Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Ενημέρωση για μόνιμους διορισμούς-Εγκύκλιο και καθηκοντολόγιο Παράλληλης-μονιμοποιήσεις-μέλη ΕΔΥ

 


Ενημέρωση για μόνιμουςδιορισμούς-Εγκύκλιο και καθηκοντολόγιο Παράλληλης-μονιμοποιήσεις-μέλη ΕΔΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου