Σάββατο 20 Μαΐου 2023

Ανάκληση της ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτή και αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού

 


Ανάκληση της ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτή και αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου