Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Ανακοινοποίηση τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου & Νοτίου Αιγαίου


ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Αναρτούμε ανακοινοποιημένο στο ορθό τον αναπροσαρμοσμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ86, καθώς εκ παραδρομής δεν είχαν προστεθεί 0,25 μονάδες στη μοριοδότηση του κ. Ζέρβα Κωνσταντίνου στην κατηγορία ΙΙ. Διοικητική και διδακτική εμπειρία, β. Διδακτική εμπειρία, αα.  Άσκηση διδακτικών στον σχετικό πίνακα που αναρτήθηκε στις 30-06-2018 ύστερα από εκδίκαση της ένστασης του, όπως είχε αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Νοτίου Αιγαίου στη συνεδρίαση του στις 26-07-2018.
Για τους λοιπούς κλάδους Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ισχύουν οι αναπροσαρμοσμένοι προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες όπως αναρτήθηκαν στις 30-07-2018.

Ανακοινοποίηση τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου

Η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, γνωστοποιεί τους τελικούς αναμορφωμένους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ανά κλάδo, στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  Βορείου Αιγαίου με βάση τα αντικειμενικά μόρια, όπως αυτοί καταρτίστηκαν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων  από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.
Επισυνάπτονται:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου