Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών ΙΕΚ με θητεία μέχρι 31.08.2025: Αιτήσεις από 30.05 έως 13.06.2022 Πλήρωση θέσεων Διευθυντών ΙΕΚ με θητεία μέχρι 31.08.2025: Αιτήσεις από 30.05 έως 13.06.2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου