Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Γραπτός διαγωνισμός: Νέα απόφαση ΑΣΕΠ τροποποιεί άρθρα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού Γραπτός διαγωνισμός: Νέα απόφαση ΑΣΕΠ τροποποιεί άρθρα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου