Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25), Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε./ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
Υπογράφονται και στέλνονται στις Π.Δ.Ε. οι πιστώσεις για Συνοδούς Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) από Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, οι οποίες θα καλύψουν τις Περιφέρειες εκείνες που δεν έχουν πιστώσεις Συνοδών Σχολικών Νοσηλευτών μέσω ΠΕΠ. Δυστυχώς φέτος οι εγκρίσεις αιτήσεων μαθητών που ζητούν Συνοδό Σχολικό Νοσηλευτή είναι παραπάνω από τις πιστώσεις που διατίθενται από ΠΕΠ(59) και ΕΣΠΑ(96), 155 σύνολο για όλες τις Περιφέρειες και γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο να συμπληρωθούν από πιστώσεις του ΠΔΕ.

Από Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 θα οριστικοποιηθεί η κατανομή των πιστώσεων Ε.Ε.Π., 770 για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 300 για ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ., στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.), οι οποίες αφορούν σε προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Όσον αφορά στη διαδικασία κύρωσης των Οριστικών Πινάκων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από το ΑΣΕΠ δεν νομίζω πως έχει νόημα οποιαδήποτε πρόβλεψη. Αναμένουμε και όποιος Πίνακας, όποιου κλάδου Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. κοινοποιείται από το ΑΣΕΠ, τον κοινοποιούμε κι εμείς.

Βασίλης Βούγιας
30/9/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου