Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Προσλήψεις 252 ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30 από τη 2η Ειδική Πρόσκληση-Ανάληψη υπηρ. 9 & 10.01.2024 Προσλήψεις 252 ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30 από τη 2η Ειδική Πρόσκληση-Ανάληψη υπηρ. 9 & 10.01.2024 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου