Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημέρωση για τη διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

 
Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που αφορούν  τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν για παράλληλη στήριξη στους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2016-17 σας γνωρίζουμε ότι ισχύει  η εγκύκλιος με αριθμ.πρωτ.161134 /Γ6/7-10-2014 και θέμα: « Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης»

 
Από το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής 
 
 

              


                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Μαρούσι, 7-10-2014

                                                   Αριθ. Πρωτ. 161134 /Γ6

ΘΕΜΑ: « Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης».

Σας επισημαίνουμε πως οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται για την Παράλληλη Στήριξη  θα τοποθετούνται μόνο μετά από συνεργασία και σύμφωνη γνώμη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, του προϊστάμενου του οικείου ΚΕΔΔΥ και των αρμοδίων σχολικών συμβούλων γενικής και ειδικής  αγωγής.
Κατά την παραπάνω διαδικασία θα λαμβάνονται υπόψη οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες, καθώς και η μέριμνα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών.

                                  
                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                  
 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου