Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Ορισμός νέας Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)


Στο ΦΕΚ 176/τ.ΥΟΔΔ/27-03-2015 έγινε αντικατάσταση του προέδρου, των μελών και της γραμματέως της ΔΕΠΠΣ, ως ακολούθως :
  1. Τσελφές Βασίλειος του Νικολάου, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος.
  2. Ψύλλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
  3. Βλάχος Αθανάσιος του Γεωργίου, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, μέλος του ΕΠΕΣ του Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Αθηνών, ως μέλος.
  4. Βόντσα Βασιλική του Γεωργίου, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος.
  5. Γεωργάτου Μαρία του Παναγή, Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ04 − Φυσικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, ως μέλος.
  6. Κουρεμένος Αθανάσιος του Γεωργίου, απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιά, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, ως μέλος.
  7. Γιαννόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου, πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος της Βαρβακείου Πρότυπης Σχολής, ως μέλος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Παρασκευοπούλου Μαρία του Αθανασίου, με αναπληρώτρια τη Συγγρού Μαγδαληνή του Παντελεήμονος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου