τη δημιουργία ή όχι Ενιαίου πίνακα
ιγ. Επανεξέταση της διαδικασίας για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το ΙΕΠ
ιδ. Επανεξέταση της αναγνώρισης της ιδιωτικής προϋπηρεσίας και μελέτη για τροποποίηση μέσω νομοθετικής ρύθμισης της προϋπηρεσίας  (νόμος 4354/2015 άρθρο 7)..
ιε. Νομικό πλαίσιο διορισμών
                          

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Παπαευθυμίου                                                   Ιωάννης Κυργιόπουλος

Μαθητική Διαρροή: Έρευνα 2013 - 2016 από το Παρατηρητήριο Μαθητικής Διαρροής


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη σε ερωτήσεις Βουλευτών της αντιπολίτευσης για θέματα των Επαγγελματικών Λυκείων


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΛΗ (ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΑ)


Άμεση παρέμβαση για την επίσπευση της επίδοσης των εγγράφων “αυτοδίκαιης απόλυσης” στους αναπληρωτές


"Να δοθεί η δυνατότητα εγγραφής σε όλους τους απόφοιτους Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. στις νέες ειδικότητες του σημερινού ΕΠΑΛ"


Η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΚΑΙ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018


Πρόσκληση για Φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγγραμα Παδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2017-2018

Πρόσκληση για Φοίτηση στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης Στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2017-2018

Οδηγίες προς τους υποψήφιους 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΑΠΟ ΕΔΩ: http://aspete.eap.gr/


Αλλαγή ώρας εξέτασης για τις υπολειπόμενες πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ Λέσβου και Χίου


 
Αλλαγή ώρας εξέτασης για τις υπολειπόμενες πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ Λέσβου και Χίου. 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για τις υπολειπόμενες πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και Χίου άλλαξε η ώρα εξέτασης λόγω του επερχόμενου καύσωνα.
Πιο συγκεκριμένα η ώρα εξέτασης είναι πλέον στις 10:00 πμ. και οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 09:30 πμ.. Σημειώνεται ότι η νέα ώρα εξέτασης ισχύει και τις δύο μέρες εξέτασης των ΓΕΛ, δηλαδή το Σάββατο 1-7-2017 και τη Δευτέρα 3-7-2017. 

Διαβίβαση Πινάκων Υποψηφίων Διευθυντών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη διετία 2017-2019Διαβίβαση Πινάκων Υποψηφίων Διευθυντών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για τη διετία 2017-2019. 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθ. 103027/Θ2/19-6-2017 (Φ.Ε.Κ. 2144 Β’) Υ.Α. «Προσαρμογή των διατάξεων …. στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των διευθυντών/ντριών και υποδιευθυντών/ντριών αυτών», σας διαβιβάζουμε, συνημμένα: 

Ανακοίνωση Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille στις 3 Ιουλίου 2017


Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, αρχίζει νέο κύκλο μαθημάτων διάρκειας 52 διδακτικών ωρών (συν 8 ώρες για τους φιλολόγους της αρχαίας ελληνικής και των ξένων γλωσσών) στις 3 Ιουλίου 2017. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα γραφεία μας, Βερανζέρου 31 - Ομόνοια, 4ος όροφος, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, τις κάτωθι ημέρες και ώρες:
1) Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 09:00-12:00
2) Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 12:00-15:00
3) Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη 16:00-19:00
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 52 45 001 (εσωτερικά 133 και 151) και στο 210 52 29 968 καθημερινά 09:30-16:30 ή στα κινητά 69 72 83 82 86 (Βιβή Τσαβαλιά) και 69 32 97 29 29 (Θεοδώρα Φαρδέλα).
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30 – 16.30 στα γραφεία μας Βερανζέρου 31 (4ος όροφος) και οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίζουν:
α) Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
β) Απλή φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή αν δεν υπάρχει, απλή φωτοτυπία βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ
γ) Τα δίδακτρα ύψους διακοσίων ευρώ (200€), που αφορούν το σύνολο του προγράμματος.
δ) Συμπληρωμένη την αίτηση που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.eoty.gr.
Στο τέλος του κύκλου η Ομοσπονδία χορηγεί βεβαίωση εκμάθησης με την οποία οι εκπαιδευθέντες δίνουν εξετάσεις στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) στην Καλλιθέα, προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστοποίηση για την καλή γνώση της γραφής Braille.
Για να κατεβάσετε την αίτηση στον υπολογιστή σας και να την εκτυπώσετε, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.eoty.gr/downloads/44/aitisi.mathimata.braille.doc

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Τροποποίηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2016-2017


Τροποποίηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες και ΚΕΔΔΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2016-2017
ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στη Σχολή Πυροσβεστών & Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-17

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αττικής


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Η επισκόπηση του τύπου της Τετάρτης 28 Ιουνίου 2017ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ανακοίνωση του ΙΕΠ για την απόφαση της Ιεραρχίας

 
 Αθήνα, 27 Ιουνίου  2017                                   
       
   ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ανακοίνωση του ΙΕΠ για την απόφαση της Ιεραρχίας
Το ΙΕΠ εκφράζει την  ικανοποίησή του για τη σημερινή απόφαση της Ιεραρχίας που αψήφησε τις ακραίες φωνές ορισμένων κληρικών και λαϊκών και αποδέχθηκε ομόφωνα τα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Τα νέα προγράμματα σχεδιάστηκαν από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ και, σύμφωνα με την εντολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, συζητήθηκαν εκτενώς με την τριμελή επιτροπή της Ιεραρχίας.
Το προϊόν αυτού του διαλόγου, που αποτυπώθηκε σε συγκεκριμένες βελτιώσεις των προγραμμάτων, έγινε αποδεκτό σήμερα από την Ιεραρχία. 

Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Α.Σ.Ε.Π.: ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε., ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2016.


Αθήνα,  27 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας  (51) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.).
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
  Οριστικός Πίνακας Διοριστέων
  Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων
  Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης


Αθήνα,  27 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.)

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2017  (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα εννέα (69) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 28 Ιουνίου 2017 έως και την πάροδο της 7ης Ιουλίου 2017, ημέρας Παρασκευής.
 Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων
 Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων
 Προσωρινός Πίνακας ΚατάταξηςΑθήνα, 26 Ιουνίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2016)
Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2016  (ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.