Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Εγκύκλιος για απουσίες μαθητών: Δεν θα προσμετρηθούν αυτές που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας


 

 Εγκύκλιος για απουσίες μαθητών: Δεν θα προσμετρηθούν αυτές που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου