Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Ερωτήματα και διαπιστώσεις ως προς το καταστατικό του ΙΜΕΓΕΕ: Επιστολή του Δ. Παπαευθυμίου πρώην Προέδρου ΠΟΣΕΕΠΕΑΕρωτήματα και διαπιστώσεις ως προς το καταστατικό του ΙΜΕΓΕΕ: Επιστολή του Δ. Παπαευθυμίου πρώην Προέδρου ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου