Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΗ(4) ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ 45 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ι.Ε.Π
Το Ι.Ε.Π καλεί τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και τους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

 προκειμένου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π, να επιλεγούν για κενές θέσεις του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π και να προσφέρουν υπηρεσία για τα τέσσερα επόμενα σχολικά έτη, να υποβάλουν αίτηση από 10/4/2014 έως 28/4/2014.

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του προσωπικού του Ι.Ε.Π.

Οι θέσεις του επιστημονικού προσωπικού είναι σαράντα πέντε (45):

α. Πέντε (05) θέσεις Συμβούλων Α,

β. Δέκα (10) θέσεις Συμβούλων Β,

γ. Δεκαπέντε (15) θέσεις Συμβούλων Γ,

δ. Δεκαπέντε (15) θέσεις Εισηγητών.

Βασίλης Βούγιας
15/4/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου