Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

«Η Ειδική Αγωγή στο Νησί μας»...ΗΜΕΡΙΔΑ...Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016...ΣΥΡΟΣΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ


Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 346 ΠΙΣΤΩΣΕΣΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


Πιστώσεις για 346 προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στη διάθεση πιστώσεων για 346 θέσεις  αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), καθώς και των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Η κατανομή έγινε για να καλυφθούν οι ακόλουθες  θέσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης :

 Π.Δ.Ε. ΚΕΔΔΥ ΕΔΕΑΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 5 12
ΑΤΤΙΚΗ 32 14
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8 7
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8 15
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8 4
ΗΠΕΙΡΟΣ 6 6
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 11 14
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 9 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 18 46
ΚΡΗΤΗ 12 24
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13 13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8 14
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 20 17
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 158 188

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: α) Πληροφορικής και β) Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29)


Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών σε ΣΜΕΑΕ.
Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα (39632 ΩΩ184653ΠΣ-696 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ29.pdf) καλούνται να προσέλθουν την Πέμπτη 01-12-2016:
 1. Στα γραφεία των αντίστοιχων αρμόδιων Δ/νσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ και στην συνέχεια ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ
 2. Στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,  από ώρα 08:30 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.
  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:
   1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
   2. Απόδειξη της ελληνομάθειας
   3. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
   4. Ταυτότητα
   5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
   6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
   7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

39632 ΩΩ184653ΠΣ-696 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ29

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30), ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ21/26)Πρόσληψη προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων για το διδακτικό έτος 2016-2017

  Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ21/26-Λογοθεραπευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Νέο έγγραφο για τη Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Λειτουργικά Κενά - Δήλωση Προτίμησης ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 ΨυχολόγωνΛειτουργικά Κενά - Δήλωση Προτίμησης ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 Ψυχολόγων
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων σε ΚΕΔΔΥ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΕΔΕΑΥ αρμοδιότητάς μας.
Καλούνται:
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι του ΚΥΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ καθώς και οι υποψήφιοι με σειρά κατάταξης από 1 έως 20 του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων να συμπληρώσουν (συνημμένο αρχείο «2016-11-30_ΠΕ23_ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.pdf») τη σειρά προτίμησής τους (διαφορετική αρίθμηση για κάθε Δ/νση), να υπογράψουν τη δήλωση προτίμησης και να την καταθέσουν από σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 30-11-2016 έως αύριο ΠΕΜΠΤΗ 01-12-2016 με έναν και μόνο από τους παρακάτω τρόπους:

α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 από 08.00 έως 15.00
ή εναλλακτικά
β) με fax στον αριθμό 2310474328
ή εναλλακτικά
γ) με email στο kmakedpde@sch.gr αφού «σκανάρουν» την δήλωσή τους ώστε να φαίνεται η υπογραφή τους,
Η περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων για την διαδικασία της πρόσληψης (δηλαδή την αναγγελία πρόσληψης στις αρμόδιες Δ/νσεις Εκπ/σης ή στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και την υπογραφή σύμβασης στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας) θα γίνει μόνο μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα ιστοσελίδα.
Β) ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ή ΕΔΕΑΥ ή ΚΕΔΔΥ αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας παρακαλείται  να συμπληρώσει και να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση άρνησης πρόσληψης (συνημμένο αρχείο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης πρόσληψης.doc») από σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 30-11-2016 έως αύριο ΠΕΜΠΤΗ 01-12-2016  και ώρα 12:00:
α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
ή εναλλακτικά

β) με fax στον αριθμό 2310474328
2016-11-30_ΠΕ23_ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης πρόσληψης.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης πρόσληψης

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


«Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων σχολικού έτους 2016-2017 για τις δομές Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 («Κύριος» και «Επικουρικός») καθώς και πίνακας «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους κλάδου ΠΕ23 που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 118640/Δ3/19-7-2016 (ΦΕΚ 2272/τ.Β΄/21-7-2016) Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ. Οι ανωτέρω πίνακες καθώς και η απόφαση Κύρωσης των οριστικών πινάκων ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων αναπληρωτών για την διαδικασία της πρόσληψής τους θα γίνει ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ τις προσεχείς ημέρες.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ_69ΔΕ4653ΠΣ-Β9Α

" Η Αξία της Διάγνωσης και της Παρέμβασης στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ "...ΗΜΕΡΙΔΑ...Σάββατο 3/12/2016...ΜΥΤΙΛΗΝΗ


Άρθρο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παναγιώτη Κασσιανού στην εφημερίδα "Καθημερινή"
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Η ​​σύντομη ιστορία εξέλιξης της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας έχει χαρακτηριστικά της ανάπτυξης ενός υποσυστήματος στο περιθώριο της εκπαίδευσης. Το υπουργείο Παιδείας τον τελευταίο χρόνο έθεσε τέλος σε αυτή τη λογική και καθόρισε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της Ειδικής Εκπαίδευσης, προχώρησε σε μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις με σαφή ενταξιακή προοπτική και ίδρυσε νέες δομές ειδικής αγωγής, μετά οκτώ ολόκληρα χρόνια μνημονιακής στασιμότητας.

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση λειτουργεί με ένα σημαντικά μεγαλύτερο δίκτυο δομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ιδρύθηκαν 538 νέα Τμήματα Ενταξης, τρία Ειδικά Νηπιαγωγεία, εννιά Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, πέντε ΕΕΕΕΚ., εννιά Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και δώδεκα Λυκειακές Τάξεις. Η αύξηση των προσλήψεων προσωπικού στην Ειδική Αγωγή αποτελεί ένα ακόμα αντικειμενικό στοιχείο που επιβεβαιώνει τον προγραμματικό λόγο του υπουργείου Παιδείας. Ο αριθμός των 8.600 αναπληρωτών που προσελήφθησαν κατά το σχολικό έτος 2015-16 είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του σχολικού έτους 2014-15. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο υπερδιπλασιασμός των προσλήψεων στις ειδικότητες ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, βοηθητικού προσωπικού και άλλων ειδικοτήτων, όπου για τα αντίστοιχα σχολικά έτη προσελήφθησαν 2.650 αντί 1.240. Για το σχολικό έτος 2016-17 έχει προγραμματιστεί η πρόσληψη 9.100 αναπληρωτών, ο αριθμός των οποίων τείνει να καλυφθεί και αναμένεται να ξεπεραστεί. Πρώτη φορά οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών για την Ειδική Αγωγή προηγήθηκαν των αντίστοιχων στη γενική εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί ήταν στα σχολεία από την έναρξη του σχολικού έτους. Δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο για όλες τις ειδικότητες των αναπληρωτών λόγω της καθυστέρησης επικύρωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ, κάτι το οποίο επίσης πρώτη φορά υλοποιήθηκε και εγκαινίασε μια νέα περίοδο διαφάνειας.
Δεν δικαιούται η Πολιτεία να επαίρεται για τα αυτονόητα αλλά οφείλει να κάνει διακριτή την επίτευξη του στόχου, ο οποίος άλλωστε σπανίως είχε επιτευχθεί στο παρελθόν, ώστε να θεωρείται ως δεδομένη η υποχρέωση ανάλογης συνέχειας στο μέλλον.
Δημοσιεύματα προβάλλουν την ύπαρξη κενών σε μια συγκεκριμένη μορφή εκπαιδευτικής υποστήριξης, την Παράλληλη Στήριξη. Συγκεκριμένα έχουν εγκριθεί 5.300 αιτήματα για Παράλληλη Στήριξη και μέχρι στιγμής έχουν προσληφθεί 2.300 εκπαιδευτικοί των οποίων ο αριθμός αναμένεται να φτάσει τους 2.500. Ο αριθμός των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών είναι σχεδόν ίσος με την περασμένη σχολική χρονιά, με τη διαφορά ότι πέρυσι οι εγκεκριμένες αιτήσεις για Παράλληλη Στήριξη ήταν κατά 500 λιγότερες. Στο πλαίσιο των υπαρχουσών δυνατοτήτων το υπ. Παιδείας προέβη σε ρυθμίσεις οι οποίες προσφέρουν τη μερική κάλυψη της εκπαιδευτικής υποστήριξης όλων των μαθητών, αλλά η έλλειψη εκπαιδευτικής υποστήριξης πλήρους ωραρίου για τους μαθητές που έχουν αυτή την ανάγκη παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο. Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης επιλέγεται να συνεχιστεί και να στηριχτεί γιατί σφυρηλατεί με τον πλέον δυναμικό τρόπο την ιδέα της συνύπαρξης και της ένταξης. Η μεγάλη αύξηση των αιτημάτων για Παράλληλη Στήριξη, όπως και όλα τα θέματα που αφορούν γενικότερα την εκπαίδευση και ειδικότερα την Ειδική Αγωγή, δεν είναι πρόβλημα της εκάστοτε κυβέρνησης αλλά ολόκληρης της κοινωνίας, που αναζητά λύσεις προφανώς καλύτερες από αυτές που μέχρι στιγμής δόθηκαν. Η επιλεκτική χρήση στοιχείων με στόχο τη μεγέθυνση του φαινομένου δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αντίθετα παρασύρει και εκθέτει όσους άκριτα υιοθετούν και αναπαράγουν την παραποίηση. Στις άμεσες προτεραιότητες του υπ. Παιδείας είναι ένας δημόσιος διάλογος για τη σύνταξη ενός σύγχρονου νόμου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με ενταξιακή προοπτική, με ευθύνη στη διατύπωση θέσεων και όχι αφορισμών με στόχο τη μικροκομματική προοπτική.
Ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αναδεικνύει και επιβεβαιώνει αφενός την αποδυνάμωση της εκπαίδευσης από την αδιοριστία που επέβαλαν οι μνημονιακές πολιτικές και αφετέρου την ανάγκη μόνιμων διορισμών με προτεραιότητα σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος επί χρόνια παρέμεινε παρίας στη σκιά των εκπαιδευτικών εξελίξεων και τώρα διεκδικεί το φως που αναλογεί στη βάση μιας ζωής με ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

http://www.kathimerini.gr/885698/opinion/epikairothta/politikh/h-eidikh-agwgh-kai-ekpaideysh

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΕΕΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς, από τον Ο.Η.Ε., ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίακαι δίνει την ευκαιρία σε όλες τις κοινωνίες να εστιάσουν, έστω και για μία ημέρα, την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.
Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, τοΕργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λιβαδειάςοργανώνει βιωματικές δράσεις, (παιχνίδια, ζωγραφική, αθλοπαιδιές, προσομοιώσεις, αφηγήσεις και συζητήσεις, αλλά και εργαστήρια: ζαχαροπλαστικής, ανθοκομίας - κηπουρικής και χειροτεχνίας) και υποδέχεται σχολεία από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια  γενική εκπαίδευση της Βοιωτίας.
Στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση, η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, καθώς και η γνωριμία και επικοινωνία των μαθητών του ΕΕΕΕΚ και των σχολείων της γενικής εκπαίδευσης.
Διάρκεια δράσεων από 2 έως 9 Δεκεμβρίου 2016.

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη σε Φ.Ε.Κ.Ημερίδα με θέμα «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Για εργασία και μάθηση χωρίς σύνορα», αύριο στο Υπουργείο


 
Ημερίδα με θέμα «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Για εργασία και μάθηση χωρίς σύνορα», αύριο στο υπουργείο             

Ημερίδα διοργανώνεται αύριο στο υπουργείο στην αίθουσα Jacqueline de Romilly, από τις 9:30 ως τις 14:30, με θέμα «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Για εργασία και μάθηση χωρίς σύνορα». Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Διευθυντής του CEDEFOP και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ ενώ θα πραγματοποιήσουν εισηγήσεις διεθνείς εμπειρογνώμονες και στελέχη του CEDEFOP και του ΕΟΠΠΕΠ.
Σκοπός της ημερίδας είναι η διάχυση ενημέρωσης για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων προς όλους τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους φορέων εκπαίδευσης, κατάρτισης απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων, εκπαιδευτικούς, συμβούλους σταδιοδρομίας, με στόχο την ευρύτερη αξιοποίησή του προς όφελος των πολιτών σε ότι αφορά την παρουσίαση και κατάταξη των προσόντων τους.
Την Ημερίδα διοργανώνει Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων: Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (NCP),  Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass), Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance), Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).
Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διαμορφώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα συνεκτικό και κατανοητό σύστημα περιγραφής, αποτίμησης και κατάταξης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα αναπτυχθεί μεθοδολογία κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης. Υπό το πρίσμα της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αποτελεί ένα εργαλείο «μετάφρασης» και συγκρισιμότητας των προσόντων, υπηρετώντας τον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Π.Δ.Ε ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε./ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε.Α.Ε. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.


 
 Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 Π.Δ.Ε ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Απόφαση τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ EAE σε ΚΕΔΔΥ

Παρατηρήσεις Νομικής Συμβούλου για την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης στο δημόσιο


Αρ. πρωτ. 957
Αθήνα 28/11/2016
Προς
Τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.
Θέμα: Παρατηρήσεις Νομικής Συμβούλου για την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης στο δημόσιο

Σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της Νομικής Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης των πλασματικών ετών ασφάλισης στο δημόσιο, τονίζοντας ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση αυτού του μέσου.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι πάνω απ’ όλα προέχει ο αγώνας του κλάδου μας και των εργαζομένων συνολικά για την ανατροπή της πολιτικής της επιβολής δυσμενέστατων ρυθμίσεων για το κορυφαίο ζήτημα του ασφαλιστικού.

Πατήστε ΕΔΩγια να διαβάσετε τις παρατηρήσεις για την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης στο Δημόσιο
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση αναγνώρισης του χρόνου σπουδών
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Λειτουργικά Κενά - Δήλωση Προτίμησης ΕΕΠ κλάδων ΠΕ 28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ29 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ & Αναζήτηση ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για κάλυψη αναγκών της Π.Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
Με σημερινή του ανακοίνωση το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αύξηση των πιστώσεων για τη στελέχωση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ./ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με Ε.Ε.Π. και Εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε.
Οι 300 πιστώσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17», έγιναν 800, δηλαδή 300 που έως τώρα έχουν διατεθεί, συν τις 100 που διετέθεισαν για πρόσληψη αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. πριν λίγες ημέρες, συν οι 400 που θα διατεθούν άμεσα για πρόσληψη Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
Με αυτή την επίσημη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας θέτει τέλος στην αμφιβολία συναδέλφων, οι οποίοι δεν ήσαν σίγουροι για τα όσα λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, όσον αφορά στην ύπαρξη των πιστώσεων αυτών, ελπίζουμε δε πως τώρα είναι θέμα ολίγων ημερών η διάθεσή τους στις Π.Δ.Ε. και η πρόσληψη των συναδέλφων.

Βασίλης Βούγιας


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στελέχωση των ΕΔΕΑΥ και ΚΕΔΔΥ

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ώστε να αυξηθούν οι διατιθέμενες πιστώσεις για τη στελέχωση των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και εκπαιδευτικούς, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται από 300 σε 800, στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).