Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΛΕΣΜΑ31-01-14 Αποσπάσεις και ανακλήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2013- 2014


ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ

Δ.Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Δ.Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Δ.Ε.Α.Υ


Δ.Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΕΔΩ
Δ.Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΔΩ

Κύρωση Τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το 2013-14

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την κύρωση, με την με αρ. πρωτ. 14093/Γ7/31-01-2014 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ9-Μ7Ζ), του τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, στους τομείς Θεάτρου-Κινηματογράφου, Κίνησης – Χορού, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (ανά μάθημα και ανά σχολική μονάδα), στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 1» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

31-01-14 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 2»

 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και 4 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 1», «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) - Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

31-01-14 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και 6 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΔΩ

Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Πρόγραμμα νέων Τεχνολογιών

 
Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού”, των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ

Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ Άρτας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων


ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ

Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014/Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.  

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014 υποψ. εκπ/κών Β/θμιας / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Θύματα ενδοσχολικής βίας το 10% των μαθητών

Ποσοστό 10% του συνόλου των μαθητών γίνονται θύματα επιθετικής παρενόχλησης από συνομηλίκους τους ή παιδιά διαφορετικών ηλικιών, σύμφωνα με έρευνα σε σχολεία της επικράτειας, την οποία επικαλείται ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στις 28 Ιανουαρίου.

 

Το ποσοστό των θυτών ανέρχεται στο 5% του μαθητικού πληθυσμού και η αναλογία των εμπλεκομένων σε περιστατικά βίας, αγοριών-κοριτσιών, είναι 3 προς 1, με τα αγόρια να υπερτερούν σε περιστατικά σωματικής βίας και τα κορίτσια σε περιστατικά λεκτικής.

«Οι σοβαρές επιπτώσεις της ενδοσχολικής βίας στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου» αναφέρει ο κ. Αρβανιτόπουλος στο έγγραφο που αποτελεί απάντηση σε ερώτηση της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τσαμπίκας Ιατρίδη, με θέμα «Σχολική βία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται ο υπουργός Παιδείας σε άλλο έγγραφό του, αυτή τη φορά ως απάντηση σε ερώτηση βουλευτών της ΔΗΜΑΡ, Μαρίας Ρεπούση, Γιώργου Κυρίτση, Γρηγόρη Ψαριανού και Βασίλη Οικονόμου, για τον εθισμό των εφήβων στο Διαδίκτυο και το φαινόμενο της διαδικτυακής αποπλάνησης.
Ο κ. Αρβανιτόπουλος παραθέτει στοιχεία έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων «Π.& Α. Κυριακού».
Σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων 15-16 ετών από επτά ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώθηκε ότι 12,7% εμφανίζουν «οριακή διαδικτυακή συμπεριφορά», ενώ 1,2% εμφανίστηκαν να παρουσιάζουν «συμπεριφορές εξάρτησης».
Σε σχέση με το ζήτημα της διαδικτυακής αποπλάνησης, αν και η Ελλάδα εμφανίστηκε να παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό κινδύνου, 5,4% του συνόλου του δείγματος ανέφεραν ότι η επικοινωνία με αγνώστους on-line τους έβλαψε με κάποιον τρόπο.
Για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία και του διαδικτυακού εκφοβισμού, το υπουργείο Παιδείας υλοποιεί δράσεις μέσω των υπηρεσιών επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, με τη συνεργασία των σχολικών συμβούλων και ειδικών επιστημόνων. Υλοποιεί επίσης προγράμματα αγωγής βίας σε συνεργασία με ειδικούς επιστημονικούς φορείς που προσεγγίζουν θέματα όπως η πρόληψη της βίας, η διαχείριση συγκρούσεων, ρατσισμού, διαπροσωπικών σχέσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης, η βία στο Διαδίκτυο, η παιδική εκμετάλλευση και η ενδοοικογενειακή βία.
Ο υπουργός Παιδείας ενημερώνει ότι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ενημερωτικός κόμβος για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο) περιέχει άρθρα και οδηγίες προς τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και ειδική ενότητα για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει ασφαλή πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό, προστατεύοντας τους μαθητές από παράνομο και ακατάλληλο περιεχόμενο με τη χρήση αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Επίσης, αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το νέο σχολείο και το μάθημα Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας σε Δημοτικό και Γυμνάσιο για τη διαμόρφωση σύγχρονης ψηφιακής κουλτούρας.
 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,  
e-go.gr

"Σχετικά με την ανάγκη επαναποθέτησης όσων εκπαιδευτικών παραμένουν σε διαθεσιμότητα"...ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή από τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσο ΚουράκηΟ.Λ.Μ.Ε: Όλοι στο συλλαλητήριο στις 31 Γενάρη στη 1μ.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος


Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα: ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.1.2014 στη 1 μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


 ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα καλεί όλους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα να πάρουν μέρος αγωνιστικά στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31.1.2014 στη 1 μ.μ. στην πλατεία Κλαθμώνος, καθώς και στα κατά τόπους συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
 
(Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των όλων των εκπαιδευτικών, η ΟΛΜΕ έχει κυρήξει δίωρη στάση εργασίας 12 – 2 μ.μ / 2 – 4 μ.μ.)

Σ.Ε.Π.Ε Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΝΕΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΝΕΑ  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
   
 Σήμερα  Τετάρτη  29.1.2014  η  καθολική  συμμετοχή  στην  3ωρη  στάση εργασίας  που  εξαγγείλαμε  των  Διευθυντών ,  των  προϊσταμένων και  των  συναδέλφων  των  σχολικών  μονάδων  της  Α΄ Περιφέρειας  Π.Ε. Φθιώτιδας   του  Συλλόγου  μας  αλλά  και  του ΣΥ.Κ.Π.Ε.   ακύρωσε  ένα  ακόμη  Σεμινάριο επιμόρφωσης  διευθυντών για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων.
    Χαιρετίζουμε  όλους  τους  συναδέλφους  που  μέρες  τώρα  με  την  αποφασιστική  και  καθολική  συμμετοχή  στις  στάσεις  εργασίας  που  εξαγγείλαμε , στήριξαν  την  θέση  για  κατάργηση  του  νόμου  της  δήθεν  αξιολόγησης.
    Στείλαμε  μήνυμα  ότι  δεν  θα  επιτρέψουμε  την  διάλυση  του  δημόσιου  σχολείου, την  κατηγοριοποίηση  των  εκπαιδευτικών, την  χειραγώγηση-ομηρία  και  την  επαγγελματική  μας  εξόντωση. Συνεχίζουμε  σε  δύσκολες  συνθήκες  και  με  το  έργο  μας  στηρίζουμε  τη  λειτουργία  του  δημόσιου  σχολείου. Ξέρουμε  ότι  η  ενότητα  μας  στην  πράξη  θορύβησε  πολλούς. Κερδίσαμε  μια  μάχη, ο  πόλεμος  συνεχίζεται.
Η  ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ  ΚΑΙ  ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΟΥ  ΔΙΑΛΥΕΙ  ΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ.

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ. Σ.
                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


         ΤΣΑΠΑΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         ΚΑΙΛΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αθήνα 29-1-2014
            Το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΠΟΣΕΕΠΕΑ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε, με πλήρη ομοφωνία, η  διαδικασία λήψης αποφάσεων συγκατάθεσης των περιφερειακών συλλόγων  για το θέμα της προσφυγής στο ΣτΕ για την ακύρωση του προγράμματος προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ( Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό σε ΣΜΕΑΕ), μέσω  του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στον ΟΑΕΔ.
            Κατόπιν αυτού πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες η σχετική προσφυγή με την οποία στοχεύουμε να καταδείξουμε την  παράνομη χρήση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Σκοπός είναι η αποτροπή της συνέχισης και γενίκευσης της χρήσης τέτοιων προγραμμάτων στην εκπαίδευση  και την επόμενη σχολική χρονιά.
            Προκειμένου να ενδυναμωθεί η διεκδικητική και νομική θέση της Ομοσπονδίας μας καλούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς σε οποιοδήποτε τομέα της εκπαίδευσης και αν εργάζονται αλλά και τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις να δείξουν με οποιοδήποτε τρόπο δημόσια την συναίνεση και συμπαράσταση τους σε αυτή την προσπάθεια μας.
            Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια μας δεν αφορά πλέον στενά ορισμένες ειδικότητες της ειδικής αγωγής αλλά είναι κρίσιμη η έκβαση της για την επιχειρούμενη χρήση των προγραμμάτων αυτών σε όλη την εκπαίδευση.
            Είναι ανάγκη να αποτρέψουμε την επιχειρούμενη απαξίωση του δημόσιου σχολείου και του έργου των εκπαιδευτικών με την εγκαθίδρυση νέων εργασιακών σχέσεων τύπου «φασόν» για τους αναπληρωτές, με πεντάμηνη διάρκεια και αμοιβές επιπέδου επιδόματος ανεργίας.

Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                                     Ο Γ. Γραμματέας


Στ. Καρπενησιώτης                                      Δ. Αρβανίτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193/17-09-2013) , την Απόφαση 15037/15-01-2014 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1646/78/23-01-2014 απόφαση Δ.Σ.(ΑΔΑ: ΒΙΨΗ46ΨΖΣΠ-96Ο), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
 
Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων :30/01/2014 – 13/02/2014 (ώρα 15:00)
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: http://sde.ideke.edu.gr
 
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20140130-prokirixi-oromisthiwn-sde-13-15.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ262 Kb

Παράταση χορηγήσεως σύνταξης σε όσους εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ


Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.  4224/13 περί παράτασης χορήγησης ποσού σύνταξης σε συνταξιούχους των οποίων το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας έληξε και εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Εγκριση του Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων για τις θέσεις των αναπληρωτών προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ηπείρου


ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ

Δ.Π.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/Δ.Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Δ.Ε.Α.Υ

 
Δ.Π.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΔΩ
Δ.Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΔΩ

Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα

 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ 
ΦΕΚ A 19 - 28.01.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.01.2014 Σελίδες 20 (339 - 358)

Ποιοι τίτλοι παρέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια για πρόσληψη ή διορισμό στη Β/θμια Εκπαίδευση

 Δείτε πιο κάτω το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  προς το Υπουργείο Δ.Μ & Η.Δ και τον ΑΣΕΠ, το οποίο κοινοποίησε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και το οποίο παρέχει διευκρινήσεις περί των ισοδυνάμων τίτλων, που παρέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους κατόχους τους για διορισμό ή πρόσληψη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με τον καθορισμό πρόσθετων κριτηρίων επιλογής και κατάταξης προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Βασ.Βούγιας
30/1/2014


Όσον αφορά στην πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και των διδακτορικών διπλωμάτων, που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτά γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής (παρ. 4, άρθρο 2 του ν.3848/2010)
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΕΔΩ