Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

8.838 αιτήσεις για 46 θέσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/28.06.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υποβλήθηκαν συνολικά 8.838 αιτήσεις.
Ειδικότερα υποβλήθηκαν:  
  • 3.940 αιτήσεις για την κάλυψη είκοσι οκτώ θέσεων (28) κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
  • 1.834 αιτήσεις για την κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  • 3.064 αιτήσεις για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:
Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΠΕ
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
5.508
 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 123
 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
 123
 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 328
 ΣΥΝΟΛΟ
6.082
Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
1.834
Πλήθος Προτιμήσεων ανά Ειδικότητα Κατηγορίας ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
3.064

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου