Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Ποιος ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος


 

Ποιος ασκεί καθήκοντα Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου