Κυριακή 23 Μαΐου 2021

Πιστοποίηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Επικαιροποίηση των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών


 

 Πιστοποίηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Επικαιροποίηση των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου