Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

Διενέργεια αξιολόγησης προσωπικού δημοσίου: Νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών



 Διενέργεια αξιολόγησης προσωπικού δημοσίου: Νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου