Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

Απόλυση εκπαιδευτικών για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τους Απόλυση εκπαιδευτικών για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου