Σάββατο 27 Απριλίου 2024

24.058 Ακαδημαϊκές Ταυτότητες έχουν αποθηκευτεί στο Gov.gr Wallet μέχρι τώρα 24.058 Ακαδημαϊκές Ταυτότητες έχουν αποθηκευτεί στο Gov.gr Wallet μέχρι τώρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου