Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Ανακοίνωση νέων τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων (ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας)


Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά και κλάδο
 
Συνημμένα:
Download this file (2. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_signed.pdf)2. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_signed.pdf[Δελτίο Τύπου]
Download this file (2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls)2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΘΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls[ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ]
Download this file (2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΘΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls)2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΒΘΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls[ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ]
Download this file (2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls)2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls[ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ]
Download this file (2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls)2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls[ΚΟΙΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου