Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

«Απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού για τρία (3) έτη με τις τακτικές τους αποδοχές και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου