Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Οριστικοί Πίνακες Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για το 2018-19


Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), για το διδακτικό έτος 2018-19

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι στη Μυτιλήνη σήμερα 30 Αυγούστου 2018 σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ.56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018) Υ.Α. και κατόπιν της υπ’αριθμ. 958 Απόφασης Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης αυτών, καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), για το διδακτικό έτος 2018 -19.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου