Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Τρόπος επαναλειτουργίας ΚΔΗΦ-ΚΔΑΠμεΑ: O Δ/ντής του φορέα, με την επιστημονική ομάδα, δύναται να αποφασίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου