Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - Αξιολόγηση - αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, πειθαρχικά...ΗΜΕΡΙΔΑ...Δ.Ο.Ε....1/4/2015...ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ


 Αρ. πρωτ.1473                                                         Αθήνα 18/3/2015

                                                                             Προς
                                                                             Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
             
 Διοργάνωση ημερίδας με θέμα:
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αξιολόγηση - αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, πειθαρχικά
Οι θέσεις του κλάδου
Καμένα Βούρλα 1/4/2015
 
Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,  διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιολόγηση - αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, πειθαρχικά. Οι θέσεις του κλάδου», την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015, ώρα 9.00- 15.00  στο Ξενοδοχείο Sissy (Ιπποκράτους 31, Καμένα Βούρλα).
Στην ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν :
  • Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων καθώς και οι αιρετοί της περιφέρειας Στ. Ελλάδας.
  • Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, Στ. Ελλάδας.
  • Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο της περιφέρειας Στ. Ελλάδας, τον οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει ζητηθεί ήδη γι' αυτό σχετική άδεια από τoν Περιφερειακό Διευθυντή.

Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο που επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ημερίδα.
Το έντυπο να επιστραφεί με FAX στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι τις  30 Μαρτίου 2015  (fax ΔΟΕ: 2103238981, 2103231977). Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα βαρύνουν τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε..

Το σχετικό έντυπο

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου