Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα: Παράταση της ΠΥΣ 33/2006 έως την 30η.06.2023 Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα: Παράταση της ΠΥΣ 33/2006 έως την 30η.06.2023

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου